Ste tu
Home∷ Z aktuálneho vydaniaDeň zmeny ako prvý deň pre lepší zajtrajšok

Deň zmeny ako prvý deň pre lepší zajtrajšok

Deň zmeny je podujatím, ktoré sa týka všetkých 26 000 zamestnancov skupiny Mondi na svete a podnecuje ich k lepšiemu a zodpovednejšiemu správaniu. Ružomberský podnik tejto skupiny, Mondi SCP, sa zapojil aj tento rok.
Jedna z najťažších vecí pre ľudí je zmeniť svoje správanie. K tomu je potrebný istý impulz – či už pozitívny alebo negatívny. Spoločnosť Mondi SCP už dlhé roky pracuje na tomto pozitívnom impulze, aby ich vlastní zamestnanci dokázali urobiť vo svojich životoch zmenu k lepšiemu, ktorá bude trvalá. Každý rok sa pritom spoločnosť zameriava na iné zmeny v štyroch kľúčových oblastiach: bezpečnosť, životné prostredie, zdravie a komunita počas takzvaného Dňa zmeny. Tento rok pripadol Deň zmeny na 22.mája 2019.

Téma bezpečnosti má svoje vždy aktuálne a vždy sa opakujúce aktivity. Medzi ne patrí hasenie hasiacim prístrojom, či poskytovanie prvej pomoci. Na každý rok je však stanovená aj špecifická téma a tou tohtoročnou bola ochrana sluchu. Práca v priemyselnom podniku je často spojená s hlučným prostredím a strata sluchu môže byť trvalou a nemennou. Firma propagovala správne a riadne používanie ochranných prostriedkov. Druhou témou bolo interaktívnou formou poukázať na to, ako môže malá nepozornosť narušiť reakčný čas. To je dôležité najmä pri vedení dopravných prostriedkov, od strojov v podniku po osobné vozidlo v bežnom živote.

Oblasť zdravia už tradične riešila problematiku zdravého chrbta. Aj práca vo výrobe je dnes prevažne sedavým zamestnaním za počítačom, preto sú správne cviky, držanie tela a osvojenie si dobrých zvykov pri sedení dôležitými krokmi pre to, aby zamestnanci zostali zdraví. Priamo na podujatí si mohli zamestnanci aj zacvičiť, pričom s každým vykonaným cvikom sa pripísalo 1 euro na projekt Zdravý chrbátik, ktorý podporuje zdravý vývoj chrbtice u detí na školách. Na záver podujatia tak mohla firma tejto iniciatíve venovať 5 000 eur. Mondi SCP štandardne vyhlasuje aj športovú výzvu roka. Zamestnanci si stanovujú svoj športový záväzok, ktorý musia do roka splniť. Vďaka hlasovaniu kolegov sú po roku tí najlepší odmenení.
Prvým rokom sa podujatie zameralo aj na duševné zdravie. Linka psychickej podpory zamestnancov je novým bonusom pre ľudí pracujúcich v Mondi SCP a priamo na mieste si napríklad mohli zmerať úroveň svojho stresu.
Komunitné zapojenie predstavilo projekty podpory v regióne a tiež promovalo voľné pracovné miesta, na ktoré sa hľadajú vhodní kandidáti. Oblasť životného prostredia mala zas ako hlavnú tému vodu. Mondi SCP prevádzkuje spoločnú čistiareň odpadových vôd v Hrboltovej pri Ružomberku, ktorá čistí odpadové vody nielen z výroby, ale aj z mesta Ružomberok a okolitých obcí. Rybármi vysoko hodnotená kvalita vody vo Váhu za čistiarňou a výskyt rakov v rieke sú dôkazom jej dobrého fungovania. Problematiku odpadov riešili aj edukatívne stánky o správnej recyklácii odpadov všeobecne, ako aj špecificky zamerané na recykláciu použitých batérií.
Veľkou atrakciou bol simulátor prevrátenia a nárazu vozidla. Ten búra mýty o tom, že v malých rýchlostiach nie je nutné sa pripútavať a každý z odvážlivcov, ktorí sa podujal trenažéry vyskúšať potvrdil, že neexistuje malá rýchlosť na to, aby človek nebol v aute pripútaný. Keďže súčasťou aktivít bola aj mobilná transfúzna stanica, odobralo sa v tento deň 26 orgánov v podobe krvi. Z toho boli 4 zamestnanci darovať krv úplne po prvýkrát.

Čítať celý článok

Príbuzné témy

Pridaj komentár

Top