Ste tu
HomeKonferencie PrintProgress

3. konferencia PrintProgress – tlačová správa

Bratislava – Tlačiarenský biznis už dávno nie je iba o najmodernejších technológiách a postupoch. Pomaly sa do tohto odvetvia tlačia online systémy objednávania a dôraz sa kladie aj na personalizáciu tlače, kde vynikne kreativita tlačiara a osobnosť zákazníka. „Všetky obálky sú rovnaké a vyhadzujeme ich. Ak by boli personalizované, mali

Odborný program konferencie PrintProgress 2016

29. september 2016, Trnava, Hotel HolidayInn, Hornopotočná 5 1. blok prednášok: Slovenská a česká polygrafia v ekonomickom priestore, jej výkonnosť a vývoj  Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku  Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike   Očakávania zadávateľov tlače od dodávateľov polygrafickej výroby a služieb. Panelová diskusia za účasti zástupcov vydavateľstiev:  Martin

2. konferencia PrintProgress – tlačová správa

Polygrafia žije, ale bude iná. Pod týmto sloganom sa 19. júna 2014 opäť po dvoch rokoch zišli do Trnavy podnikatelia a manažéri z polygrafie, zástupcovia dodávateľov technológií z domova i zo zahraničia, predstavitelia odborných zväzov a asociácií, papierenského priemyslu, reklamy, odborného školstva aj dodávatelia informačných systémov. Organizátori podujatia, vydavateľstvá VELDAN (vydavateľ časopisu PrintProgress)

Odborný program konferencie PrintProgress 2014

[list type="magenta"] 19. jún 2014 Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5 1. blok prednášok: Quo Vadis slovenská polygrafia a printové médiá? Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku  Slovenská polygrafia v číslach a jej blízka budúcnosť Ľubomír Kobida, viceprezident Zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov na Slovensku Sito-digitálna tlač v súčasnom svete Artur

Konferencia PrintProgress 2012 – tlačová správa

Prvá konferencia PrintProgress o polygrafii a súvisiacich odvetviach Trnava, 28.6.2012. Vyše 120 manažérov zo Slovenska a z Česka sa zúčastnilo koncom júna na 1. konferencii PrintProgress v Trnave. Išlo o prvé medziodvetvové stretnutie manažérov nielen z polygrafických podnikov a z výroby tlačových strojov, ale aj vydavateľov, odborníkov z mediálnych agentúr, papierenstva,

Top