∷ Z aktuálneho vydania

Analýza trendov na úrovni firmy ako nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti

PP 4/2022

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA – SEKCIA INOVÁCIÍ – NÁRODNÝ PROJEKT INOVUJME.SK – EURÓPSKE CENTRUM DIGITÁLNYCH INOVÁCIÍ EXPANDI 4.0

Ekonomika so svojimi zložitými štruktúrami a globálnymi závislosťami je v súčasnosti taká silná, ako je pripravená na budúcnosť. Platí to rovnako pre trhy, veľké korporácie, ale aj pre malé a stredné firmy (MSP). MSP v našom stredoeurópskom regióne je možné charakterizovať ako vysoko prispôsobivé, agilné zvnútra a kooperatívne smerom von. Zároveň však pre platí, že sú silne podkapitalizované a nemajú dostatok času na to, aby sa pravidelne zamýšľali nad vývojom a budúcnosťou (svojou alebo svojho odboru).

Slovenská inovačná a energetická agentúra prostredníctvom národného projektu inovujme.sk, ale aj službami európskeho centra digitálnych inovácií (EXPANDI 4.0) je pripravená poskytnúť základ pre inovatívne stimuly, ktoré by iniciovali interné projekty smerujúce k spochybneniu existujúcich procesov a štruktúr. Poslúžia nám k tomu trendy, ktoré poskytujú orientáciu. Nie každý trend má rovnaký vplyv na vaše podnikanie alebo spoločnosť. Sú témy, ktoré prichádzajú a odchádzajú, a sú trendy, ktoré zostávajú, aby zmenili náš svet. Niektoré sú pre vás relevantnejšie, iné nemusia mať žiadny vplyv na vašu spoločnosť, alebo ovplyvňujú len konkrétne oblasti podnikania. Preto je dôležité presne vyhodnotiť vplyv rôznych trendov. Trendy komprimujú zložité problémy a sústreďujú našu pozornosť na nás samých, a preto ich môžeme efektívne použiť na nastavenie strategického smerovania vašej firmy.

Trend Radar (na trhu je takmer tucet takýchto nástrojov) pomáha využiť trendy tak, že ukazuje v časovom horizonte význam trendov pre vašu spoločnosť a ich vzájomné pôsobenie. Je možné vyhodnotiť, kedy sa trend stane obzvlášť relevantným pre vašu oblasť podnikania, pretože napríklad riešenia budú v tom čase už životaschopné a k dispozícii. Trend radar identifikuje budúce obchodné príležitosti a riziká, ktoré sú vizualizované v prehľadných výstupoch.

Podpora Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry teda slúži k tomu, aby bolo možné čo najskôr identifikovať dôležité trendy, ktoré sa môžu stať rozhodujúcou konkurenčnou výhodou. Skôr ako iní, môžu manažéri a tímy posúdiť potenciálny vplyv na ich podnikanie od cloud computingu a veľkých dát …čítať viac »

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore