∷ Z aktuálneho vydania

CTP CRON dobývají trh

CTP systémy čínské společnosti CRON jsou v současné době nejprodávanějšími zařízeními v České republice a patří mezi nejpopulárnější značky po celém světě.

V posledních letech probíhá masivní rozvoj digitálního tisku, se kterým souvisí snižující se poptávka po ofsetových strojích a také zařízeních CTP. Jedná se navíc o zařízení, která mají poměrně dlouhou životnost, takže tiskárny je neobměňují příliš často. Hlavním důvodem ke změně bývá pořízení tiskového stroje většího formátu, na který tiskárna nemá odpovídající velikost CTP nebo přechod na jiný typ desek.

Firma CRON je výrobce CTP s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. V minulosti byla známa především svými termálními systémy, v současnosti je však největší zájem o její systémy pro UV osvit konvenčních tiskových desek. Důvody jsou nasnadě, těchto desek je na trhu největší nabídka, jsou dlouhodobě ověřené a jsou cenově velmi atraktivní. A protože na výrobě desek lze pouze ušetřit a nikoliv vydělat, hledají zákazníci i výrobci cestu, jak toho dosáhnout. Navíc platí i přímá úměra – čím vyšší je spotřeba desek v tiskárně, tím více na deskách mohu ušetřit. Nabídka termálních i UV CTP systémů CRON je velmi široká a vhodný model v nabídce najdou jak tiskárny s menší produkcí desek, tak velké provozy s několika formáty a vysokými požadavky na automatizaci a bezobslužnost výroby desek.

Jaká CTP tedy v nabídce CRONu najdeme? Základní rozdělení je na modely termální – série TP a modely UV – série UVP. Dále je možno zařízení rozdělit podle formátu – jedná se celkem o pět různých velikostí. Dalším důležitým parametrem je počet laserových diod, který určuje rychlost zařízení. Jejich počet může být od 16 až po 128, v závislosti na konkrétní sérii. Rozsah rozlišení je 1 800 až 2 800 dpi, opět v závislosti na konkrétní sérii.

Z výčtu základních parametrů vyplývá, že existuje velké množství modelů a to v tomto článku nezmiňujeme varianty CTP pro novinový tisk, která disponují nižším rozlišením (1 500 nebo 1 200 dpi), ale vyšší rychlostí, aby uzávěrka novin mohla být co nejpozději. Tyto modely najdou uplatnění především v novinových tiskárnách. V tomto článku se ale budeme věnovat CTP systémům pro komerční ofsetové tiskárny. Vyznat se v jednotlivých modelech není tak složité, název je složen ze čtyř číslic, kdy první dvojice čísel udává formát respektive maximální šíři desky v palcích a druhá počet laserových diod. V následujícím přehledu přinášíme rozdělení CTP pro osvit UV desek, které jsou v současné době nejžádanější. Pro termální systémy platí obdobné rozdělení.

 

