∷ Z aktuálneho vydania

BUSINESS INTELLIGENCE V TISKÁRNĚ DRUK-INTRO

Polská tiskárna DRUK-INTRO Inowrocław již po mnoho let využívá nejnovějších informačních technologií za účelem zlepšení svého fungování. Implementace MIS CICERO umožnila strukturalizaci všech technologických procesů včetně digitalizace
a propojení všech firemních oddělení do uzavřeného systému, a to od obchodní činnosti přes nákup materiálů, realizaci zakázek, plánování výroby, až po expedici hotového produktu a fakturaci. Všechny tyto aspekty umožnily provedení přesného hodnocení návratnosti.

Systém MIS a co dál
Využití digitalizace procesů spojených s celkovou správou tiskány přineslo spoustu nových možností. Tiskárna se stala flexibilnější, rychleji reagovala na změny spojené s realizací zakázek nebo termínů, efektivně využívala strojový park a měla plnou kontrolu nad materiálem nacházejícím se ve skladu. „Uzavřený okruh procesů umožnil přesné hodnocení návratnosti, predikci možných problémů před jejich skutečným vznikem. Požadavky, jaké si na nás všech vynutila pandemie Covid-19, nás utvrdily v přesvědčení, že to byl velmi dobrý krok, a současně nás namotivoval k další digitální evoluci. Nutnost přijímání rychlých rozhodnutí na základě historických, ale i současných dat, které by byly dostupné nejen v sídle firmy, ale rovněž dálkově, bylo důvodem k hledání dostupných řešení v rozsahu obchodní analytiky,“ konstatuje Maciej Rogalski, jednatel tiskárny Druk-Intro.

CICERO CDA a MS Power BI
Dostupnost na všech platformách, možnost zpracovávání informací z mnoha různých databází (MS SQL, Excel, všechny dostupné druhy zdrojů ODBC) nebo uchovávání dat na cloudu, které umožňuje přístup k analýzám z každého místa – to byly klíčové prvky, které tiskárna hledala. Dodavatel MIS CICERO dodal své řešení Cicero Data Acces (CDA) – přímé připojení do databáze, kde jsou data dostupná ve strukturovaných oblastech podle jednotlivých agend. CDA umožnil export dat z MIS CICERO a jejich následné využití. Dále bylo po analýze nástrojů Business Intelligence dostupných na trhu vybráno řešení Power BI firmy Microsoft. Údaje v tabulkové podobě umožňují vytvářet průběžně aktualizované řídicí a kontrolní zprávy, ale zároveň umožňují rychle vytvářet nové přehledy pro konkrétní situace.

MS Power BI každý den
Přehledy v MS Power BI významně zjednodušují správu operačních a finančních činností, přesnost realizaci zakázek a synchronizaci informačních toků. Každý vedoucí pracovník pracuje s personalizovanými sestavami za použití stejných dat. V případě každodenní práce neexistují prakticky žádné limity při tvorbě nových
analýz, data lze využívat libovolným způsobem.
Hodnocení návratnosti – umožňuje sestavování nákladů z nabídek do skutečných výrobních nákladů v určitém časovém horizontu. Díky tomu je možné provedení hodnocení, která výroba není rentabilní, spolu s přesnou analýzou, proč tomu tak je, a také sestavou s ohledem na jiné produkce se stejnými technologickými parametry.
Výkazy o prodeji – na základě nabídek vystavovaných obchodníky pro konkrétní klienty můžeme provádět analýzy trendů pro jednotlivé klienty nebo pro typy zakázek, které jsou pro ně vyráběny. Navíc lze vygenerovat, kolik nabídek bylo převedeno na výrobní zakázky a zkontrolovat tak efektivitu samotného  obchodního procesu. Na základě dat z obsazenosti výrobních strojů ve vztahu k typům vyráběných produktů můžeme vytvořit individuální nebo skupinové prodejní cíle pro budoucí období, zahrnující dané typy produktů.
Přehledy výroby – na základě strojů a času práce strojů nebo i režimů jejich práce, můžeme provádět analýzu produktivního a neproduktivního času, nebo také typů prací, jaké byly prováděny v oblasti takového času. Jakmile máme takové informace k dispozici, můžeme dodatečně analyzovat, kolik času práce stroje je produktivního a kolik času je naopak neproduktivního s určením jejich druhu. Díky tomu máme možnost vytvořit plány obsazenosti strojů do budoucna, což nám umožňuje rozhodovat o modernizaci strojního parku nebo optimalizaci výroby.
Zaměstnanecké přehledy – na základě dat z pracovní evidence lze vytvářet sestavy s počtem odpracovaných hodin v členění na čas strávený výrobou zakázek nebo jinými činnostmi. Je také možné porovnávat například obsluhu konkrétních strojů nebo množství makulatury, což je užitečné při určování dosažených bonusových cílů.

Adaptace na situaci na trhu
Data z MIS CICERO a jejich vyhodnocení v MS Power BI jednoduchým způsobem umožňuje rozhodovat v případě nestandardních situací. Od jisté doby s ohledem
na nestabilní dodávky v papírenském průmyslu a ztíženou dostupnost některých provozních materiálů, musí tiskárna umět reagovat velmi rychle a přitom přesně. „Nedávno jsme dostali informaci od dodavatele materiálu o dostupnosti konkrétních podkladů, ale byly k dispozici pouze ve velkých objemech. Vzhledem
k tomu, že jsme měli všechna data o tomto materiálu, vytvořili jsme si report o spotřebě materiálu v tiskárně za poslední rok. Díky tomu jsme se rychle rozhodli pro koupi, čímž můžeme svým klientům nabídnout atraktivnější termíny realizace zakázek a dodání hotových produktů ke klientům,” shrnuje nám pan Maciej: „Abych to shrnul, tak nevíme, co se nám může stát v budoucnu, ale díky práci ve stabilním a efektním systému MIS, navíc propojenému s MS Power BI, jsem přesvědčen o tom, že jsme připraveni se velmi rychle adaptovat na nové situace a přicházející výzvy.”

KOMENTÁŘ
„Musím říci, že nás těší, jakým způsobem se posunula práce s informačními systémy za posledních 10 let. Dříve firmy využívaly náš systém především ke každodenní práci ve všech úsecích tiskárny. To samozřejmě nadále trvá, poslední roky však jasně ukazují na to, že pokud mám takový objem informací, jako mají naši zákazníci v našich systémech po celé střední Evropě, je potřeba je vytěžit i jiným způsobem, než jen pouhou sestavou. Proto jsme přistoupili k tomu, že uzpůsobíme strukturu dat tak, aby s nimi zákazník mohl pracovat i v nějakém externím systému určenému ke zpracování a vyhodnocování dat. Pokud tedy zákazník chce, může vzít prostřednictvím MS Power BI tvorbu výstupů do vlastních rukou, nebo mu pohledy na data zhotovíme na míru my,“ doplňuje Michal Kourek, obchodní manažer CICERO Stapro Group.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore