Ste tu
HomeKonferencie PrintProgressKonferencia 2016

3. konferencia PrintProgress – tlačová správa

Bratislava – Tlačiarenský biznis už dávno nie je iba o najmodernejších technológiách a postupoch. Pomaly sa do tohto odvetvia tlačia online systémy objednávania a dôraz sa kladie aj na personalizáciu tlače, kde vynikne kreativita tlačiara a osobnosť zákazníka. „Všetky obálky sú rovnaké a vyhadzujeme ich. Ak by boli personalizované, mali

Odborný program konferencie PrintProgress 2016

29. september 2016, Trnava, Hotel HolidayInn, Hornopotočná 5 1. blok prednášok: Slovenská a česká polygrafia v ekonomickom priestore, jej výkonnosť a vývoj  Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku  Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů v Českej republike   Očakávania zadávateľov tlače od dodávateľov polygrafickej výroby a služieb. Panelová diskusia za účasti zástupcov vydavateľstiev:  Martin

Top