∷ Z aktuálneho vydania

Aký bol bill 17?

PP 5/2022

Súčasný svet je predovšetkým o vysokej dynamike a rýchlom technologickom vývojiv oblasti digitalizácie, robotizácie a komunikácie vo všeobecnosti. Určite sa tentovývoj nevyhýba ani odvetviu sieťotlače a digitálnej tlače. Tieto trendy a dynamiku bolomožné zaznamenať aj vo vystúpeniach prednášajúcich na 17. ročníku medzinárodnéhoseminára sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov BILL 17, ktorý sa konal 21. – 22.10.2022v Piešťanoch.

Opýtali sme sa viceprezidenta Zväzusieťotlačiarov a digitálnych tlačiarovĽubomíra Kobidu a sekretára Zväzusieťotlačiarov a digitálnych tlačiarovĽudovíta Bartoša, aby nám priblížiliatmosféru podujatia konaného užtradične v spolupráci s českýmzväzom ASD ČR a FESPA a predstaviliaj hlavné trendy, ktoré budú formovaťbudúcnosť odvetvia.

V akej atmosfére sa konalseminár BILL 17 a akú účasť stezaznamenali?

ĽB: Pripomeniem, že napriekneľahkej situácii ostatných mesiacova rokov sa nám minulý rok podarilovskutku úspešne zorganizovaťpodujatie BILL 16. Napriek rizikámz možnej nízkej účasti a obavyúčastníkov z pandemických opatrenísa jeho zorganizovanie ukázalo akovýborné rozhodnutie. Obnovili smekomunikáciu, ktorá v poslednýchrokoch stagnovala, otestovali smenové miesto konania. Hoci sme

ho zorganizovali v menšom počtezúčastnených, podarilo sa nám združiťvyše 45 hostí a získali sme veľaužitočných informácií pre nasledujúciročník.

Po tomto malom úspechu smeaj BILL 17 pripravovali s veľkýminádejami. Účastníkov bolo takmerdvakrát toľko ako v minulom roku,za čo vďačíme aj dobre postavenémua zaujímavému programu. Vravísa, že dobrí spíkri sú „ťahákom“

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore