Edície 2016Edície časopisu

Budúcnosť – spájanie síl

Pod názvom Spájame sily sa uskutočnila 3. medzinárodná konferencia PRINTPROGRESS 2016, najväčšia tohtoročná česko-slovenská polygrafická udalosť roka, ktorú spoluorganizovali spoločnosť VELDAN a Mafra Slovakia. Popredné osobnosti zo slovenskej a českej polygrafie si vymenili názory s významnými zahraničnými odborníkmi v oblasti polygrafie.

Hovorili o súčasnom postavení odvetvia v ekonomickom priestore, o očakávaniach zadávateľov tlače od dodávateľov polygrafickej výroby a služieb, o trendoch dopytu
a komunikačných trendoch po medzinárodnom veľtrhu Drupa 2016 ovplyvňujúcich polygrafickú výrobu a trh polygrafie (trendy v printových médiách, v obaloch
a obalovom priemysle, v informačných technológiách a riadení polygrafickej výroby,…). V neposlednom rade si vymenili názory aj v oblasti riadenia a efektívnosti výroby, nákupu a odbytu v polygrafických výrobných firmách, vrátane tých menších.

Nové technológie prichádzajú na trh rázne a kto ich nemá, stráca konkurenčnú výhodu. Navyše požiadavky zákazníkov na kvalitu neustále stúpajú a tlak na nižšie ceny tlačovín silnie. V tomto silno konkurenčnom prostredí sa pohybujú aj slovenské polygrafické firmy a zahraniční dodávatelia technológií.

Neprežije ani ten, ktorý bude najsilnejší v odbore, ani ten, kto bude najinteligentnejší, ale ten, ktorý sa bude najviac schopný prispôsobiť zmene.

Prorocké slová Charlesa Darwina pripomenul M. Hains

Marian Hains, riaditeľ vydavateľstva VELDAN pri otvorení konferencie upriamil pozornosť účastníkov na skutočnosť, že sprievodným  znakom doby je neustála zmena.

Slovenská a česká polygrafia v ekonomickom priestore,  jej výkonnosť a vývoj

Na nevyhnutnosť prispôsobiť sa zmenám upozornil aj Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku. „Nachádzame sa pred rozhodujúcou zmenou – na prahu ďalšej, v poradí už štvrtej priemyselnej revolúcie Industry 4.0. Viacerí prezentujúci  akademici vrelo odporúčajú aj slovenským výrobcom, aby sa o koncept Industrie 4.0 zaujímali, pretože to významným spôsobom môže zvýšiť ich konkurencieschopnosť,“ konštatoval P. Blubla. Industry 4.0 predstavuje 4. priemyselnú revolúciu. Jedná sa o „Smart výrobný závod,“ s tzv. „vlastnou inteligenciou”, ktorý je „šikovný“, je ovládaný cez informačné technológie, je prispôsobivý a zdroje, ktoré bude mať k dispozícii, využije efektívne s menším počtom pracovníkov.

Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku

Tlačové služby ponúkajú široký sortiment polygrafických produktov, ktoré sú už plne digitalizované. Na objednávku sú schopné dodávať aj individuálne unikátny tlačový produkt a disponujú automatizovanými produkčnými procesmi.

Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů v České republice

V súvislosti so silným rastom slovenskej ekonomiky, ktorá pomáha štartovať nové obchody, zaznamenal tlačiarenský priemysel mierne oživenie. Prejavuje sa to aj pozitívnym trendom zvyšovania dopytu zo strany zákazníkov. Na druhej strane, trendy v polygrafickom priemysle naznačujú,
že vzhľadom na veľkú konkurenciu tlačiarenských firiem, bez investícií do novej technológie, či už v digitálnej alebo ofsetovej tlači, sa len veľmi ťažko presadzuje.

Zdeněk Sobota, prezident Zväzu polygrafických podnikateľov (Svazu polygrafických podnikatelů) v Českej republike hovoril o českej polygrafii v kontexte Európy. Súčasné obdobie u našich susedov z pohľadu polygrafie považuje za „lepšie“, a preto ho „treba využiť k ďalším investíciám v polygrafii“. Aj v období nástupu digitálu „polygrafia žije a v rôznosti ešte stále patrí tlači, … pochovávať polygrafiu by bolo zbytočné“, konštatoval. V diskusii o slovenskej a českej polygrafii v ekonomickom priestore, jej výkonnosti a vývoji, konkretizovali svoje poznatky aj Jiří Weiner, riaditeľ výroby VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., Juraj Heger, riaditeľ vydavateľstva Slovart, Vladimír Yurkovic, art director YurkovicDesign.eu a Radek Štěrba, riaditeľ predaja a služieb zákazníkom O2. Aké je ich kritérium pri výbere dodávateľa?

Do tlačiarenského biznisu čoraz viac preniká digitálna tlač a ukrajuje z prevažujúceho ofsetu. J. Weiner považuje za rozhodujúce kreativitu, čas a cenu.

V knihách dominuje ofset, blížime sa však k dobe, keď „aj čierno-biele knihy sa budú tlačiť digitálom, hoci náklady sú ešte stále vyššie,“ hovorí J. Heger. Cena je niekedy prvotná, inokedy je však druhotná, obdobne je to podľa neho s termínom.

Kvalitu, spoľahlivosť a kreativitu jednoznačne uprednostňuje V. Yurkovic. „Cena u nás nesmie byť rozhodujúca,“ konštatoval.

Kvalitu za jednu z hlavných kritérií pri výbere dodávateľa označili všetci. Je zrejmé, že požiadavky na kvalitu sa stupňujú a mnoho zákazníkov je pri ich splnení ochotných akceptovať aj vyššiu cenu. Nové stroje sa navyše ľahšie prispôsobujú zmenám v požiadavkách zákazníkov a sú oveľa produktívnejšie, čo je pre tlačiarenskú firmu výhoda.

Ako trendy z Drupa 2016 reflektujú očakávania zadávateľov tlače a čo prinesú nové technológie pre naplnenie zákazníckych očakávaní?

V biznise nestačí len dôverovať, ale je potrebné aj preverovať, pretože „to, čo platí dnes, nemusí byť pravda zajtra“, pripomenul Mark Stephenson, Product Manager Digital Printing and Press Systems Graphic Systems EMEA, FUJIFILM. Priblížil novú generáciu digitálnej tlače s Primefire 106 (digitálny tlačový stroj Heidelberg vyvinul v spolupráci s FUJIFILM), ktorej inovatívny digitálny tlačový systém v sebe spája to najlepšie z oboch svetov: flexibilitu a univerzálnosť digitálnej tlače, spoľahlivosť a presnosť.

Účastníci konferencie mali možnosť vidieť v akcii Acuity LED 1 600 priamo vo vestibule hotela.

Sascha Fischer, Produkt Management & Key Account Manager Europe, KBA Sheetfet Solutions považuje za dôležité pre naplnenie zákazníckych očakávaní transparentnosť. Digitalizácia polygrafického priemyslu je už podľa neho „na dobrej úrovni“. Pripomenul, že dnes už „ktokoľvek môže tlačiť čokoľvek, záleží však na tom, či poskytnete danú službu kvalitne, včas a za primeranú cenu“.

Na dôležitosť odhaľovania tlačového potenciálu prostredníctvom inšpirácie, technologickej inovácie a zmeny obchodného modelu poukázala Marcela Virčíková, Account Manager CPG – Commercial Print Group, Canon Slovakia, s. r. o. „Zákazník sa chce popýšiť svojimi printovými prezentáciami, a preto má veľké požiadavky na kvalitu i odlišnosť výrobkov,“ zdôraznila. Pripomenula tiež, že predaj kníh je na vzostupe, že počet celosvetovo predaných kníh vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu o 5 % na 571 miliónov a predaje kníh pre deti vzrástli o 17 %.

Rainer Manderbach, Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs GmbH, Wien, Rakúsko, vzhľadom na vysoké finančné náklady pri výrobe polygrafických strojov uprednostňuje vytváranie partnerstiev, keďže systémy sa veľmi rýchlo menia. Pritom úspešné výsledky sú dielom dôslednej inovácie a optimalizácie.

Peter Lauko, obchodný manažér produkčnej tlače Konica Minolta Slovensko, v prednáške s názvom „Polygrafia je už iná“ okrem iného predstavil digitálne riešenie Konica Minolta BIZHUB PRESS C71cf, kompaktný, výkonný tlačový systém typu roll-to-roll, ktorý zvláda malé a stredné zaťaženie a umožňuje tlač malých tlačových úloh vo veľkom množstve.

3D tlač a trendy v praktickej aplikácii výstupov pre spotrebiteľov a priemyselnú výrobu priblížil Daniel Adam, riaditeľ MCAE Systems, s. r. o., poznamenal pritom,
že mnoho veľkých spoločností investuje do firiem, ktoré vyvíjajú 3D technológie.

Komunikačné trendy po Drupe 2016 ovplyvňujúce polygrafickú výrobu a trh polygrafie (komunikácia značiek, obaly a obalové trendy, riadiaca komunikácia a informačné technológie, …).

Pri plagátoch a menších tlačovinách už kraľuje digitálna tlač. Digitál znamená pre tlačiarov niečo viac ako skresávanie nákladov. Šetrí čas, prináša nové produkty, lepšie marže, vyšší obrat a zákaznícku lojalitu. Budúcnosť digitálu vidia odborníci nielen v papieri. Printové médiá sa síce scvrkávajú, ale obalový trh sa zväčšuje, lebo je len málo ovplyvnený internetom. Ako pritom poznamenal Klaus Schmidt, marketingový riaditeľ koncernu KBA, zaujímavá tlač na obale totiž ovplyvňuje až 53 percent zákazníkov pri rozhodovaní sa o kúpe tovaru.
Na margo skeptikov obávajúcich sa likvidácie analógovej tlače, aj z pohľadu výsledkov najväčšieho  polygrafického veľtrhu Drupa 2016 K. Schmidt upozorňuje, že „bude veľmi dlho trvať než analóg nahradí digitál“. Ofset považuje za dominujúci tlačový produkt aj v budúcnosti. „Nie ste v umierajúcom priestore, tlač je večná,“ konštatoval. Partnerstvá polygrafických spoločností vytvorené za účelom všestranného, kvalitného a rýchleho uspokojovania zákazníkov označil
za nevyhnutné v silnej konkurencii polygrafických podnikov. Pripomenul v tejto súvislosti spoluprácu s HP a Xerox a ďalšie.

Acuity LED 1600. Tlačiareň ACUITY LED II UV LED je výnimočná vo svojej triede. Táto hybridná veľkoformátová tlačiareň umožňuje tlač
z role na rolu, ale aj potlač plochých doskových materiálov. Jej atramentový systém umožňuje využívať až 8 atramentov typu UV LED.
Okrem základných CMYK aj light Cyan a light Magenta využíva aj biely (ako kryciu bielu farbu) a číry atrament (ako lak).

Rastislav Kaňuch, výkonný riaditeľ mediálnej agentúry Unimedia, informoval o mediálnych trendoch na Slovensku. Podľa MarketingProfs  „najefektívnejšia marketingová stratégia je taká, ktorá pokrýva všetky oblasti komunikácie, vrátane  printu a digitálu,“ … „výhodou printu je, že sa dá chytiť,“ poznamenal na margo budúcnosti polygrafie.

Marián Srnka z Gratex International a. s., priblížil informačné technológie na podporu riadenia spoločnosti (Microsoft certifikované riešenie pre tlačiarne…).

Novú príležitosť digitálnej tlače vidia tlačiari aj v nízkonákladových kartónových obaloch. „Nárast dopytu v tomto segmente je až o 40 percent,“ uviedol Petr Jetel, produktový manažér GCBG Xerox.

Mnoho firiem nakupuje, lebo chce zrýchliť výrobu, znížiť výrobné náklady a tým aj cenu. Martin Bělík, kreatívny riaditeľ DataLine Technology, si však nemyslí, že  sú  to hlavné dôvody, lebo samy o sebe neprinesú pozitívny výsledok. Pripomenul, že tlačiarenský biznis už dávno nie je iba o najmodernejších technológiách a postupoch. Pomaly sa do tohto odvetvia tlačia on-line systémy objednávania a dôraz sa kladie aj na personalizáciu tlače, kde vynikne kreativita tlačiara a osobnosť zákazníka. „Všetky obálky sú rovnaké  a vyhadzujeme ich. Ak by boli personalizované, mali by  pre zákazníka väčšiu hodnotu.“

Samozrejmosťou sa javí požiadavka zákazníka, aby boli výrobky čo možno najlacnejšie. Už menej sa darí s ponukou nových produktov. Nové stroje síce znížia náklady a zlacnia výrobu, pre uspokojenie mnohých zákazníkov je to však dnes už žalostne málo. Síce zákazník chce nižšiu cenu, ale ocenil by, keby sa mu pritom ponúkli aj nové produkty. Ukazuje sa preto, že budúcnosť je v personalizácii tlače, kde každý hárok papiera môže byť iný. Jednou z praktických ukážok bola aj personalizácia špeciálneho vydania časopisu 3. konferencie PrintProgress 2016, ktorú spoločne s vydavateľstvom VELDAN pripravil a na konferencii predstavil M. Bělík.

Ako prežiť, keď  nie som práve veľký polygrafický podnik – riadenie efektívnosti výroby, nákupu a odbytu v polygrafických výrobných firmách.

Zaujímavý bol aj posledný blok informácií venovaný prezentáciám praktických poznatkov, názorov a skúseností.

Martin Lučenič, riaditeľ tlačiarne X Print s. r. o., hovoril o riadení efektívnosti výroby v malej tlačiarni a predostrel námety na kooperáciu medzi tlačiarenskými podnikmi. Obdobne aj Anton Puškár z M&P spol. s r. o., sa zameral na praktické rady, ako byť efektívny, a to aj v prípade, že ide o malý podnik.

Zákon o odpadoch  a jeho aplikáciu v praxi s dôrazom na zmeny vyplývajúce pre podnikateľov v polygrafickom priemysle podrobne priblížila Alexandra Grgulová, environmentálna konzultantka z NATUR PACK (súčasne o zmenách informuje aj časopis Konferenčný špeciál 2016, ktorý je prílohou časopisu PrintProgress 5/2016).

Slovenskí polygrafi vo svojom odbore patria k špičke

Podľa ohlasu účastníkov možno konštatovať, že  tohoročná konferencia PrintProgress úspešne nadviazala na dve predchádzajúce. Na kvalitných prednáškach sa popri domácich spíkrov podieľali polygrafickí odborníci z Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka a Rakúska. 150 polygrafov a hostí potleskom vyjadrilo svoju spokojnosť  s prednáškami významných odborníkov, ktorých sa podarilo organizátorom dostať na konferenciu, napriek ich značnému pracovnému zaneprázdneniu. Rokovanie potvrdilo, že slovenskí polygrafi vo svojom odbore nezaostávajú a patria k špičke  v polygrafickom priemysle. Dôkazom sú aj ich ocenenia z rôznych medzinárodných súťaží produktov vyrobených v našich tlačiarňach.

Do ďalšieho ročníka, pri dvojročnej periodicite, majú jej organizátori dosť času na to, aby opäť pripravili atraktívne medzinárodné fórum polygrafie a súvisiacich odvetví.

Po náročnom niekoľko hodinovom rokovacom maratóne dobre padlo napínanie účastníkov podujatia žrebovaním, po prvýkrát personalizovaných vstupeniek. V tombole boli, tak ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, aj mnohé príťažlivé ceny. V spoločenskej časti programu konferencie sa uskutočnil krst knihy T1 – TYPO:GRAFIK:UM Abeceda súčasnej vizuálnej komunikácie a kultúry.

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore