Tlačové správy - Polygrafia

CS Packaging News – obalový inštitút SYBA

Kulatiny VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí

Nejznámější obalová škola v ČR zve všechny své příznivce, budoucí zájemce i úspěšné absolventy na oslavu svých třicátin. Škola ve Štětí vznikla jako průmyslová papírenská škola, která sem byla přestěhována v roce 1983 z Hostinného (zde byla v provozu od roku 1946). O pět let později byl do Štětí „přenesen“ obor Obalová technika, který se původně vyučoval na tehdejší Průmyslové škole grafické v Praze (dnes Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, známá „Helichovka“). Zatímco zájem o papírenskou prvovýrobu bohužel postupně upadal, až vedl k zániku oboru, obor Obalová technika se postupně rozšířil i do možnosti dalšího studia na Vyšší odborné škole (obor Obalový a grafický design). Kromě „vlajkové lodi“ ve znamení obalů, se na škole vyučují i další obory – Informační technologie, Mechanik elektrotechnik, Design interiéru a nábytku a dva učňovské obory Truhlář a Elektrikář.

Týden oslav
Oslavy 30. výročí založení školy budou probíhat první zářijový týden. Kromě týdenního Open house bude v týdnu od 2. do 6. září návštěvníkům nabízen bohatý program. Pokračovat se bude v dalším ročníku Dřevosympozia pod otevřeným nebem. V informačním centru města Štětí bude možné shlédnout výstavu studentských prací oboru Obalový a grafický design, chybět nebude ani „Best of best“ z letošních absolutorií, které proběhly koncem června. V budově kina se bude konat vernisáž prostorových děl bývalých studentů oboru Obalový a grafický design. Pro odbornou veřejnost je připravován odborný seminář a vyvrcholením celých oslav bude módní přehlídka v Kulturním domě Štětí, kde modely budou, jak jinak, než z obalových materiál. Podrobnosti o konání akcí, včetně možnosti nabídky ubytování zájemcům lze nalézt na stránkách školy, www.odbornaskola.cz

V polovině května společnost Rondo obaly s.r.o. (http://www.rondodruck.ch) pozvala v rámci Open House do svého ejpovického závodu své zákazníky a zástupce médií, aby jim představila nové výrobní kapacity instalované v nové výrobní hale.

Rondo obaly – nová linka v nové hale

V polovině května společnost Rondo obaly s.r.o. (http://www.rondodruck.ch) pozvala v rámci Open House do svého ejpovického závodu své zákazníky a zástupce médií, aby jim představila nové výrobní kapacity instalované v nové výrobní hale.

KÖRBER MEDIPAK
Rondo obaly s.r.o. je součástí švýcarského holdingu KÖRBER MEDIPAK a spolu s Rondo AG (Allschwil, Švýcarsko) a Rondo-Pak Inc. (Norristown, USA) patří do divize farmaceutických obalů. Závod v Ejpovicích byl založen v roce 2005 a loni byla dokončena výstavba nové haly.

Open House – 16.5.2013, Ejpovice
Informační blok otevřeli Gerhard Breu, CEO KÖRBER MEDIPAK a Dr. Rüdiger Freier, CEO Rondo AG, velmi zajímavými prezentacemi o očekávaném vývoji globálního trhu léčiv a relace podílu ceny obalů na cenách léčivých přípravků. Informaci o ejpovické společnosti Rondo obaly s.r.o. podal Jörg Oswald, Operations Director Rondo Europa, který řídí i ejpovický závod. Nová výrobní linka byla představena zástupcem společnosti Heidelberg, Felixem Müllerem. O nové hale z pohledu stavebních fines informoval Jan Sniegon senior, generální ředitel společnosti IMOS Brno, a.s. Po informačním bloku následovala komplexní prohlídka závodu s odborným výkladem.

Výrobní kapacita
Strojový park sestávající z tiskových strojů Roland, výsekového stroje a lepičky Bobst dovoloval výrobu ve dvou paralelních linkách, byl novou investicí rozšířen o třetí linku, celou dodanou společností Heidelberg. Všechny linky nyní pracují ve třísměnném provozu. V Rondu v Ejpovicích se vyrobí měsíčně 25–30 milionů kusů skládaček (folding cartons), avšak Rondo může svou kapacitu rozšířit až na 35–40 milionů kusů.

Nová výrobní linka
Důvodů pro orientaci na Heidelberg bylo několik, ale důležité byly dva – Rondo chtělo naprosto špičkovou a permanentně inovovanou technologii a také se jako ideální jeví pořídit kompletní linku od jednoho výrobce. Linka je tak totiž perfektně „vyladěna“ a tvoří kompaktní a plynulé výrobní řešení.

Tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8-LYYL
Prvním ze tří pilířů nové výrobní linky v Rondu je tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8-LYYL v konfiguraci s osmi tiskovými jednotkami a dvěma lakovacími jednotkami s mezisušením. Tento stroj, který byl poprvé vystaven na veletrhu Drupa 2012 je schopen potisknout tenký papír i lepenku do formátu 75 × 106 cm a síle 0,03 až 1 mm, a to rychlostí až 18 000 archů/hod. Jedná se o vlajkovou loď Heidelbergu a technologicky nejvyspělejší archový ofsetový stroj současnosti. Stroj je řízen z centrálního pultu Prinect Press Center. Zde má obsluha na projekční ploše Wallscreen perfektní přehled o stavu zakázky a jednotlivých nastaveních. Stroj je konfigurován pro obalovou produkci, je vybaven vysokým nakladačem i vykladačem, zvýšenou podestou s logistikou palet a je vybaven systémem pro non-stop provoz. Bez zpomalení stroje tak lze do stroje přikládat stohy papíru a taktéž bez zpomalení stroje je ve vykladači vykládat.

Výsekový automat Dymatrix 106 CSB
Na tiskový stroj navazuje vedle stojící výsekový automat Dymatrix 106 CSB. Ten zpracovává tenký papír od 80 g/m2 až po lepenku 2000 g/m2 a vlnitou lepenku až o tloušťce 4 mm, a to ve formátu 76 × 106 cm. Maximální výkon stroje je 9 000 archů/hod. a výsekový tlak 330 tun/m2. Dymatrix je vybaven systémem logistiky, podobně jako tiskový stroj XL 106 a také umožňuje non-stop provoz. Prázdné palety navíc z nakladače putují do vedle stojícího zásobníku. Výseková jednotka je tvořena spodním pevným stolem a horním pohyblivým beranidlem. Arch je tak stále v klidu a je dosaženo maximální přesnosti výseku. Navíc je Dymatrix vybaven systémem DySet Pro, který pomocí kamerového systému snímá tiskové značky na archu a zajišťuje přesnou pozici každého archu. Servopohony dále umožňují vykřivování výsekové desky, které velmi zrychluje přípravu stroje na novou zakázku. Zjednodušení a zrychlení obsluhy stroje napomáhá také např. speciální kazetový zásobník výsekových forem, který vyzdvihne příslušnou formu na pracovní plošinu stroje.

Lepička Diana X 80 s rotační ražbou Braillova písma a inspekčním systémem
Posledním, ale mimořádně důležitým článkem nové linky je lepička skládaček Diana X 80. Není bez zajímavosti, že koncern Rondo se konzultacemi částečně podílel na vývoji některých funkčních součástí tohoto stroje. Také Diana X 80 měla svou premiéru na veletrhu Drupa 2012. Jedná se především o velmi rychlou a automatizovanou linku, která je díky rychlosti nastavení na zakázku a dalším funkcím ideální pro střední náklady zakázek. Diana X 80 zpracovává obaly ze skládačkové lepenky i vlnité lepenky s plošnou hmotností 200 – 900 g/m2 rychlostí až 650 metrů za minutu, nebo 200 000 obalů za hodinu. Označení stroje naznačuje maximální pracovní šíři stroje, která činí 80 cm. Součástí stroje je nejnovější inspekční systém ICM (Inspection Control Module), který v celé ploše kontroluje jednotlivé lepenkové přířezy pomocí kamerového systému s vysokým rozlišením a plnobarevným snímáním. Obraz je porovnáván se vzorovým PDF souborem, nebo s referenčním produktem. Systém ICM umožňuje detekovat nepřesnosti v tisku, chyby v čárových kódech, nepřesný soutisk, popřípadě další defekty, jako je mechanické poškození a poškrábání kartonu, či tiskové „pecky“. Detekované chybné produkty jsou v tzv. Ejector modulu za plné rychlosti automaticky vyřazeny. Statistiky počtu vyřazených užitků jsou zdokumentovány a na požádání je možno je předložit zákazníkovi. Další součástí stroje, kterou stojí za to vyzdvihnout, je nový modul pro aplikaci Braillova písma. Ten je umístěn na hřídeli za nakládací sekcí. Razicí plechová planžeta (patrice) s Braillovým se upne na válcový náboj, protikusem je univerzální válcová matrice. Razicí planžety si v Rondu vyrábějí sami dle předlohy. Diana X 80 je robustní, poctivě vyrobený stroj, který je svou modulární konstrukcí a vysoké míře automatizace ideální pro různorodé zakázky především středních nákladů.

Kvalita pro farmacii
Výroba obalů pro farmacii podléhá přísným pravidlům, proto se celá firma zaměřuje především na kvalitu výroby. Veškerá přijímaná opatření směřují k dalšímu zvyšování kvality produkce: v současné době se společnosti podařilo dosáhnout snížení zákaznických reklamací až pod 0,5 % vyrobených zakázek. Aby nedocházelo k reklamacím zákazníka vinou dodávaného materiálu, provádí si společnost Rondo vlastní odběratelské audity u svých dodavatelů. Pokud jde o zpracovávaný materiál, lepenka na krabičky se dováží především z Finska a z menší části z Německa, a to v té nejvyšší kvalitě, samozřejmě s příslušnými certifikáty a to jak kvalitativními, tak i FSC. Přestože se jedná o vnější obal, veškerý materiál je vyráběn z primárního vlákna, farmaceutické společnosti vyžadují nejvyšší kvalitu ve všech směrech. Tento požadavek se nevyhýbá ani paletám, na kterých se skládačky expedují, používají se výhradně nové dřevěné palety. Požadované termíny dodávek jsou pečlivě dodržovány, zákazník vyžaduje dodávky just-in-time.

Certifikace a správná výrobní praxe
Společnost Rondo obaly je pravidelně každé tři roky certifikována na dodržování technických norem ISO 9001, ISO 14001, FSC a PEFC s jejich každoročním auditem u švýcarské asociace pro zjišťování kvality, aby nedocházelo v mezidobí k odchylkám od těchto norem. V celém podniku panují přísná hygienická pravidla, protože převážná část výroby je zaměřena na produkci obalů pro farmaceutický průmysl. Audity provádí jak nezávislá auditorská firma, tak i sami zákazníci. Jejich audity jdou často i do větší hloubky, než audity certifikované firmy. Jedná se o kontrolu správné výrobní praxe (SVP). Někteří zákazníci Ronda však audity nepožadují, protože vědí, že audity některých jejich spřátelených firem skýtají záruku kvalitní výroby Ronda. V současné době je Rondo certifikováno pro 19 významných světových zákazníků.

Špičkové obaly pro farmacii, kosmetiku i potraviny
Klíčovými klienty Ronda jsou farmaceutické firmy, společnost dodává lepenkové krabičky také kosmetickým a potravinářským firmám. Mottem je kreativita a inovace, společnost nabízí komplexní řešení šité na míru každého klienta dle jeho aktuálních potřeb. Nechce být jen dodavatelem, ale především partnerem.

Značka CE na obalech

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky upravuje stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, případně jiný veřejný zájem.

Příslušné nařízení vlády stanoví, kterých výrobků se požadavky tohoto zákona týkají. Označení CE na takto stanovených výrobcích vyjadřuje, že výrobky splňují technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na ně vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jejich shody dodržen stanovený postup. Dá se říci, že značka CE je grafickým vyjádřením prohlášení o shodě.

CE na obalu
Například dle nařízení vlády č. 86/2011 Sb. musí být hračky označeny značkou CE; toto označení může být na obalu hračky. Označení CE nemá vazbu na obal, ale na hračku, která je zabalena v tomto obalu.

Tvar CE je právně ukotven
Brand manageři, produktoví manageři, grafici pozor! S označením CE nelze libovolně graficky nakládat, deformovat či jinak upravovat. Vzor grafické podoby označení CE je v příloze k nařízení vlády č. 291/2000 Sb. a v nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 765/2008. Minimální výška je 5 mm. Pro členy ČESKÉ OBALOVÉ ASOCIACE SYBA je CE k dispozici v křivkách (ai, eps).

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore