Infoprint servis

Eurokomisia Slovensku schválila štátnu pomoc za dve miliardy eur

Ide o schému mzdových dotácií, ktorá vláde umožňuje prefinancovať podnikom časť mzdových nákladov. Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 tisíc zamestnancov a 300 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb.

Európska komisia v utorok oznámila, že schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v spojitosti s opatreniami prijatými počas pandémie nového koronavírusu.

Schéma bola schválená podľa dočasného rámca štátnej pomoci prijatého Komisiou 19. marca 2020 a zmeneného 3. apríla 2020.

Záchrana pracovných miest

Výkonná podpredsedníčka Komisie zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti spresnila, že kompenzácie pre tisíce zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby v stave núdze, vyhlásenom na Slovensku po prepuknutí koronavírusu, pomôžu ľuďom postihnutým touto krízou prekonať ťažké časy.

„Slovenská schéma pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur je v súlade s naším dočasným rámcom, ktorý členským štátom umožňuje poskytovať štátnu pomoc na riešenie hospodárskych následkov pandémie,“ odkázala Vestagerová.

Slovensko v súlade s dočasným právnym rámcom oznámilo exekutíve EÚ schému mzdových dotácií, ktorá by umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie nového koronavírusu museli prepustiť svojich zamestnancov.

Očakáva sa, že týmto opatrením sa podporí takmer 400 tisíc zamestnancov a 300 tisíc samostatne zárobkovo činných osôb. Podpora bude poskytnutá zamestnávateľom zasiahnutým štátom zavedenými núdzovými opatreniami na to, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých došlo k zníženiu príjmov, na ich čiastočnú kompenzáciu.

Potrebné opatrenie

Komisia skonštatovala, že slovenská schéma pomoci je v súlade s dočasným právnym rámcom. Opatrením vlády sa budú kompenzovať najmä mzdové náklady podnikov zasiahnutých následkami nového koronavírusu za predpokladu, že sa zaviažu naďalej zachovať pracovné miesta zamestnancov, ktorí by boli inak prepustení a že intenzita pomoci je v súlade s maximálne 80 percent, ktoré umožňuje dočasný rámec.

Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ktorým poklesli príjmy v dôsledku krízy, alebo štátom uložených obmedzení ich činnosti, celková výška pomoci nesmie prekročiť 100 tisíc eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 120 tisíc eur na podnik z odvetvia rybolovu a akvakultúry a 800 tisíc eur na podnik z iných odvetví. Schéma pomoci v neposlednom rade nesmie trvať viac ako dvanásť mesiacov.

Komisia dospela k záveru, že toto opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu a schválila uvedené opatrenia v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Komisia promptne schvaľuje podporu pre členské krajiny na základe dočasného právneho rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie nového koronavírusu. V utorok EK schválila aj schémy štátnej pomoci pre Fínsko a Francúzsko.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/eurokomisia-slovensku-schvalila-statnu-pomoc-za-dve-miliardy-eur/

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore