Tlačové správy - Polygrafia

Tlačové farby bez obsahu kobaltu

Dopyt po ekologicky optimalizovaných výrobkoch celosvetovo rastie. V súvislosti s udržateľnosťou majitelia značiek reagujú zvýšeným úsilím zameraným na optimalizáciu nielen svojich výrobkov, ale aj obalov a ostatných tlačových produktov.

S cieľom zdokumentovať úspechy v oblasti ochrany životného prostredia a zdrojov, vládne aj mimovládne organizácie v súčasnosti udeľujú environmentálne označenia čoraz vyššiemu počtu tlačových produktov. Niektoré environmentálne označenia si vyžadujú zrieknutie sa používania istých látok vo výrobnom procese. Používanie zlúčenín kobaltu, ktoré ako katalyzátor podporujú oxidatívne sušenie tlačiarenských farieb, sa z pohľadu kritérií pre udeľovanie označení všeobecne vníma kriticky.

Z tohto dôvodu výrobca farieb hubergroup ako jeden z prvých vyvinul systém sušidiel bez obsahu kobaltu pre oxidatívne zasychajúce farby používané pri konvenčnej hárkovej tlači. Tieto farby bez obsahu kobaltu sa dodávali ako alternatíva, pričom ich charakteristiky, farebné odchýlky a tlačové vlastnosti zostávali nezmenené. V dôsledku menšieho zvýšenia teploty v stohu počas fázy oxidatívneho sušenia sa pomocou nového systému sušidiel schnutie dokonca zlepšilo, čo preukazuje jasnú optimalizáciu, pokiaľ ide o kinetiku sušenia. Zo situácie teda ťažia vlastnosti týkajúce sa oderu a karbonizácie. Počas viac ako troch rokov používania sa úspech dostavil pri každej jednej aplikácii.

V dôsledku týchto pozitívnych výsledkov dochádza k zastaveniu paralelnej výroby systémov na báze dvoch rozdielnych systémov sušidiel a všetky farby od spoločnosti hubergroup používané pri hárkovej ofsetovej tlači budú odteraz dostupné iba vo verzii bez obsahu kobaltu. hubergroup si tak plní svoju spoločenskú povinnosť výrobcu tlačiarenskej farby tým, že posilňuje udržateľný rozvoj tlačových produktov a podporuje certifikáciu a získanie environmentálnych označení.

offest printing

EUROPAPIER Slovensko

Europapier Slovensko ako výhradný zástupca spoločnosti hubergroup pre Slovenskú republiku úspešne dokončil prechod na škálové farby bez obsahu kobaltu. Po prechodnom období, kedy sa v jeho sklade nachádzali aj farby s obsahom kobaltu sa končí a z jeho skladu budú dodávané už len škálové farby bez obsahu kobaltu. Táto informácia je už na etiketách farieb a k 1.11.2017 pristupuje Europapier aj k doplneniu názvu „COFREE“ k názvu farieb na dodacích dokladoch i faktúrach.

Veríme, že uvedená informácia úspešne ovplyvní získanie rôznych environmentálnych značiek pre Vaše výrobky.

Zdroj: hubergroup / Europapier Slovensko

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore