Tlačové správy

Do dalšího století s jasnou strategií a novým firemním image

200. výročí existence firmy Koenig & Bauer: budoucnost potřebuje historii. Na oslavu 200. výročí existence firmy Koenig & Bauer, která se konala 21. září v budově Vogel Convention Center (VCC), se sjelo téměř 700 hostů z celého světa.

Koenig & Bauer
Obr.: Skupině Koenig & Bauer se díky četným akvizicím podařilo výrazně rozšířit své portfolio v oblasti obalového a speciálního tisku.

Mnoho účastníků tuto příležitost využilo k tomu, aby si mateřský závod ve Würzburgu důkladně prohlédli. Kromě vysoce moderních výrobních zařízení a nového předváděcího centra pro digitální a flexotiskové stroje tak mohli v akci vidět i historické a současné tiskové stroje z širokého portfolia tohoto nejstaršího výrobce tiskových strojů na světě.

Variabilní rotační stroj z roku 1868 tak vytiskl ocelorytinu kláštera Oberzell, ocelotiskový stroj Super Olof Intaglio III vzorovou bankovku, stroj Genius 52UV od společnosti KBA-NotaSys bezpečnostní dokument, digitální tiskový stroj RotaJET L plakát Dirka Nowitzkiho, würzburské basketbalové hvězdy hrající v USA, dlouhý 2,20 m a největší inkoustový tiskový stroj na světě HP T1100S vyrobený ve Würzburgu topliner pro obaly z vlnité lepenky o šířce 2,8 m.

Historie firmy plná zvratů – od roku 1817 až dodnes – byla prezentována formou multimediální show. Součástí pestrého programu byl i večer pro zaměstnance, který se konal ve velkém stanu, a den otevřených dveří s více než 10 000 očekávanými návštěvníky.

Koenig & Bauer
Obr.: Společnosti skupiny Koenig & Bauer zaujímají přední pozici na celé řadě trhů.

Tiskoviny na každém kroku

Na mezinárodní tiskové konferenci s hojnou účastí vysvětlil předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann důležité milníky v historii firmy (viz tisková zpráva ze 7. června 2017). Velkou pozornost přitom věnoval zejména akvizicím učiněným v posledních 25 letech, díky nimž se z firmy dříve zaměřené převážně na mediální trhy, jako jsou novinový tisk, knihtisk nebo tisk časopisů a katalogů, stal přední hráč v oblasti obalového tisku. Tento druhý největší výrobce tiskových strojů na světě dnes nabízí řešení téměř pro všechny tiskové trhy.

C. Bolza-Schünemann mimo jiné uvedl: „S tiskovinami, které byly vyrobeny na strojích od firmy Koenig & Bauer, se setkáváme od rána do večera: od lahvičky od parfému s přímým potiskem a ranních novin přes hotovost, kreditní kartu a nejrůznější obaly při nakupování až po knihu nebo časopis, které si přečteme večer. To nejlepší na celé věci je, že většinu z těchto tiskovin nelze nahradit online médii nebo obrazovkou počítače a poptávka stále stoupá. Naši budoucnost tak vidíme optimisticky.“

Koenig & Bauer
Obr.: Lidé – stroje – nápady: trochu jiný slavnostní sborník v elegantním pouzdru.

Hospodářský výsledek a kurz akcií jako důkaz úspěšné strategie

Zavedením holdingové struktury a jasným zaměřením operativně činných společností na jejich příslušný tržní segment skupina Koenig & Bauer v roce 2015 uzavřela etapu důsledné reorganizace. Díky neustálé optimalizaci organizace a procesů, ale především díky své silné pozici na rostoucích a speciálních trzích, jako jsou obalový a bezpečnostní tisk, tak v roce 2016 s ukazatelem EBIT ve výši 87,1 mil. eur dosáhla nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii. Nárůst akciového kurzu z 10 eur na začátku roku 2015 na současných více než 60 eur je důkazem úspěšnosti této strategie.

Koenig & Bauer
Obr.: Nahlédnutí do beletristické čítanky „Lidé“ s ručně kreslenými ilustracemi.

Růst v oblasti obalového a průmyslového tisku

Finanční ředitel Dr. Mathias Dähn představil cíle a strategie koncernu pro nadcházející roky: „Po deseti letech, kdy náš obrat klesal, bude hlavním pilířem naší firemní strategie růst. K dosažení tohoto cíle by měly přispět všechny oblasti činnosti.“ Zvláštní příležitost vidí s ohledem na růst světového hospodářství, světové populace, online obchodu a počtu single domácností zejména v oblasti obalového tisku.

Koenig & Bauer
Obr.: 13 plakátů složených v elegantním pouzdru: dekorace na stěnu pro fanoušky techniky a tisku.

V oblasti potisku kartonů, plechu a dutých těles ze skla je firma světovou jedničkou na trhu. V oblasti flexibilního potisku obalů a vlnité lepenky a značících systémů chce firma Koenig & Bauer svoji pozici ještě posílit. Významnou měrou k tomu mají přispět nové výrobky, jako je například digitální hybridní stroj VariJet 106 představený na veletrhu drupa v roce 2016, a digitální, flexotiskové a ofsetové stroje pro potisk vlnité lepenky, tabulí plechu a plechovek.

C. Bolza-Schünemann tak u příležitosti slavnostního aktu oznámil, že firma přijala první objednávku na digitální archový stroj CorruJET pro potisk vlnité lepenky. Dalším příkladem expanzivní strategie firmy je koupě španělského výrobce výsekových strojů, společnosti Iberica, v červenci 2016. Spolupráci se společností HP v oblasti digitálního inkoustového tisku pro segment vlnité lepenky označil M. Dähn za perspektivní.

Koenig & Bauer
Obr.: Časopis „Nápady“ je dílnou pro tiskové scénáře plné dat, fakt a myšlenek…

Mladým, ale do budoucna perspektivním sektorem jsou i průmyslové aplikace, jako je například dekorační tisk, pro který již firma Koenig & Bauer úspěšně dodává stroje RotaJET VL široké až 2,25 m. V oblasti kotoučových ofsetových strojů pro novinový a akcidenční tisk sází firma v důsledku silného poklesu poptávky po nových strojích na rozšíření servisních služeb pro stárnoucí strojový park. Nabídku doplňují nové služby v rámci digitální transformace (KBA 4.0). Obrat připadající na služby v oblasti archových a kotoučových strojů výrazně vzrostl a na obratu koncernu se má v budoucnu podílet až 30 %.

Pro jubilejní rok 2017 si skupina Koenig & Bauer podle Mathiase Dähna stanovila za cíl obrat ve výši cca 1,25 mld. eur a marži EBIT ve výši přibližně 6 %. Prognózy do roku 2021 předpokládají nárůst obratu o 4 % ročně a – v závislosti na vývoji světového hospodářství – roční marži EBIT mezi 4 % a 9 %.

Koenig & Bauer
Obr.: Návrat ke kořenům s pohledem upřeným kupředu: nový slogan skupiny Koenig & Bauer.

Spektakulární slavnostní sborník v elegantním pouzdru

U příležitosti svých kulatých narozenin firma Koenig & Bauer vydala spektakulární slavnostní sborník s názvem „Lidé – stroje – nápady“. Jak zdůraznil marketingový ředitel Klaus Schmidt, není dílo o hmotnosti téměř 2 kg skládající se ze tří obsahově a umělecky velmi rozdílných „svazků“ uložených v nákladném pouzdru chronologickým popisem událostí a zásluh za posledních 200 let. A dodal: „Náš trochu jiný slavnostní sborník je tištěným vyznáním lásky k minulosti, přítomnosti a budoucnosti tisku.“

Maloformátová vázaná kniha „Lidé“ je beletristická čítanka s ručně kreslenými ilustracemi. Ve dvanácti zábavně psaných kapitolách vypráví na pozadí historických událostí příběhy neobyčejných lidí spojených s firmou Koenig & Bauer – od zakladatelů až dodnes. Svazek „Stroje“ je sbírkou 13 bohatě ilustrovaných a oboustranně potištěných plakátů na téma tiskové stroje firmy Koenig & Bauer od roku 1814 až dodnes. Plakáty, které vysvětlují různé souvislosti, osloví zejména fanoušky techniky a tisku. K. Schmidt k tomu uvedl: „Je to nádherná dekorace na stěnu pro všechny, kteří rozumějí nebo chtějí rozumět technice tisku.“

Časopis „Nápady“ je dílnou budoucnosti a formou vysoce moderního layoutu představuje nespočet čísel, fakt a myšlenek. Podle K. Schmidta je tento časopis „hodný přečtení pro všechny, kteří se zabývají budoucností tisku.“

Koenig & Bauer
Obr.: Znak „&“ ze sloganu vyjadřuje poslání a hodnoty skupiny Koenig & Bauer.

Koenig & Bauer: ochranná známka, která nestárne

Do 3. století své existence vstupuje firma Koenig & Bauer se zcela novým designem. Jak vysvětlil předseda představenstva, z ochranné známky KBA zavedené v roce 1990 po převzetí společnosti Albert-Frankenthal AG se opět stává původní ochranná známka Koenig & Bauer, ovšem ve zcela novém outfitu co se týče loga, komunikačních prostředků, firemního vybavení a designu výrobků. C. Bolza-Schünemann k tomu dodal: „Skupina Koenig & Bauer AG dnes disponuje 33 dceřinými společnostmi. Dvanáct z nich vyrábí vlastní výrobky pro vlastní zákazníky.

Toto výročí tak považujeme za ideální příležitost sdružit všechny aktivity skupiny od klasického až po digitální tisk – včetně prepressu, postpressu a špičkových služeb – opět pod jednu střechu.“ Podle jeho slov má být novým designem posílena hrdost stávajících a v důsledku převzetí společností nově příchozích zaměstnanců na společnou ochrannou známku. Moderní image a design výrobků pak mají starým i novým zákazníkům připomínat sílu této tradiční ochranné známky.

Koenig & Bauer
Obr.: Dlouhodobé trendy z pohledu skupiny Koenig & Bauer.

Nové motto „we’re on it“ …

Jako zkrácená forma slovní známky Koenig & Bauer vytvořené v novém typu písma pro reklamní účely, etikety, výkresy, náhradní díly apod. byl zvolen znak „&“ mezi příjmeními zakladatelů firmy. Tento znak je nyní jako 3 m vysoký odlitek k vidění vedle nového předváděcího centra.

K novému designu ochranné známky patří i nové motto we’re on it. C. Bolza-Schünemann k tomu dodal: „Naším posláním je dávat dohromady to, co naše zákazníky posunuje dál.“ Znak „&“ symbolizuje jádro ochranné známky Koenig & Bauer a spojuje hodnoty firmy, které znějí „Tradice & inovace“, „Potřeby & technologie“ a „Blízkost & profesionalita“.

Koenig & Bauer
Obr.: Jednotný design pro všechny výrobky skupiny Koenig & Bauer jako konečný cíl.

… a nový design výrobků

Novým designem výrobků má být zdůrazněna mimořádná kvalita, výkonnost a snadná obsluhovatelnost strojů a systémů dodávaných společnostmi skupiny Koenig & Bauer. Design strojů je založen na tvaru základních geometrických těles, která demonstrují jasnost a sebevědomí. Tradiční modrá barva je používána v teplejším odstínu a v menší míře. Výborně ladí s odstíny černé, šedé a stříbrné. Kromě toho bude používán moderní a i pro „digitální nadšence“ atraktivní design rozhraní. U nových výrobků má být nový design realizován ihned, u stávajících výrobkových skupin bude realizován postupně až do konání veletrhu drupa v roce 2020. Cílem je harmonická symbióza firemního image a designu výrobků.

* S ohledem na nový design ochranné známky a výrobků skupinu Koenig & Bauer kreativně podporují agentury MUTABOR a Design3 sídlící v Hamburku. K neobvyklému písmu kromě agentury MUTABOR s vysokou profesionalitou přispěla i berlínská agentura Grauel Publishing.

Zdroj: Koenig & Bauer

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore