∷ Z aktuálneho vydania

„Čakajú nás ďalšie výzvy“

Záver roka je štandardne spájný s bilancovaním a hodnotením celoročného úsilia. Taktiež je to čas na predsavzatia a plány do nového roka. Aký úspešný rok má za sebou spoločnosť Europapier Slovensko  a aké má výhliadky do roka nasledujúceho sme sa spýtali jej generálneho riaditeľa Josefa Misofa. 

Ako hodnotíte z pohľadu spoločnosti Europapier Slovensko končiaci sa rok 2018?

Teraz už môžem povedať, že rok 2018 bude pre našu spoločnosť rokom úspešným. Sme radi, že dokážeme
čeliť výzvam, akými sú neustály rast na strane nákladov, a to v oblasti vstupných materiálov, energií, logistiky aj ľudských zdrojov. Konkurenčné prostredie je intenzívne, no len do takej miery, do akej vás pustia vaše náklady. Keď sa predajná cena blíži k cene nákupnej a nemáte žiadny príspevok na krytie vašej réžie, prestanete sa zaoberať konkurenciou. Na rad prídu otázky, ako robiť obchod inak, aby ste naplnili očakávania všetkých zúčastnených strán. Zákazníkov na jednej strane, ale aj zamestnancov a vlastníkov na strane druhej. Každý má iné očakávania. Zákazníci
chcú kúpiť za čo najnižšiu cenu, čo najlepší produkt, pri čo najvyššej úrovni kvality služieb. Naši zamestnanci očakávajú primerané zaplatenie za svoju prácu, pričom vnímajú trend rastu platov v našej ekonomike. Zároveň chcú mať možnosť rozvíjať svoje znalosti, a to bez investícií do školení a vzdelávania nejde. A samotný majiteľ, akcionár, očakáva návratnosť vloženého kapitálu. Našou úlohou je toto všetko skĺbiť do jedného zdravého obchodného modelu. Ako príklad môžem uviesť trend rastu zákaziek pri súčasnom poklese množstva na zákazku a rastu logistických nákladov. Tento trend nás viedol k zavedeniu diferencovanej cenotvorby v závislosti od odobratého množstva. Sme radi, že zákazníci pochopili logiku a nevyhnutnosť tohto kroku s cieľom udržať kvalitu našich služieb, zabezpečiť stabilitu obchodov do budúcnosti a v neposlednom rade udržať si kľúčových ľudí v našom odbore podnikania. Investujeme do ľudí, každý rok naši zamestnanci absolvujú školenia s cieľom skvalitniť obchodné a produktové znalosti. Ako veľkoobchod neustále inovujeme interné procesy v sklade, zaviedli sme napríklad skenovanie tovaru pri príjme a vydaji tovaru. Aplikujeme zmeny v našich softvéroch a v reportingu.

Čítať celý rozhovor

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore