Tlačové správy - Marketing

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci z ASD ČR (Asociace sítotisku a digitálního tisku ČR) s podporou Európskej federácie sitotlačových zväzov FESPA zorganizoval v poradí už 12. medzinárodný seminár pre sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov Bill 12, ktorý sa konal v dňoch 7. – 8. októbra 2016 v hoteli Magnólia v Piešťanoch. Tento ročník organizátori zamerali na inovácie a nové trendy v odbore a ekológiu. Počas dvoch dní vystúpilo celkovo 16 našich aj zahraničných odborníkov z oblasti sitotlače, digitálnej tlače a reklamy

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 60 registrovaných účastníkov, prevažne zástupcov firiem podnikajúcich v odbore. Nechýbali však ani zástupcovia a študenti stredných odborných škôl s umeleckým zameraním z Trenčína a Bratislavy.

V priebehu podujatia mohli zúčastnení konzultovať a vymieňať si informácie s odborníkmi dodávateľských firiem: Spandex Slovakia, TEPEDE Slovakia, Kasi, a.s., CSH s.r.o,  Finish, OKI, M&P Žilina, EUROPAPIER, B&C Belgicko, ktoré prezentovali svoje produkty a zariadenia. Súčasťou seminára bola aj expozícia serigrafií autorov (dizajnérov a študentov odborných škôl) z Českej republiky a Slovenska, ktoré boli vytlačené na X. Serigrafickom workshope ASD ČR v Českom Krumlove.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12
Seminár už tradične otvoril Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT, ktorý pozdravil účastníkov a poďakoval organizátorom podujatia za ich svedomitú prácu pri jeho príprave. Prítomným predstavil hlavných hostí, ktorí prijali pozvanie, na čele s terajším prezidentom FESPA pánom Yaşarom Güvenenom z Turecka, ktorý sa podujatia zúčastnil po prvý krát.

Medzi čestnými hosťami nechýbali ani exprezident FESPA pán György Kovács a pán Chris Smith, bývalý vedúci oddelenia pre servis zväzom FESPA. Podujatie podporili svojou účasťou aj hostia z priateľských zahraničných zväzov združených vo FESPA. Poľský zväz PSSiDC reprezentovali prezident Jacek Stencel a sekretár Michał Kridel. Bulharský zväz BACGP pani Dessy Todorova a pán Svetoslav Radev.

Tak ako každý rok aj v tomto roku nechýbala početná skupina zástupcov českého zväzu ASD ČR, na čele s prezidentom Zdeňkom Fridranským a sekretárkou Adrianou Ryjáčkovou.

Krst odborného štvorjazyčné slovníka

SZSDT vydal v spolupráci s FESPA pri príležitosti seminára Štvorjazyčný slovník z oblasti sitotlače (SK, CZ, E, D), ktorý v úvodnej časti pokrstili piati prezidenti národných zväzov a tým ho uviedli do života. Autorkou obálky a grafiky je Iveta Ochránková, ktorá pôsobí ako odborný pedagóg na SUŠ v Trenčíne.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12
Na fotografii zľava: Zdeněk Fridranský z ČR, Jacek Stencel z Poľska, Yaşar Güvenen z Turecka, György Kovács z Maďarska a Zlatko Šimko z SR.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12
Na fotografii zľava: Iveta Ochránková autorka obálky z SR, Zdeněk Fridranský z ČR, Jacek Stencel z Poľska, Yaşar Güvenen z Turecka, György Kovács z Maďarska, Zlatko Šimko z SR a Ľudovít Bartoš z SR.

FESPA podporuje svojich členov

Yaşar Güvenen prezident FESPA – vo svojom príhovore informoval o štruktúre organizácie FESPA a aktivite zameranej na investovanie časti zisku pre aktívnu pomoc národným zväzom – „profit for purpose“. Ako uviedol, FESPA v súčasnosti združuje 37 členov z celého sveta reprezentujúcich viac ako 15-tisíc firiem, čo pokrýva veľkú časť globálneho trhu.

