Ste tu
HomeKonferencie PrintProgressKonferencia 2012

Konferencia PrintProgress 2012 – tlačová správa

Prvá konferencia PrintProgress o polygrafii a súvisiacich odvetviach Trnava, 28.6.2012. Vyše 120 manažérov zo Slovenska a z Česka sa zúčastnilo koncom júna na 1. konferencii PrintProgress v Trnave. Išlo o prvé medziodvetvové stretnutie manažérov nielen z polygrafických podnikov a z výroby tlačových strojov, ale aj vydavateľov, odborníkov z mediálnych agentúr, papierenstva,

Odborný program konferencie PrintProgress 2012

28. jún 2012 Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5   Jaroslav Novotný, vedúci oddelenia priemyselných stratégií Ministerstva hospodárstva SR Výhľad vývoja hospodárstva SR a možné vplyvy na odvetvie polygrafie Vladimír Tanistrák, oddelenie priemyselných stratégií Ministerstva hospodárstva SR Vývoj odvetvia polygrafie a očakávané trendy Peter Blubla, prezident Zväzu polygrafie na Slovensku a

Top