∷ Z aktuálneho vydania

100 ROKOV NA POLYGRAFICKOM TRHU

Spoločnosť Slovenská Grafia a.s. si v tomto roku pripomína sté výročie nepretržitej polygrafickej výroby v Bratislave. Toto výnimočné jubileum nás primälo k návšteve generálneho riaditeľa Ing. Rudolfa Rosskopfa, ktorý nás svojimi odpoveďami na otázky previedol stručne históriou spoločnosti, aktuálnou situáciou ako  aj víziou do budúcnosti.

Slovenská Grafia oslavuje tento rok svoje veľké jubileum. Je jedným z výnimočných slovenských podnikov, ktoré sa dokázali udržať na trhu 100 rokov počas vojnového obdobia, politických zmien, hospodárskej krízy, finančnej krízy, … Sto rokov kráčate s polygrafickými trendami a poskytujete stabilné zamestnanie. Nahliadnime teda do minulosti a skúste spomenúť, aké boli najzásadnejšie strategické rozhodnutia spoločnosti, aby sa udržala na trhu a prosperovala?

Nie som historik, ale môžem sa pokúsiť o zhodnotenie z môjho pohľadu. Vnímam tri najzásadnejšie míľniky, ktoré sa podieľali na zotrvaní spoločnosti na trhu po dlhé storočné obdobie. Po hospodárskej kríze v tridsiatych rokoch minulého storočia Slovenská Grafia akceptovala v tej dobe nastavené polygrafické trendy a pustila sa do masívnych investícií, a to do technológií ofsetu a hĺbkotlače, ktoré jej pomohli prekonať aj ťažké vojnové obdobie. Printová komunikácia bola významná aj v totalitnom režime a do polygrafie sa dosť investovalo.
V sedemdesiatych rokoch bol postavený nový závod, do ktorého následne bolo v osemdesiatych rokoch masívne zainvestované do nových technológii. V roku 1989 bola spoločnosť dostatočne modernizovaná a konkurencieschopná, čím spĺňala všetky technické a technologické parametre, bola pripravená na otvorený trh a mohla sa venovať obchodnej činnosti. Výhodou a šťastím pre spoločnosť boli rozhodnutia kompetentných, ktorí zabezpečili jej kontinuálny rozvoj a napredovanie. Nikdy sa neprerušila investičná niť a stále bol vytvorený priestor pre podnikanie aj starostlivosť o zákazníkov. Tretím nemenej dôležitým míľnikom bolo v druhej polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia začlenenie Slovenskej Grafie do skupiny Grafobal Group, čo malo v globalizovanej Európe svoje prínosy. Investičný rozvoj sa nespomalil a podiel exportu sa udržal nad 50 % produkcie. So silným akcionárom si spoločnosť udržala významných zahraničných zákazníkov aj v tvrdom konkurenčnom prostredí, ktoré so sebou prinieslo toto obdobie.

Významné výročie si vyžaduje významné podujatie. Pripravujete aj napriek aktuálnej nepriaznivej dobe osláviť 100 rokov pôsobenia na trhu?
Oslavu neplánujeme, pretože aktuálna situácia nám to nedovoľuje. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli akceptovať aktuálne nariadenia a v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia sa vyhnúť hromadnému stretávaniu sa a veľkolepej oslave.

Slovenská Grafia je primárne zameraná na merkantilnú a časopiseckú tlač, ktorú najviac ovplyvnil ekonomický lockdown. Aké dopady mala pandemická situácia na výrobu a aké opatrenia ste museli realizovať?
Hneď na začiatku pandemického obdobia, už v marci a apríli 2020 sa naši zákazníci, možno z objektívnych príčin a možno trochu unáhlene, rozhodli pre pozastavenie letákovej produkcie a niektorí povynechávali alebo zlúčili jednotlivé vydania časopisov, keďže obchody a trafiky boli zatvorené. Nám to spôsobilo výrazný pokles obratu, ktorý sa už nedal v roku 2020 dobehnúť. Druhá pandemická vlna priniesla taktiež neželané zmeny v marketingovej a obchodnej stratégii našich zákazníkov. Pri časopiseckej produkcii bola výrazne obmedzená inzertná spôsobilosť partnerov, a tým sa následne znížil počet časopiseckých strán. Pri letákovej produkcii sa niektorí zo zákazníkov rozhodli k radikálnemu riešeniu a pozastavili distribúciu do schránok, čím sa tiež výrazne znížil náklad letákov. Nevýhodou slovenského trhu je jeho malá veľkosť, ktorú nadnárodné obchodné reťazce často využívajú ako testovacie laboratórium. Je pre nich ideálne vyskúšať si niektoré novo nastavené marketingové stratégie pre svojich zákazníkov a vyhodnotiť si ich úspešnosť na slovenskom trhu, ako to aplikovať napríklad na veľkom nemeckom trhu, na ktorom by mala neúspešná marketingová kampaň oveľa výraznejší negatívny dopad. Tento rok sa našťastie počas lockdownu úplne všetko nezastavilo, takže následky a výpadky tržieb  nie sú výrazné. Na druhej strane sme boli zaťažení zvýšenými nákladmi na dodržiavanie všetkých pandemických opatrení vrátane pravidelného testovania všetkých zamestnancov. Veľký problém v plynulosti prevádzky nám spôsobovalo aj organizovanie zásahov zahraničných technikov, ktorí nám robievajú pravidelnú údržbu strojov a poskytujú servisné služby.

Čítať celý rozhovor

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore