Ste tu
HomeKonferencie PrintProgress

Program konferencie PrintProgress 2018

Odborná konferencia, ktorá každoročne do priestorov trnavského hotela Holiday Inn priláka množstvo odborníkov pôsobiacich v segmente polygrafie a súvisiacich odvetviach. Za 4 roky pôsobenia privítala na svojej pôde manažérov nielen zo Slovenska, ale i z okolitých krajín.  4. ročník konferencie organizuje VELDAN, spol. s r. o. (PrintProgress, ProgressLetter, Agroprogress) a vydavateľstvo

Konferencia PrintProgress 2018

Trnava už po štvrtýkrát privíta slovenskú a českú polygrafickú špičku v podobe predstaviteľov výrobných, dodávateľských spoločností i zadávateľov tlače, ktorí sa tentokrát sa stretnú 21. - 22.  júna 2018 v Trnave pri odbornej diskusii na tému "POLYGRAFIA BUDÚCNOSTI - HIGH TECH UMENIE". Veríme, že pri tom nebudete chýbať.   4. ročník konferencie prinesie so

3. konferencia PrintProgress – tlačová správa

Bratislava – Tlačiarenský biznis už dávno nie je iba o najmodernejších technológiách a postupoch. Pomaly sa do tohto odvetvia tlačia online systémy objednávania a dôraz sa kladie aj na personalizáciu tlače, kde vynikne kreativita tlačiara a osobnosť zákazníka. „Všetky obálky sú rovnaké a vyhadzujeme ich. Ak by boli personalizované, mali

Odborný program konferencie PrintProgress 2016

29. september 2016, Trnava, Hotel HolidayInn, Hornopotočná 5 1. blok prednášok: Slovenská a česká polygrafia v ekonomickom priestore, jej výkonnosť a vývoj  Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku  Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike   Očakávania zadávateľov tlače od dodávateľov polygrafickej výroby a služieb. Panelová diskusia za účasti zástupcov vydavateľstiev:  Martin

2. konferencia PrintProgress – tlačová správa

Polygrafia žije, ale bude iná. Pod týmto sloganom sa 19. júna 2014 opäť po dvoch rokoch zišli do Trnavy podnikatelia a manažéri z polygrafie, zástupcovia dodávateľov technológií z domova i zo zahraničia, predstavitelia odborných zväzov a asociácií, papierenského priemyslu, reklamy, odborného školstva aj dodávatelia informačných systémov. Organizátori podujatia, vydavateľstvá VELDAN (vydavateľ časopisu PrintProgress)

Top