Ste tu
Home∷ Z aktuálneho z vydaniaDuálne vzdelávanie má svoje logo

Duálne vzdelávanie má svoje logo

Logo je to prvé, čo nám udrie do očí pri kontakte s novým subjektom a zostane v našej mysli ako poznávací znak.

Na základe zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave bola vytvorená Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZSDV), ktorá koordinuje postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania. Zakladajúcimi členmi Rady sú zástupcovia vrcholových zamestnávateľských organizácií: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora a Slovenská banská komora.

Za víťazné logo odovzdáva Nine Šimonovičovej Pamätný list
Milan Lederleitner, zástupca riaditeľa SOŠ polygrafickej v Bratislave.

Ako každá organizácia, tak aj RZSDV pri vystupovaní navonok, by mala byť prezentovaná čitateľnou značkou – logom. Zatiaľ sa používajú jednotlivé logá siedmich zakladajúcich členov v jednom riadku, čo niekedy komplikuje situáciu. Preto sme v marci 2016 vyhlásili súťaž o logo RZSDV na našej Strednej odbornej škole polygrafickej v Bratislave, kde je veľa šikovných študentov. Pod vedením odborných pedagógov prišlo viacero zaujímavých návrhov, ktoré sme predložili členom RZSDV. Nakoniec boli vybrané tri logá, ktoré sme sa rozhodli oceniť. Ocenenie a odovzdanie vecných darov sa uskutočnilo 15. novembra 2016 v priestoroch SOŠ polygrafickej za účasti žiakov a pedagógov školy. Prvé miesto získala Nina Šimonovičová, ktorá už medzičasom úspešne zmaturovala a študuje na Trnavskej univerzite masmediálnu komunikáciu. Druhé miesto získal Dominik Kujan, študent odboru grafika digitálnych médií a tretie miesto získala Erika Vinceková, študentka odboru grafik digitálnych médií. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že ich to povzbudí do ďalšej kreatívnej tvorby.

Autori ocenených logotypov, zľava Dominik Kujan, Monika Vinceková
a Nina Šimonovičová.

Peter Blubla, prezident ZPNS Foto: František Martančík

Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top