Zisky z výstav a iných aktivít  sa reinvestujú prostredníctvom národných zväzov späť do priemyslu. Cieľom je investovať do vzdelávania, zdieľania informácií (networkingu) a spolupráce.

V roku 2015 získalo podporu viac ako 50 zväzových projektov. FESPA, okrem organizovania konferencií a výstav, udeľuje každoročne ocenenia, ktoré pomáhajú firmám sa zviditeľniť na trhu. V rámci technickej podpory vydáva príručky a publikácie, ktoré pomáhajú členom v odbornom raste a pri orientácii na trhu.

Na záver Yaşar Güvenen pozval všetkých na výstavu FESPA Digital, ktorá sa bude konať v máji 2017 v Hamburgu (Nemecko).

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12
Foto: Yaşar Güvenen, prezident FESPA, informoval o štruktúre organizácie FESPA a jej podpore národným zväzom.

György Kovács z Maďarska – odštartoval blok odborných prednášok. Vo svojom príspevku „Revolučné riešenie v tlači etikiet“, sa zameral na výrobu etikiet a nové možnosti ich tlače. Ako uviedol, momentálne sa trh mení a vznikajú nové požiadavky na tento segment trhu. V segmente výroby etikiet sa otvárajú široké možnosti pre digitálne technológie tlače, ktoré v porovnaní s technológiou ofsetu, či flexotlače sú pri menších zákazkách výrazne flexibilnejšie a ekonomicky výhodnejšie.

Na trh prichádzajú cenovo dostupné tlačiarne, ktoré dokážu potláčať plast a vode odolné materiály. Trendom sú tzv. súkromné etikety napríklad pre hotely, vinárstva a menšie výrobné prevádzky. „Personalizácia, plnofarebná tlač a rôznorodosť etikiet a štítkov môže byť dobrým biznisom.“ dodal na záver svojho vystúpenia.

Alexandra Grgulová, NATUR-PACK, a.s. – vo svojej prezentácii podrobne priblížila Zákon o odpadoch  a jeho aplikáciu v praxi s dôrazom na zmeny vyplývajúce pre podnikateľov v polygrafickom priemysle. V rámci tejto témy vystúpil aj Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafov na Slovensku a ozrejmil na príkladoch, niektoré skutočnosti, ktoré sa týkajú tlačiarní.

Chris Smith – svoj príspevok zameral na tému „spokojnosť zákazníkov a ich vernosť“. Ako uviedol „Ak sú vaši zákazníci verní, tak sa budú k vám vracať. Ak budete lojálni vy k nim, tak budú veľmi šťastní.“ Pripojil niekoľko rád, ktoré by mohli pomôcť v úspešnom podnikaní. V akomkoľvek podniku, by mal byť zákazník na prvom mieste, druhom mieste aj na treťom mieste. Nie všetky firmy tieto zásady dodržiavajú a tak sa často dostávajú do sporu. Je dobre známa skutočnosť, že spokojný zákazník odovzdá informáciu iba niekoľkých ľudom, na druhej strane nespokojnosť zákazníka, ako negatívna informácia, má ďalekosiahly dosah.

Verný a spokojný zákazník prináša zisk a ďalších zákazníkov, preto je potrebné sa o neho patrične starať. Zákaznícke služby a komunikačný proces vo firme je veľmi dôležitý.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12

Jacek Stencel, majiteľ spoločnosti PASJA – sa podelil s účastníkmi o skúsenosti s použitím sitotlače na vytvorenie špeciálnych efektov. Na sérií kalendárov, ktoré spoločnosť Pasja realizovala, mohli zúčastnení vidieť množstvo použitých efektov, ktoré boli aplikované na základnú tlač.

Kombinácia čierneho papiera, ale aj alu papiera s bielou krycou farbou, na ktorej bola aplikovaná farebná tlač a následne využitie rôznych druhov UV lakov, špeciálnych efektových farieb v rôznych vrstvách a hrúbkach bol ohromujúci a prítomných právom zaujal.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12
Foto: zľava: Michał Kridel a Jacek Stencel z firmy PASJA (Poľsko).

Spoločnosť Pasja pod vedením Jaceka Stencela zozbierala viaceré národné aj medzinárodné ocenenia.  V tomto roku získala firma Pasja za tlač kalendára už piaty krát najvyššie poľské ocenenie „Zlatý Grif“, ktoré udeľuje Poľská komora tlačiarov. Ako jediná poľská tlačiarenská spoločnosť, získala za svoje práce v rôznych ročníkoch bronzovú, striebornú a trikrát zlatú medailu na medzinárodných súťažiach FESPA.

Osobnou poctou a uznaním je, že Jacek Stecel bol tento rok, ako tlačiar prijatý za člena americkej Akadémie sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov (Academy of Screen & Digital Printing Technologies – ASDPT), medzi špičkových odborníkov v oblasti sitotlače akými sú  Michel Caza, Artem Nadirashvili a ďalší majstri.

Digitálne technológie v centre pozornosti

O novinkách, trendoch a možnostiach týchto progresívnych technológií hovoril vo svojom príspevku aj Jozef Holeš zo spoločnosti Spandex s.r.o., ktorý prezentoval novú verziu rokmi osvedčenej transferovej tlačiarne GERBER Edge FX, ktorá dokáže aplikovať tlač na rôzne druhy materiálov.

Gábor Nagy zo spoločnosti Kornit Digital Europe, Nemecko, predstavil portfólio tlačových zariadení značky Kornit určených pre priamu potlač textilu.

Josef Klinger zástupca spoločnosti OKI CZ/SK spolu s Antonom Puškárom z M&P Žilina predstavili tonerovú tlačiareň OKI vhodnú pre sitotlačiarov, ktorá využíva farebný systém W-C-M-Y, teda umožňuje plnofarebnú tlač (CMY) a okrem toho aj tlač krycej bielej. Spoločnosť OKI rozšírila svoje portfólio aj o široko formátové atramentové tlačiarne modelového radu Color Painter.

Martin Dekan a Miroslav Ižák zo spoločnosti TEPEDE Slovakia, prezentovali atramentovú latexovú technológiu tlače od spoločnosti HP. Uvedená technológia je považovaná za nástupcu solventných a eco-solventných tlačiarní a prináša pre užívateľov veľa výhod a je maximálne šetrná voči životnému prostrediu.

Dessy Todorova spolu s Svetoslavom Radevom z Bulharska stručne predstavili bulharský zväz BACGP a priblížili niektoré najvýznamnejšie aktivity. Ako uviedla Dessy Todorova, činnosť firiem sa viac uberá k digitálnym technológiám hlavne široko formátovej tlači. Vo svojej prezentácii predviedli vzorky prác významných bulharských tlačiarov, pri ktorých boli použité špeciálne efekty a tlač na lentikulárne fólie.

Výnimočná kniha

Pavel Vitek, zástupca vydavateľstva Veldan, predstavil exkluzívnu publikáciu TYPOGRAFIKUM. Ako uviedol, táto jedinečná publikácia známych slovenských grafikov a zároveň autorov Vladislava Roztoku a Dušana Juneka prináša prierez prác 26 slovenských, českých a svetových osobností v oblasti grafiky. Kniha má 288 strán s komentárom v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Knižný dizajn, obsahové informácie a kvalita spracovania potvrdzuje jej vysokú hodnotu. Kniha TYPOGRAFIKUM bola vytlačená v tlačiarni Neografia a.s. Martin.

Sieťotlač očami odborníkov

Téma „Pohľad učiteľa na prípravu študenta“, ktorá otvorila v pléne širšiu diskusiu, bol príspevok Ivety Ochránkovej zo SUŠ v Trenčíne. Vo svojej prezentácii poukázala na niektoré skutočnosti, s ktorými zápasia odborné školy. Podľa jej názoru, ale aj reakcií z pléna, chýba určitá koordinovanosť a komunikácia medzi riadiacimi inštitúciami a školami.

Rudolf Jančovič, KASI a.s. spolu s Ľubomírom Kobidom, TOPdesing s.r.o., informovali o 5. Sitotlačovom worshope, ktorý pod názvom „Kolormanažment“ v tomto roku v apríli zorganizoval SZSDT vo firme KASI v spolupráci s firmou M&P. Podujatie bolo tematicky aj prakticky veľmi zaujímavé. Dominovala v ňom, ako už názov napovedá, téma farieb, farebnosť a s tým spojené meranie a kontrola farieb. Na budúci rok vo februári 2017 je naplánovaný sitotlačový worshop, ktorý bude pokračovať v tejto tematike.

Radek Stemberk, Visma s.r.o., Žďár nad Sázavou, ČR hovoril o silikónových farbách a ich aplikovaní na rôzne materiály technológiou sitotlače. Ako uviedol tieto špeciálne farby, ktoré sa vyznačujú extrémnou pružnosťou sú ideálne pre potlač pružných materiálov a textílií. Ich vlastnosti prinášajú pre tlačiarov nové možnosti.

František Jirovec, SICOPRINT, Praha, ČR sa zaoberá grafickou sitotlačou a špecializuje sa na vysoko náročné zákazky, kde je kvalita prioritou. Prítomným prezentoval potlač špeciálnych kartónov (špeciálny papier na vizitky, pozvánky, oznámenia, exkluzívne obaly a pod.,) a prezradil niekoľko trikov, ktoré pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu výrobku. Podotkol, že v niektorých prípadoch sa zošľachťovanie a dotlač bez sitotlače nedá realizovať.

Ondrej Králik, Europapier Slovensko informoval o novej divízií Visual Communication, ktorá ponúka svojim zákazníkom materiály pre digitálnu veľkoplošnú tlač a výrobu reklamy.

Adrea Bertorelli, B&C, Belgicko predstavil kolekciu vetroviek a búnd na zimnú sezónu 2016/2017. Ako uviedol všetky ponúkané produkty sú vhodné pre výšivku a potlač. Aplikovať tlač na povrch sa dá transferom, alebo sublimáciou, ale aj priamou potlačou.

12. Medzinárodný odborný seminár BILL 12

Bill 12 naplnil očakávania SZSDT

Teší nás, že po roku sa nám opäť podarilo pripraviť podľa prvých ohlasov úspešný seminár. Aj napriek tomu, že sme museli zmeniť miesto konania seminára, účasť bola veľmi dobrá. „Pre nás ako organizátorov je úspechom, že naše podujatie poctil návštevou Yaşar Güvenen úradujúci prezident FESPA. Osobne som presvedčený, že aj prítomnosť a prezentácia Jaceka Stencela z Poľska a excelentné ukážky tlače špeciálnych efektov zaujala všetkých, ktorí majú profesionálny prístup k sitotlači.

Keď spätne hodnotíme naše aktivity v oblasti organizovania odborných seminárov, za uplynulých 12 rokov, môžeme hrdo konštatovať, že táto činnosť je opodstatnená a zmysluplná a plní všetky ciele, ktoré sme si vytýčili pri každom odbornom seminári. Čo sa týka budúcnosti a daľších ročníkov, môžem prezradiť, že máme určité myšlienky a plány, akým spôsobom sa chceme posunúť ďalej.

Samozrejme tieto aktivity bez podpory sponzorov a FESPA sa nedajú realizovať. Pochvala za organizáciu seminára Bill 12 patrí sekretárovi zväzu Ľudovítovi Bartošovi, kolegom z výboru SZSDT, Zuzke Orolínovej, ktorá sa postarala o tlmočenie a všetkým, ktorí pomáhali pri jeho realizácii,“ konštatoval prezident SZSDT Zlatko Šimko.

Pripravil: František Martančík
www.polygrafia-fotografia.sk
Konzultant: Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore