Ste tu
HomeAuthor: veldan

Polygrafia budúcnosti, HIGH TECH umenie

Každý párny rok, tento nevynímajúc, patrí v našej redakcii už tradične najväčšej odvetvovej konferencii na Slovensku, konferencii PrintProgress. Napriek tomu, že sme uviedli už jej 4. ročník jej obsahové zameranie a hlavná téma sa mení vzhľadom na snahu prezentovať najaktuálnejšie témy rezonujúce nielen slovenskou a českou, ale i svetovou polygrafiou.

PrintProgress 4/2018

OBSAH Rozhovor s Máriou Blahovou, konateľkou spoločnosti Grafitec Slovakia Group Polygrafia budúcnosti High-tech materiály a nové technológie Heidelberg ponúka riešenie Esko Equinox - tlač v rozšírenom farebnom priestore Aluprint - Etikety spod Malej Fatry Fujifilm - Krok vpred s LED UV Konica Minolta - Parciálne metalické efekty alebo vernostné kartičky? Cicero Stapro Group - Implementace systému MIS z pohledu

CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Charakteristika: CHEMOSVIT FOLIE, a.s. je najväčšia spoločnosť skupiny CHEMOSVIT, a.s. V rámci obchodno-výrobných činností vyrába, zušľachťuje a predáva obalové materiály. Patrí k veľkým hráčom v konvertingu flexibilných obalových fólií v strednej Európe. Medzi hlavné obchodné činnosti spoločnosti patrí výroba fólií (LDPE, LLDPE a Cast fólií), potlač (hĺbkotlač, flexotlač a ofsetová tlač),

Bittner print s.r.o.

Charakteristika: Sme tlačiareň, ktorá od roku 1991 poskytuje komplexné reprografické a tlačiarenské služby s nadštandardným prístupom k zákazníkovi. Prinášame veľkoformátovú a maloformátovú digitálnu, ale aj ofsetovú tlač, na špičkových tlačiarenských zariadeniach, v expresnom čase, za prijateľnú cenu a s dôrazom na kvalitu. Rok založenia: 1991 Počet zamestnancov: 130 Obrat za rok 2017: 5,5 milióna eur Vedenie spoločnosti:  Mojmír

Foto:Grafik:Um 3/2018_2

FILIP KULISEV Musím sa priznať, je to dosť problém, napísať niečo o fotografovi, o ktorom sa už písalo všade. Čas beží a jediné, čo ma upokojuje je, že pri Fili-povom tempe nikto ešte nestačil napísať všetko. Našťastie na túto úlohu ani podvedome neašpiru-jem. Preto si to veľmi zľahčím a hodím výhybku rečníckou otázkou: Je ťažšie vyberať

Foto:Grafik:Um 3/2018

IVAN ČANIGA Ivan patrí ku základným kameňom novej sloven-skej profesionálnej fotografie. Rozumejme presnejšie reklamnej, porevolučnej. Tú dieru v stĺpiku nižšie, presnejšie medzi rokom 1991 a minimálne novým miléniom, vyplnila veľmi plodná spolupráca s grafic-kým štúdiom. Profitovali na tom obe strany. Štúdio sa mohlo pýšiť originálnymi vizuálmi takmer ku každej zákazke, presne v dobe, kedy všetci naokolo

Foto:Grafik:Um 2/2018

MATÚŠ BENCE Toto je autor, do ktorého výstavných siení vstupu-jeme každodenne. Vernisáže jeho nových vizuálov v reklamných kampaniach vídame za výdatnej a paralelnej podpory všetkých médií. Z toho vyplýva, že by sme ho mali všetci poznať. O to skôr, že je nosi-teľom prestížneho ocenenia, slovenského reklamného Oscara - ocenenia Filip za kreatívny prínos...   Prelistovať celú prílohu online

Rozhovor s Dagmar Ringel, riaditeľkou marketingu a komunikácie Koenig & Bauer

Váš návrat od progresívnejších, trendových a modernejších technológií späť ku klasickým technológiám, nechcem povedať analógovým, nie je pre vás určitým krokom späť? Nie, vôbec nie. Tlačiarenský priemysel je neuveriteľne vzrušujúci. Tlačíme viac ako kedykoľvek predtým. Stretávame sa s tlačou takmer vo všetkých aspektoch nášho každodenného života - od (luxusných) obalov, kovových

Top