Ste tu
Home2020marec20

Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. – Opatrenia COVID-19

Dňa 21. 03. 2020 Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o. pôsobí na trhoch v Poľsku, Českej republike a Slovensku a na každom teritóriu disponuje vlastnými technikmi pre úplné zabezpečenie plnohodnotných služieb zákazníkom. Vedenie spoločnosti v dostatočnom predstihu ešte pred vládnymi nariadeniami vydalo pokyny pre ochranu zdravia našich zamestnancov a opatrenia smerovali tiež k obmedzeniu cestovania členov oddelenia starostlivosti

Top