Ste tu
Home2018január02

PrintProgress 6/2017

OBSAH Rozhovor s Janom Korencom, konateľom spoločnosti Koenig & Bauer pre strednú a východnú Európu Tlačový test pre Japoncov Konica Minolta - Prvý METEOR Unlimited Colors na Slovensku Deň kreatívnej tlače v Banskej Bystrici Fujifilm - Willmark s novými technológiami DataLine - DIGEN - nová digitální tiskárna na zelené louce Heidelberg - Radikálne zrýchlenie v knihárskom spracovaní! M&P

Foto:Grafik:Um 6

JIŘÍ TUREK Sú zábery, ktoré nás denne opakovane sprevádzajú, dôverne ich poznáme, ale netušíme, kto je ich au-torom. Sú to zábery celkom masívneho nasadenia, sú ich plné médiá a reklamné plochy. A napriek tomu nejde o autora zo žurnalistického okruhu, u ktorého sa publikovania násobia veľkosťami nákladu. Je to autor, ktorý si svoju parketu našiel

Top