∷ Z aktuálneho vydania

CICERO IoT

PP 5/2022

V posledních letech se dostává do popředí ve všech oblastech našeho života pojem IoT (Internet of Things). Pokud jde o moderní technologii, mnoho pojmů představuje něco složitého a možná stále nemáte tušení, co znamenají. IoT znamená Internet věcí. Stručně řečeno, jde o propojení věcí (což mohou být zařízení, stroje, objekty apod.) prostřednictvím internetu, aniž by lidé museli toto spojení nebo přenos dat neustále udržovat. Průmysl a celá ekonomika prochází zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Dopad těchto změn je tak zásadní, že se o nich mluví jako o 4. průmyslové revoluci.

CICERO Stapro Group s.r.o. je dodavatelem informačních systémů pro polygrafický průmysl již více než 25 let. V celé své historii se snaží především o to, aby MIS CICERO svým zákazníkům (pracovníkům tiskáren) zjednodušoval každodenní život a podporoval management tiskáren v jejich rozhodování jak operativního, tak dlouhodobého charakteru.

Po mnoha úspěšných propojeních strojů a MIS CICERO prostřednictvím PLC karet (sběr dat o reálném průběhu zakázky) zařadila firma do svého portfolia výrobků nově prostředky s prvky IoT. Konkrétně jde o měření reálné spotřeby elektrické energie na výrobních zařízeních (CICERO ENERGY MODULE).

Jde o neinvazivní metodu měření pomocí proudových senzorů připojených na přívodní kabely 230 / 400 V. Další možností je měření hodnot okolního prostředí, ve kterém se zakázka vyrábí – teplota a relativní vlhkost (CICERO ENVIROMENT MODULE). Data jsou prostřednictvím gateway automaticky ukládána do databáze a jsou dostupná přes cloud. Nahlížet na ně může zákazník v internetovém prohlížeči nebo ve svém smartphonu. Změřená data logicky doplňují a zpřesňují podmínky výroby zakázky na stroji.

„Naši zákazníci v posledních měsících logicky řeší skokové nárůsty cen energií a mají potřebu s větší přesností určit reálné náklady na výrobu. Měření spotřeby elektrické energie je jedním z možných kroků, jak tyto náklady lépe stanovit.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore