Ste tu
Home2017október17

Otvorená redakčná porada 2017

Kde je cena, tam je cesta.  Komunikácia je cestou k riešeniam, ktoré vedia priniesť úspech. Ak má byť efektívna, musí byť nastavená obojstranne, tak aby mohla prebiehať spätná väzba medzi všetkými zainteresovanými stranami. To je stručná charakteristika komunikácie. Práve ona totiž bola hlavnou myšlienkou Otvorenej redakčnej porady PrintProgress, na ktorej sa

Top