Nejmenším CTP je série UVP 26 pro osvit desek max. formátu 670 x 560 mm, která je ideální pro majitele tiskových strojů formátu A2+. Počet diod může být od 16 do 64, a tomu tedy odpovídají názvy 2616, 2624, 2632, 2648 a 2664. Rychlost osvitu činí 23 až 63 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Série UVP 36 je určena pro osvit desek max. formátu 920 x 670 mm, jedná se tedy o zařízení především pro tiskárny s maximálním formátem tiskového stroje B2+ nebo A1+. Počet diod může být od 16 do 96, a tomu tedy odpovídají názvy 3616, 3624, 3632, 3648, 3664 a 3696. Rychlost osvitu činí 14 až 56 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Série UVP 46 je určena pro osvit desek max. formátu 1160 x 940 mm, jedná se tedy o zařízení především
pro tiskárny s maximálním formátem tiskového stroje B1+. Tyto modely jsou v současnosti nejžádanější. Počet diod může být od 16 do 128, a tomu tedy odpovídají názvy 4616, 4624, 4632, 4648, 4664, 4696 a 46128. Rychlost osvitu činí 9 až 47 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Série UVP 66 je určena pro osvit desek max. formátu 1670 x 1290 mm, jedná se tedy o VLF zařízení. Počet diod může být od 32 do 96, a tomu tedy odpovídají názvy 6632, 6648, 6664 a 6696. Rychlost osvitu činí 9 až 23 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Série UVP 72 je určena pro osvit desek max. formátu 1850 x 1422 mm, jedná se tedy opět VLF zařízení a zároveň CTP největšího formátu, které firma CRON vyrábí. Počet diod může být od 32 do 96, a tomu tedy odpovídají názvy 7232, 7248, 7264 a 7296. Rychlost osvitu činí 8 až 21 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Série UVP 72 je určena pro osvit desek max. formátu 1850 x 1422 mm, jedná se tedy opět VLF zařízení a zároveň CTP největšího formátu, které firma CRON vyrábí. Počet diod může být od 32 do 96, a tomu tedy odpovídají názvy 7232, 7248, 7264 a 7296. Rychlost osvitu činí 8 až 21 desek/hodinu, podle počtu nainstalovaných diod.

Nejrozšířenějším řešením je automatické zakládání desek, kdy je v CTP založena jedna kazeta, ze které si CTP desky automaticky odebírá. Kapacita této kazety může být 50, 100, 200 nebo 500 desek, podle konkrétního modelu. Nevýhoda tohoto řešení spočívá v možnosti mít založený najednou pouze jeden formát desek. Pokud tiskárna používá více formátů desek, je potřeba vysvítit nejdříve jeden rozměr, potom desky v kazetě vyměnit a pokračovat osvitem dalšího formátu. Pokud by toto řešení z kapacitních a praktických důvodů zákazníkovi nevyhovovalo, nabízí CRON i nakladač s více kazetami. Celková kapacita kazet instalovaných v nakladači je 2, 3 nebo 5. Pro každý model CTP existují různá řešení nakladačů, platí zde opět číselná konvence názvů. První dvojčíslí označuje typ sérii CTP, pro kterou je nakladač určen, za pomlčkou následuje kapacita kazety a jejich počet.

V současné době existují tyto verze nakladačů:
Série 26 AL 26-200 (1 x 200 desek), AL26-50M3
(3 x 50 desek)
Série 36 AL 36-200, AL36-50M3, AL36-50M5, AL36-500
Série 46 AL 46-200, AL46-50M3, AL46-50M5, AL46-500
Série 66/72 AL 66/72-100, AL 66/72-50M2

Podobně jako na vstupu desky do CTP, nabízí i na výstupu desky z CTP do automatu firma CRON různé možnosti. CTP lze provozovat samostatně, deska tedy vyjede z CTP ven do výstupní přihrádky a následně ji obsluha založí
do vyvolávacího automatu. Tento způsob je však velmi výjimečný a jedná se spíše o nouzové řešení. Standardem
je připojení pomocí on line můstku, který propojuje CTP s vyvolávacím automatem. Tento můstek nabízí unikátní možnost poslat desku do různých směrů, takže instalace nemusí být provedena pouze v jedné přímce, ale v případě nedostatku místa, lze instalovat linku i do tvaru písmene L. Další, asi méně využívanou předností tohoto výstupu, je možnost napojit více CTP na jeden automat, popřípadě jedno CTP na více automatů. V propojovacím on line můstku lze mít volitelně i systém pro on line děrování desek.

Je tedy zřejmé, že v nabídce firmy CRON lze najít řešení od nejjednodušších systémů až po plně automatizované VLF systémy s automatickým nakládáním, děrováním a vykládáním desek. Zařízení firmy CRON prodává na českém a slovenském trhu firma DataLine Technology.

Martin Bělík

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore