Edície 2016Edície časopisu

Dizajn – téma, o ktorej sa hovorí

Ani si nepamätám tak krátke časové obdobie v histórii slovenského grafického dizajnu, do ktorého by sa vtesnalo toľko významných udalostí, ktoré majú šance mobilizovať odbornú verejnosť a dať tejto téme spoločenskú dôležitosť, ktorá jej právom náleží. Už sme si akosi zvykli, že naši majstri dizajnu sú známejší a viac uznávaní v zahraničí ako doma. Možno svitá na lepšie časy. Najskôr rezonovalo logo mladého študenta Jakuba Dušičku pre slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Nasledovala bombastická uvádzacia kampaň pre nové logo Slovenska – SLOVENSKO JE DOBRÝ NÁPAD (GOOD IDEA SLOVAKIA). Obe udalosti sú nadčasové a na výsledok ich fungovania v praxi si chvíľu počkáme. Zatiaľ sa len diskutuje o ich komunikačnom potenciále. Ďalšie dve udalosti sú takpovediac ukončené, a tak sa poďme pozrieť čo nového priniesli – Najkrajšia kniha Slovenska 2015 a Národná cena za dizajn 2016 (komunikačný).

Ceny udelené v súťaži
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2015

Výsledky súťaže Najkrajšia kniha Slovenska 2015 boli vyhlásené spolu s odovzdaním cien víťazom 28. 4. 2016 v Bratislave. Do 24. ročníka bolo prihlásených 123 kníh, ktoré boli vydané v roku 2015. Odborná porota ich posudzovala podľa výtvarných hodnôt, polygrafických požiadaviek aj podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Výsledkom hodnotenia je kolekcia 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavné ceny získalo osem titulov.

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE M´ART PRINT, Veľké Zálužie a Ex Tempore, s. r. o., Bratislava za prácu AB 80. Grafickú úpravu knižky o Albínovi Brunovskom realizoval Vladislav Rostoka, spoluautor a grafik pripravovanej publikácie nášho vydavateľstva TYPO – GRAFIK – UM1, ktorá bude slávnostne pokrstená na konferencii PRINTPROGRESS 2016.

Súťaž Najkrajšia kniha Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965. Od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou
a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Podľa hodnotenia tohoročného predsedu poroty, akademického maliara Daniela Brunovského:

„Najsilnejšie zastúpenou kategóriou bola opäť detská kniha, ktorá má na Slovensku dlhú tradíciu. Slovenská detská kniha a ilustrátori dosahujú už desaťročia svetovú úroveň. Preto sa najviac z nich dostalo do oceneného výberu. Naopak, kategória učebníc opäť neuspokojila kvalitou. Učebnica je popri detskej knihe publikáciou, ktorá má veľký vplyv na detského čitateľa a žiaka práve svojou vizuálnou komunikáciou. Po dlhé roky v nej nie je výrazný pohyb k lepšiemu. Estetická stránka učebníc je na chvoste záujmu zadávateľov  a vydavateľov tejto literatúry, a to je na škodu celej slovenskej spoločnosti.

Skupina ocenených najkrajších kníh Slovenska 2015

Ďalšou silnou kategóriou boli autorské knihy študentov stredných a vysokých škôl. Prakticky všetky zaujali svojou výtvarnou kvalitou  a technickým spracovaním.

Málo kníh uspelo z oblasti beletrie. Je to škoda a nie je to iba chyba ich tvorcov.“

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA CELKOVÚ VÝTVARNÚ A TECHNICKÚ KVALITU KNIHY                                                                                                                                                                                                                                                                                 Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica – za knihu Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 – 2014.

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCE ILUSTRÁCIE
Svetozár Košický – za knihu K. Nádaská – J. Michálek: Čerti, bosorky a iné strašidlá.

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR AUTOROVI ZA VYNIKAJÚCU GRAFICKÚ ÚPRAVU
Palo Bálik – za knihu K. Beňová a kol.: Biedermeier.

CENA MINISTERSTVA KULTÚRY SR VYDAVATEĽSTVU ZA BIBLIOFILSKÉ VYDANIE
M´ART PRINT, Veľké Zálužie a Ex Tempore, s. r. o., Bratislava – za prácu AB 80.

CENA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR VYDAVATEĽSTVU ZA UČEBNICU
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Bratislava – za sériu kníh I. Kohanová a kol.: Nový Pomocník z matematiky pre 5., 6., 7., a 8. ročník ZŠ.

CENA ZVÄZU POLYGRAFIE NA SLOVENSKU TLAČIARNI ZA MIMORIADNE POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
TBB, a. s., Banská Bystrica – za knihu K. Bajcurová – S. Petrová: Palo Macho.

CENA BIBIANY VYDAVATEĽSTVU ZA NAJKRAJŠIU DETSKÚ KNIHU
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o., Bratislava – za knihu M. Rázusová-Martáková – M. Príbusová: Ako šlo vajce na vandrovku /
O troch prasiatkach.

CENA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE ZA ŠTUDENTSKÚ PRÁCU
Miroslava Rudášová – za prácu: How deep is the ocean?Satoko Fukui – za prácu: Little fat Squirrel.
Lucia Žatkuliaková – za prácu: Spíme snívame.
Lucia Uhríková – za prácu: Kozliatka.

ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY:
A. Salmela: Žirafia mama a iné príšery il. a graf. úprava Emília Blašková, vyd. a tlač Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča.

Ocenené knihy z vydavateľstiev Orbis Pictus Istropolitana a BUVIK

Národná cena za dizajn je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý organizuje Slovenské centrum dizajnu (SCD) už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. O dva roky už mala cena v názve prívlastok „národná“ a konala sa bienálne. Súťaž bola určená všetkým polohám dizajnu, zameriavala sa okrem práce dizajnéra i na úlohu klienta ako významného predpokladu úspešného dizajnu alebo na úlohu vzdelávacích inštitúcií. Počas celej organizácie súťaže však nastala zaujímavá situácia – málokedy porota udelila hlavnú cenu v kategórii Profesionáli dielu z oblasti grafického dizajnu. 3D rozmer, rozsah tímu a náročnosť na výrobu produktov a priemyselných výrobkov často prevážili na miskách váh. Tento fakt, ale aj pozitívne skúsenosti kolegov zo zahraničia boli podnetom rozdelenia ceny na dve hlavné línie – produktový dizajn a komunikačný dizajn. V roku 2015 tak nadviazal na dovtedajšie ročníky súťaže výlučne ročník venovaný produktu
a tento rok SCD testovalo exkluzívne súťaž diel grafického, širšie komunikačného dizajnu.

Čo toto rozhodnutie prinieslo?  Spýtali sme sa Márie Riškovej, novej riaditeľky SCD a v tomto prípade i kurátorky výstavy finalistov.

Dôsledok tohto rozhodnutia – nárast záujmu dizajnérov je nebývalý, počet prihlásených diel do súťaže 7- násobne prekročil počet prác z roku 2013, kedy sa naposledy stretli v súťaži diela grafického dizajnu. Záujem autorov o účasť v súťaži je dobrým signálom pre verejnosť, vlastne pre nás všetkých  – ak profesionálom záleží na rozvoji vlastného odboru, tak ide o oblasť, ktorá si zaslúži pozornosť. No
za týmto nárastom je aj iný dôvod. Práca s komunitou, do ktorej sme v tomto ročníku vložili viac energie. Pozorne sme počúvali ohlasy na úroveň organizácie ceny a vyhoveli sme niektorým požiadavkám scény, medzi ktorými bola výrazne medzinárodnejšia porota (štyria zo siedmich porotcov), začlenenie kategórie experimentálny dizajn (čo bola požiadavka ešte z predchádzajúceho ročníka ceny) alebo prihlasovanie online.  Radosť z dôvery, ktorú nám autori prejavili, je neopísateľná.

Anna Ulahelová, doktorantka na VŠVU v Bratislave predstavila na výstave svoju diplomovú prácu: AB-BA – koncept orientačného systému verejnej dopravy Bratislavy. Projektu predchádzal polročný výskum a je príkladom, ako možno riešiť zložitú problematiku vizuálnych systémov v mestskom priestore. Bola tiež vedúcou dobrovoľníckeho tímu študentov VŠVU pri organizovaní inštalácie súťažnej prehliadky komunikačného dizajnu.

O to viac som sklamaná, že sme napokon  z finančných a časových dôvodov museli upustiť od niektorých atribútov ceny, ktorými sa vyznačovala a ktoré boli pozitívne (tvorba krátkych dokumentov, formálny ceremoniál, samostatný katalóg, ktorý tento krát nahrádza aktuálne číslo časopisu Designum). Dôvodmi bola čiastočne zmena vedenia – prevzala som reálnu organizáciu ceny iba na začiatku tohto roka, ale aj rozhodnutie  zriaďovateľa (MK SR –  poznámka redakcie) škrtnúť rozpočet na polovicu. Na získanie výrazných doplnkových zdrojov nezostal v tejto fáze čas ani energia. Úsilie, ktoré sme však vynaložili s kolegami a spolupracovníkmi na to, aby sa súťaž uskutočnila tak, aby verejnosť nevidela rozdiel, bolo enormné. Využili sme vo väčšej miere ako doteraz sociálne siete na šírenie informácií, podporu dobrovoľníkov
(predovšetkým študentov Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU), pokračovali sme vo vývoji systému online hodnotenia prihlásených prác v prvom kole (Róbert Paršo – zopakovaná skúsenosť z organizácie TPT 2015)  a nadviazali sme viacero spoluprác, ktoré prinesú výsledky v ďalších ročníkoch ceny – konkrétne relevantné prísľuby podpory z neverejných zdrojov.

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

 Text: Pavel Vitek
Foto: autor, Adam Šakový, Bibiana

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore