Edície 2015

Efektivní tiskárna

Společnost CICERO Stapro Group s. r. o. uvedla v druhé polovině tohoto roku na trh nový produkt, který je nazvaný jednoduše EFEKTIVNÍ TISKÁRNA.

„Chceme naše knowhow přenést i do menších a středních firem“ říká Jiří Zápotocký, obchodní ředitel společnosti Cicero a v následujícím rozhovoru odkrývá další podrobnosti k nabízenému řešení.

Co vás vedlo k vývoji a uvedení nového produktu?

V České a Slovenské republice máme solidně pokrytý segment velkých tiskáren. Jiná situace je v oblasti malých a středních tiskáren. Ty pro nás znamenají výzvu. Jednak jsou  tyto tiskárny řízeny různými nástroji (od papírové knihy,  přes Excel po ERP) a existuje zde tedy potenciál zlepšit řízení pomocí profesionálních nástrojů. Na druhou stranu my máme 20-ti leté know how z oblasti „management information system” (MIS) a byla by škoda, kdyby se tyto dva aspekty nepotkali. Výsledkem tohoto uvažování je logicky produkt pro malé a střední tiskárny.

Takže Efektivní tiskárna (ET) je služba?

Je to kombinace. Než se však dopracujeme k funkčnímu MIS, projdeme fází konzultací, nastavení, školení. Tím vlastně předáváme klientovi naše know-how k efektivnímu řízení firmy. Na začátku provedeme důkladnou analýzu tiskárny. Dalším krokem je výpočet sazeb strojů (hodina, klik, bm…) tak, aby při očekávaném kapacitním vytížení kryly všechny náklady a samozřejmě co nejvíce odpovídali tržním cenám. Výstupy z prvních dvou kroků jsou základem pro nastavení systému. Ten je následně otestován, přizpůsoben, proškolen a předán k užívání.

Proč by se měla tiskárna rozhodnout pro ET?

V tiskárnách panuje často mýtus, že nepotřebují profesionální systém a, že stačí např. Excel nebo nějaká vlastní evidence např. zakázek. Toto je obrovské nedorozumění! Samozřejmě, že MIS eviduje informace o zákaznících, zakázkách, kalkuluje, automatizuje procesy atd. Ale to je jen polovina systému. Mnohem důležitější je,že systém kontroluje celek. Na začátku je finanční plán – jak mám kalkulovat stroje, aby odpovídali využité kapacitěa mým nákladům. Dále musím vědět, jak je tento plán plněn obchodně, výrobně a zda výroba pracuje v daném čase efektivně. Na konec si porovnám kalkulovanou,  technologickou, výrobní a fakturovanou cenu. Ihned vidím, kde je problém a jaký je jeho původ. Hledám tak slabá místa, které mi negativně ovlivňují výsledek. Zdá se to být jako teorie, u našich stávajících klientů však reálně vidíme,
jak je to klíčové k řízení firmy. Někteří byly zděšeni, když se po zavedení controllingových nástrojů dozvěděli, kolik z obratu jim tvoří ztrátoví klienti a jak dlouho na tyto ztrátové musí vydělávat těmi ziskovými.

Druhý mýtus, který slýchám od majitelů tiskáren, je, že MIS nevydělává. „Tzn. jaké je opodstatnění ho koupit?“ ptá se majitel firmy. Ano, informační systém nemá hodinovou sazbu jako třeba tiskový stroj a tuto sazbu neprodávám zákazníkovi, ale firma zcela prokazatelně díky MIS šetří na uspořeném personálu, na eliminaci chyb. Každý musí souhlasit s tím, že správné nebo špatné rozhodnutí manažera stojí obrovské peníze. Rozhodnutí je vždy právě na manažerovi, ale MIS mu v tom významnou měrou pomáhá.

Jak dlouho trvá ET zavést?

Obecně lze říci, že implementace ET v menší tiskárně trvá reálně od 3 do 5 měsíců.

Pro jak velkou firmu je ET?

Pro každou. Když mluvím s majiteli a manažery těch malých tiskáren, tak nejprve tvrdí, že nepotřebují systém, protože jich je ve firmě pár a všechno si řeknou – nemusí nikam nic psát. To je mylná představa. MIS je o přesnosti, správném nastavení, evidenci, archivaci.

Kolik stojí ET?

Kompletní nastavení systému, školení a předání odpovídá fixnímu poplatku. Za užívání systému platí náš klient měsíční nájem, který obsahuje i maintenance. V podstatě je to postaveno tak, že vycházíme z premisy, že implementací systému firma ušetří personální náklady. My říkáme – za to, že jsme vám ušetřili personál, chceme část těchto ušetřených peněz jako měsíční nájem. A to je v podstatě vše – kompletní know-how a systém se všemi výhodami a úsporami, které se k němu váží, klientovi zůstává v podstatě jako bonus. To je, myslím, férová nabídka.

Rozumím, že ET rozšiřuje vaše portfolio produktů, je to tak? Nekonkurují si potom vaše MIS?

Myslím, že si naše řešení nekonkurují. Pro velké firmy je určen komplexní systém Cicero Xi. Velké a malé firmy fungují organizačně zkrátka jinak – v malé firmě majitel „dosáhne“ všude po firmě, zná osobně svoje zaměstnance atd. Ve velké  firmě jsou odpovědnosti rozděleny do oddělení, která jsou  řízena manažery, plní úkoly vedení, reportují. Zatímco v malé firmě se určitý proces vyskytuje sporadicky, ve velké je na to nutná evidence a analýzy.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Tlačidlo Späť hore