Ste tu
Home2020november23

Informácia k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, pre Vašu informáciu a využitie Vám preposielame predbežnú informáciu (PI/2020/247) k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z obsahu: Vznikla dôvodná potreba ukotviť v slovenskom právnom poriadku stály/stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce

Mondi prináša inovatívne logistické riešenia na zníženie odpadu a poskytovanie efektívnejších služieb zákazníkom

First global paper manufacturer to offer innovative logistics solution – a "roll-on/roll-off" service for its kraftliner products, transported from Russia to its Italian customers This innovative transportation mitigates damage significantly, shortens lead order times and reduces packaging waste by one truck load per month Innovation has led to using a new

Top