Infoprint servis

Aké sú výhody a využitie digitálneho skladu?

Pojem digitálny sklad alebo inventár môže znieť futuristicky, avšak tento koncept sa začína už využívať vo vyspelých firmách alebo krajinách, pretože prináša radu benefitov. Čo to teda je a čo konkrétne prináša?

Skladovanie fyzického tovaru je zaužívaný štandard a mnoho firiem sa snaží zefektívňovať spôsob skladovania a vydávania tovaru. Čo ak skladovať fyzický tovar vôbec nie je potrebné? Digitálnym skladovaním archivujete len digitálne modely a k nim prislúchajúce informácie a karty produktov. Výroba prebieha len v momente, keď je naozaj potrebná pre kompletizáciu zariadenia a to navyše lokálne.

 

Vie digitálny sklad nahradiť fyzický sklad?

Za predpokladu, že prostredníctvom archivovaných dát vieme vyrobiť fyzickú repliku v požadovanej kvalite a termíne, tak v zásade áno. Produkujeme podľa konceptu just-in-time a to len tie komponenty, ktoré sú aktuálne potrebné pre montáž ďalších celkov.

Fyzické diely skladované mesiace až roky, strácajú význam, pokiaľ ich nevyužívate v reálnom čase. Celkom reálne sa môže stať, že množstvá polotovarov alebo finálnych komponentov nikdy nebudú skutočne potrebné a využiteľné pre montáž finálneho zariadenia. Ich potreba vzniká v momente vzniku objednávky pre výrobu a využitie daného dielu. 

Pokiaľ firma, ktorá vlastní digitálny sklad disponuje potrebnými výrobnými strojmi alebo výrobu kooperuje, môže digitálny sklad plne nahradiť ten fyzický. To však samozrejme aj za predpokladu zvládnutého procesu riadenia výroby, od zadania požiadavky do jeho kontroly kvality.

 

Čo archivujeme v digitálnom sklade?

Zložka pre digitálnu archviváciu akékoveľvek komponentu určeného pre budúcu výrobu, by mala obsahovať tieto atribúty:

3D model – popis geometrického tvaru v zdrojovom formáte CAD súboru, pre možnosť budúcej modifikácie a ďalšej optimalizácie.

Výrobný program pre jednotlivé technologické operácie – ten obsahuje okrem popisu geometrického tvaru aj ďalšie informácie, ako použitý materiál, výrobné nastavenia, použíté výrobné nástroje, stroje a pod.

Digitálnu kartu kontroly kvality – pri kompletnej transformácií výroby na použitie digitálneho skladu je potrebné okrem jeho výrobných nastavení, priebežne kontrolovať aj kvalitu. Digitálna karta zahŕňa historické dáta z priebežných meraní určenými metódami merania. Dôležité však je, že všetky tieto údaje sú plne digitalizované a je možné ich vzájomne porovnávať a automaticky vyhodnocovať. To so sebou prináša vyššiu efektivitu a nižšiu mieru chybovosti, ako pri manuálnom vyhodnocovaní.

 

Aké benefity tento proces prináša?

Prináša hľavne absenciu potreby disponovať rozsiahlym fyzickým skladom, s ktorým okrem finančných nákladov súvisí aj celá rada ďalšej réžie a evidencie.

S plne digitálnym skladom v podstate vlastníte len dáta a know-how, potrebný na výrobu požadovaných komponentov.

Pre zvýšenie efektivity výroby, sa v kombinácií s digitálnym skladom používajú často aj aditívne technológie (3D tlač), ktoré vzhľadom na svoju výrobnú flexibilitu dokážu na obmedzenom priestore, dokaže veľmi dynamicky prispôsobiť aktuálnym potrebám výroby. Okrem plastov, totiž už potenciál aditívnych technológií pre výrobu z kovových materiálov, využívajú aj automobilky, napr. Volkswagen, BMW, Ford, General Motors a pod.

Využitie univerzálnych 3D tlačiarní podporuje koncept lokálnej výroby, kde dáta pre výrobu sú rozposielané práve tam, kde je potrebná ich výroba. Bez potreby skladovania finálnych dielov a nákladnej logistiky.

Ako funguje proces digitálnej archivácie?

Ľahšie sa o tom hovorí, ako realizuje. Je to však možné pri zavedených súčasných spôsoboch fyzickej archivácie, a to začať postupne. Ideálne od prioritných a často produkovaných komponentov k tým menej prioritných.

V praxi sa mnohokrát využíva kocept známy z Priemyslu 4.0, tzv. “digitálne dvojča“, ktoré uľahčuje prácu s digitálnym skladom. Podľa tohto konceptu je okrem fyzickej výroby a jej súčastí, vytvorený digitálny klon, ktorý monitoruje všetky reálne procesy. Tým viete veľmi efektívne plánovať, zefektívňovať a vyhodnocovať.

Pokiaľ máte záujem o zdigitalizovanie časti alebo celého skladu fyzických produktov, radi Vám s tým pomôžeme. Prostredníctvom reverzného inžinierstva a spoluprácou s Vaším oddelením konštrukcie a technológie, Vám vieme pomôcť vytvárať Váš digitálny inventár a zaviesť ho do praxe.

Ak máte konkrétnu požiadavku na proces digitalizácie, kontaktujte nášho špecialistu alebo vyplňte dotazník nezáväzného dopytu. Veľmi ochotne Vám poradíme.


Zdroj fotografie: Engineering.com

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore