Ste tu
Home2018január06

Tlačové farby bez obsahu kobaltu

Dopyt po ekologicky optimalizovaných výrobkoch celosvetovo rastie. V súvislosti s udržateľnosťou majitelia značiek reagujú zvýšeným úsilím zameraným na optimalizáciu nielen svojich výrobkov, ale aj obalov a ostatných tlačových produktov. S cieľom zdokumentovať úspechy v oblasti ochrany životného prostredia a zdrojov, vládne aj mimovládne organizácie v súčasnosti udeľujú environmentálne označenia čoraz vyššiemu

Top