Edície 2016Edície časopisu

Canon po Drupe a tlačový stroj VarioPrint i300

Rozhovor s lídrom v oblasti digitálnej produkčnej inkjetovej tlače

Rozprávali sme sa s Martinom Křikavom, ktorý v rámci spoločnosti Canon zastáva pozíciu produktového manažéra pre oblasť produkčnej tlače pre český a slovenský trh.

Aké trendy priniesol veľtrh Drupa 2016 v oblasti digitálnej produkčnej tlače z pohľadu spoločnosti Canon, ako aj ďalších dodávateľov tlačových technológií?

MK: Z najdôležitejších poznatkov, ktoré pre nás vyplývajú z väčšiny rokovaní na medzinárodnom veľtrhu polygrafie Drupa 2016, by som vyzdvihol skutočnosť, že zákazníci hľadajú nové ziskové aplikácie a požadujú ponuku nových prístupov a služieb, aby mohli rozvíjať obchodné príležitosti a splniť záväzky voči svojim klientom. Z hľadiska technológií bol najdôležitejším trendom drvivý nástup inkjetovej tlače. Pozíciu našich konkurentov nechcem hodnotiť, ale technológie Canon aj na veľtrhu Drupa 2016 preukázali, že máme v oblasti produkčnej tlače rozhodne čo ponúknuť.

Canon Océ VarioPrint i300

Aké hlavné požiadavky kládli návštevníci veľtrhu z radov poskytovateľov tlačových služieb na digitálne tlačové riešenia ?

MK: Tradične sa maximálna pozornosť zamerala na rýchlosť, kvalitu, spoľahlivosť, životnosť a širokú škálu médií. Súčasní aj potenciálni zákazníci stále intenzívnejšie vyžadujú užívateľskú prívetivosť a možnosť dokončovania pri minimálnych cenách investície a prevádzky. Samozrejmosťou je okamžité a spoľahlivé servisné zabezpečenie.

Čo vás osobne zaujalo na veľtrhu Drupa 2016 z pohľadu okamžitého nasadenia v rámci štandardne používaných tlačových technológií?

MK: Na prvom mieste by som menoval tlačový stroj Canon Océ VarioPrint i300 a všetko, čo ponúka súčasným užívateľom ofsetových strojov vo formáte B2. Predovšetkým výrazne vyššiu flexibilitu pre aplikácie PoD, rýchlejšiu obrátkovosť tlačových zákaziek, efektivitu pri tlači malých nákladov, vyššiu mieru automatizácie, menej makulatúry aj možnosť zmien na poslednú chvíľu pred tlačou. Pri vývoji stroja VarioPrint i300 spoločnosť Canon spojila kľúčové výhody veľmi úspešných technológií produktovej rady ColorStream a modelovej série VarioPrint 6000 a vyvinula vysokorýchlostný hárkový atramentový tlačový stroj, ktorý v jednom zariadení prináša tak produktivitu a kvalitu atramentovej tlače, ako aj univerzálnosť a flexibilitu špičkových hárkových tonerových tlačiarní.

Papier, podávaný zo zásobníka do tlačového procesu, sa rozfukuje
a podáva sa do stroja vákuovo dierovanými pásmi.
Tým je zaistená maximálna spoľahlivosť podávania.

Spoločnosť Canon využila veľtrh polygrafie okrem iného aj k predvedeniu nového rozšírenia pre VarioPrint i300 s názvom ColorGrip. Ako by ste charakterizovali jeho prínos?

MK: ColorGrip je navrhnutý tak, aby posilnil možnosti atramentového stroja o ďalšie spôsoby využitia a priniesol nové podnikateľské príležitosti v oblasti vysoko kvalitných výstupov – od transakčnej tlače až po marketingovú komunikáciu. ColorGrip predstavuje významné kvalitatívne zlepšenie v oblasti in-line práce s tlačovým materiálom. Rozširuje možnosti pri výbere média a umožňuje vysoko kvalitnú atramentovú tlač na rôznorodé materiály, od nízkej až po vysokú gramáž. ColorGrip umožňuje tlač aj na materiály, u ktorých doposiaľ nebola v dostatočnej kvalite vôbec možná. Od mája 2016 Canon ponúka VarioPrint i300 tak v prevedení s ColorGrip, ako aj bez tohto rozšírenia.

Papiere, podané do tlačového stroja, sa kontrolujú z hľadiska rovinnosti
a mechanického poškodenia. Nevyhovujúce papiere sú z procesu tlače vylúčené
ešte pred tlačou, čím sa dramaticky zvyšuje spoľahlivosť celého tlačového procesu.

Ako ste už uviedli, zákazníci požadujú vyspelé dokončovacie spracovanie. Aké nové možnosti dokončovania ponúka VarioPrint i300?

MK: Použiteľnosť stroja sa zvyšuje aj vďaka úzkej integrácii s dvoma novými dokončovacími zariadeniami pre rýchlu a veľkoobjemovú výrobu brožúr aj s dierovaním. BLM600 je ucelený systém pre tvorbu brožúr určený pre digitálne systémy. Spojuje podporu zošívania, skladania, vytvárania chrbta a orezávania do jedného stroja. Toto dokončovacie zariadenie zvládne vytvoriť brožúru s hranatým chrbtom silnú až 224 strán a umožňuje aj nastavenia, ktoré podporujú automatizovanú produkciu brožúr rozdielnych veľkostí s rôznym stránkovaním. Poskytovatelia tlačových služieb ocenia aj možnosť integrácie VarioPrint i300 so zariadením Tecnau TC1530 Dynamic Cut Sheet Perforator. Uvedené dve dokončovacie rozšírenia podstatne zjednodušujú integráciu tlačiarne VarioPrint i300 do prostredia so systémami ColorStream, JetStream, VarioPrint a imagePRESS, a umožňujú tak aj bezproblémový presun úloh medzi rôznymi zariadeniami.

Dokonale ploché a spoľahlivé vedenie papiera pod tlačovými hlavami je zaistené
využitím podtlakového dierovaného flexibilného nerezového pásu, čím je zaistená
maximálna kvalita tlače na všetky typy médií.

Tlačový stroj aj s in-line dokončovaním je jedna vec, ale čo ďalšie nástroje pre zvýšenie produktivity, napr. automatizácia, software a komplexné workflow?

MK: Pokiaľ by technológia neumožňovala sofistikovanú integráciu tlačového zariadenia do workflow a nebola by schopná spracovávať výtlačky s maximálnou možnou mierou automatizácie a minimálnou chybovosťou, bol by každý tlačový stroj len veľmi drahým kusom železa s minimálnou mierou použiteľnosti. V projektoch – najmä pri skutočne produkčnej tlači – je riešenie automatizácie tak v oblasti prípravy a spracovania dát, ako aj pri spracovaní výtlačkov do podoby konečnej aplikácie veľakrát zložitejšie, dôležitejšie a nákladnejšie než obstaranie samotného tlačového zariadenia.

Výtlačky sa sušia súčasne štyrmi spôsobmi – vyhrievaným sušiacim valcom,
bezkontaktnými infračervenými tepelnými žiaričmi, vháňaním teplého vzduchu
a odsávaním odparenej vodnej páry.

Prečo by sa mali poskytovatelia tlačových služieb do budúcnosti orientovať na digitálne tlačové produkčné riešenia?

MK: Na to existuje jednoduchá odpoveď: pretože vzhľadom k čím ďalej silnejšie pôsobiacim tržným trendom by sa bez nich v blízkej budúcnosti stali nekonkurencieschopnými.

Pokiaľ by technológia neumožňovala sofistikovanú integráciu tlačiarne do workflow a nebola by schopná spracovávať výtlačky s maximálnou možnou mierou automatizácie a minimálnou chybovosťou, bol by akýkoľvek tlačový stroj len veľmi drahým kusom železa s obmedzenou použiteľnosťou.

PR Canon

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore