Edície 2016Edície časopisu

Accurio Pro Flux

Spracovanie tlačových úloh ide aj jednoduchšie!

Pri produkčných zariadeniach nie sú dnes dôležité len samotné parametre stroja, ale aj neustále zvyšujúce sa nároky na minimalizovanie doby spracovania tlačovej úlohy. Nesporným trendom, ktorý prináša doba, je totiž rast zákaziek s čoraz menším objemom tlače. Na profesionálne produkčné zariadenia je tak vyvíjaný tlak spracovať čoraz viac tlačových úloh v čo najkratšom čase pre dosiahnutie efektívneho objemu výroby.  A práve na efektívne spracovanie tlačových úloh slúži novinka z dielne Konica Minolta – Accurio Pro Flux.

Accurio Pro Flux je komplexné softvérové riešenie špeciálne vytvorené na správu a automatizáciu tlačových úloh pre oddelenia centralizovanej tlače alebo komerčné tlačiarne. Vďaka softvéru, nielen že spravujete všetky prichádzajúce tlačové úlohy, ale ich môžete aj pohodlne upravovať.

 

Už nemusíte pri každej tlačovej úlohe manuálne nastavovať, ktorý papier sa má použiť, jeho gramáž, alebo z ktorého zásobníka sa ma papier brať. Kliknete v jednoducho ovládajúcom sa softvéri len na daný produkt (vizitky, letáky, brožúry) a produkčné zariadenie je automaticky nastavené a pripravené okamžite realizovať zákazku. Nastavenie produkčného zariadenia sa robí iba prvýkrát pri vami zvolenom produkte, či už sú to vizitky, katalóg alebo brožúry. Opätovné nastavenie zariadenia je automatické. Výrazne tak šetríte čas a financie pri správe tlačových úloh.

Ak príde do oddelenia centralizovanej tlače zákazka, ktorá nespĺňa všetky parametre, aby bola kvalitne a bezchybne vytlačená (nízke rozlíšenie, chýbajúce fonty, priehľadné vrstvy), softvér Accurio Pro Flux od Konica Minolta vám túto tlačovú úlohu skontroluje. Iba v prípade, že dokument je skutočne v poriadku, pustí ho do tlače. „V čase rastu zákaziek s čoraz menším objemom tlače je zefektívňovanie a automatizácia tlačových úloh produkčných zariadení veľmi dôležitou otázkou. Softvérové riešenie Accurio Pro Flux poskytuje skutočne unikátny nástroj na zefektívnenie správy tlačových úloh, úsporu času
a financií,“ konštatuje Štefan Peľo, produktový manažér Konica Minolta Slovakia.

“Nenastavujte zariadenia,

manažujte tlačové úlohy!”

Okrem automatického nastavenia zariadenia máte možnosť tlačový dokument upravovať do požadovanej podoby. Či už je to pridanie, alebo vymazanie prázdnej strany, tlač  farebných dokumentov ako čiernobielych, alebo využívať tzv. Color split. Čiže, pri tlači farebných a čiernobielych strán na oddelených produkčných zariadeniach a prostredníctvom vkladača originálov sa automaticky farebné strany zaradia do čiernobieleho dokumentu. Mnohí sa obávajú kompatibility so svojimi už existujúcimi produkčnými zaradeniami. Máme pre vás dobrú správu. Softvérové riešenie Accurio Pro Flux je totiž kompatibilné so všetkými bežnými produkčnými zariadeniami. Obavy ohľadom integrácie a kooperácie s už existujúcimi vašimi produkčnými zariadeniami od iných výrobcov tak nemusíte mať.

Moduly, ktoré sa vám prispôsobia!

Accurio Pro Flux je komplexný softvérový systém, ktorý rastie s meniacimi sa potrebami firmy. Je vyskladaný na mieru vašim požiadavkám (škálovateľná architektúra) a je len na vás, akú mieru efektivity a automatizácie si zvolíte. Na výber máte tri moduly:

Accurio Pro Flux Essential  – ide o základný softvérový model, ktorý umožňuje predtlačovú  kontrolu dát, vyraďovanie strán, samotnú úpravu dokumentov, automatizáciu tlačových úloh, Color split a rovnako zákazník získa až  100 hot foldrov.

Accurio Pro Flux Premium – v porovnaní s prvým modelom, Accurio Pro Flux Premium disponuje aj workflow serverom, ktorý umožňuje nastavenie účtov pre viacerých operátorov, pravidiel správy tlačových úloh, reportov. Je tak určený pre viacerých ľudí, ktorí pracujú so softvérom súčasne. Operátori v oddelení centralizovanej tlače majú možnosť si zdieľať dokumenty, navzájom si vidieť svoje úlohy, alebo naopak, príslušné druhy tlačových dokumentov sa môžu zobrazovať iba príslušným operátorom tlače.

Accurio Pro Flux Ultimate – najvyšší model softvérového riešenia, ktorý obsahuje všetky výhody predchádzajúcich modelov. Naviac je však rozšírený o tlač z webu (web to print). Túto službu ocenia najmä internetové obchody, kde on-line dokumenty uložené na internete je operátor tlače schopný spracovať ako samostatnú tlačovú úlohu.

Nech sa rozhodnete pre akýkoľvek modul, Accurio Pro Flux je plne flexibilný vašim požiadavkám. Tak ako rastie vaša firma, softvér rastie s vami.

Obmedzte chybné výtlačky na minimum!

Ak aj dnes ešte manuálne nastavujete produkčné zariadenie, vystavujete sa potenciálnemu riziku chybných výtlačkov. Stačí totiž pozabudnutie  nastavenia jedného parametra a tlačová úloha môže byť chybne vytlačená. Softvérovým riešením Accurio Pro Flux sa tomuto riziku spoľahlivo vyhnete. Už nie ste odkázaní na to, či operátor nezabudne na všetky potrebné nastavenia tlačovej úlohy. Z manuálneho nastavovania operátora sa stáva manažér správy tlačových úloh. Vaša realizácia zákaziek je tak bezchybná, rýchlejšia a efektívnejšia! Vďaka usporenému času zvládnete denne vybaviť omnoho viacej spokojných zákazníkov, čo sa odrazí aj na raste vášho podnikania.

Výhody softvérového riešenia Accurio Pro Flux:
  •  Automatizácia správy tlačových úloh.
  •  Odpadá opätovné manuálne nastavovanie tlače.
  •  Úspora času a financií.
  •  Zdieľanie know-how (bezchybné nastavenie produkčného zariadenia nie je závislé od jedného pracovníka, ktorý vie nastavovať stroj).
  •  Minimalizácia chybných výtlačkov.
  •  Kompatibilita s inými produkčnými zariadeniami.
  •  Štandardizácia rovnakých produktov (vždy je dodržaná tá istá kvalita produktov).
  •  Komplexná služba, zákazník dostane všetko na mieru (server, inštalácia).

www.konicaminolta.sk

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore