∷ Z aktuálneho vydania

Esko Equinox – tlač v rozšírenom farebnom priestore

Trh si kladie čoraz väčšie nároky na kvalitu, nápaditosť, a to pri znižovaní nákladov respektíve aspoň ich zachovaní. Klasická tlač pomocou primárnych farieb CMYK má aj pri tých najkvalitnejších technológiách svoje hranice, aj jej farebný gamut je daný možnosťami technológie tlače so štyrmi farbami.

Použitie priamych farieb dovolí ísť, samozrejme, ďalej, ale platí sa za to vyššími nákladmi na tlač a to, samozrejme, znižuje šancu takéto produkty úspešne predať. Firma Esko už pred rokmi začala so svojím projektom s názvom Equinox, ktorý využíva na zväčšenie farebného gamutu až sedem farieb. O tom, že táto technológia je úspešná, svedčí aj fakt, že Equinox používa množstvo produkčných digitálnych tlačiarní na simuláciu priamych PANTONE farieb, a to prevažne v oblasti packagingu. Typickým príkladom je aj digitálny HP Indigo, ktorý využíva Equinox na konverziu a simulácie farieb pre svoj digitálny tlačový stroj. V posledných rokoch sa technológia Equinox úspešne presadzuje aj v klasických analógových technológiách, ako sú ofsetová, flexo či hĺbkotlač, kde okrem zvýšenia farebnosti dominuje hlavne ekonomický efekt, ktorý technológia ponúka.

Ako to funguje?

Základný princíp je jasný už z ilustračného obrázku. Zjednodušene povedané, primárne CMYK farby tvoria
vo farebnom gamute (viditeľnom Lab priestore) trojuholník, ktorý vymedzuje CMYK priestor, ktorý je schopná tlačiareň vytlačiť. Farby mimo tohto priestoru sa jednoducho touto technológiou vytlačiť nedajú. Technológia Esko Equinox rozšíri pomocou ďalších farieb (max. troch) tento trojuholník až na šesťuholník, tak ako je to zrejmé z obrázku. Tým je možné vytlačiť oveľa väčší počet farieb a zvýšiť pestrosť výstupu, resp. využiť tento priestor na tlač priamych najčastejšie PANTONE farieb.

Ktoré sú to tie tri farby?

Najčastejšie to bývajú: oranžová, zelená a fialová. Po anglicky je to: Orange, Green & Violet v skratke označované aj ako OGV. Principiálne sa dajú použiť aj iné farby, len musia byť vo farebnom gamute v opačných priestoroch trojuholníka CMY. Niektoré firmy, ktoré tlačia obaly, kde sa nachádza viac farieb z oblasti modrej „Reflex Blue“, používajú túto namiesto fialovej farby. Technológia Equinox sa nazýva aj technológiou fixného farebného gamutu. Znamená to, že počet nemusí byť vždy 7, ale môže ich byť aj 5 alebo 6.

 

Čítať celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore