Tlačové správy - Polygrafia

Európski hĺbkolačiari

: Po analýze nasledujú masívne zmeny

Výrobcovia papiera by mohli byť seizmografom pre polygrafov

Triezve analýzy a jasne formulované slová zazneli z úst európskych polygrafov – hĺbkotlačiarov na poslednom výročnom zhromaždení ERA v Zürichu. Zaoberali sa aktuálnou situáciou na trhu, jasne popísali vývoj v uplynulom období a prijali uznesenia na cieľavedomé riešenie problémov.

[column col=”1/2″]

Výročné zhromaždenie ERA je vždy konferenciou veľkých mien. To sľubuje prednášky, diskusiu a výmenu názorov na vysokej úrovni. Tak to bolo aj na ostatnom snemovaní v Zürichu. Bol tu však určitý rozdiel v porovnaní s predchádzajúcimi stretnutiami: referujúci dávajú menej otázok, cesta v brandži v súčasnosti vyzerá – hoci ťažká – oveľa jasnejšia ako predtým.

Rose: flexibilita ako kľúčový pojem
Bernd Rose (Schlott Group) predpokladá zmenu smeru pre hĺbkotlač. V minulosti smerovalo všetko do ďalšieho vývoja hĺbkotlačových technológií. Už dlhšie je však zrejmé, že ťažiskom výroby prestali byť klasické hĺbkotlačové produkty ako časopisy a katalógy, ale predovšetkým rastúci segment obchodných príloh. Boli preto „Jumbá“ (4 metre plus) správnym rozhodnutím? O tom Rose pochybuje. A Giancarlo Cerutti o tom tiež neskôr zapochyboval.
Flexibilita znamená pre Bernda Roseho rozhodujúce kľúčové slovo pre dnešnú hĺbkotlač. Hĺbkotlačový priemysel narazil na svoj limit. Flexibilita v produkcii a predovšetkým flexibilita voči zákazníkom. Vyšší objem tlače za nižšie ceny nemôže byť riešením. Rose upozornil na vysokokomplexnú techniku hĺbkotlače, ktorá je mimoriadne drahá. Hĺbkotlačové stroje pre budúce trhy musia byť jednoduchšie a cenovo prijateľnejšie.

Hĺbkotlač a papier plávajú na jednej lodi
Výroba papiera je úzko spojená s hĺbkotlačovým priemyslom. Výborne sa poznajú. Výrobcovia papiera by preto možno mohli byť seizmografom pre hĺbkotlač. To potvrdil Jyrki Ovaska (UPM): Hĺbkotlač a papierenský priemysel vlastne plávajú na jednej lodi. Ovaska naznačil aj možné riešenie: konsolidácia. Otázky štrukturálnych nadkapacít musia byť vyriešené, náklady musia klesnúť, investície sa musia podriadiť flexibilite namiesto veľkosti, musia sa zaviesť nové pracovné postupy.
Finančná kríza vyvoláva stále požiadavky; zákazníci chcú viac za stále nižšie ceny. Pritom sa do on-line inzercie dáva stále viac peňazí. Keďže sa rozdeľuje rovnaký balík peňazí, vzrast na internete vyvažuje drastická redukcia inzercie v novinách, pričom časopisy budú na tom v nasledujúcich troch rokoch s miernym nárastom o niečo lepšie.
Čo to znamená pre trh printových produktov? Pojem „cieľová skupina“ musí stáť v popredí a je kľúčovým pojmom. Podstata tkvie v tom, ako sa cieľové skupiny pohybujú v mediálnom prostredí. Ako teda vyzerajú obchodné modely budúcnosti? V tom je Arndt Groth (Adconion Media Group) zdržanlivý. Presné načasovanie musí byť všadeprítomné: „V našej firme mesačne prehodnocujeme obchodný model.“

[/column] [column col=”1/2″]

Broschek zdôraznil rozhodujúce body
Prezident ERA Nikolaus Broschek opísal ťažkú pozíciu brandže. Spotreba papiera pre magazíny a katalógy sa znížila o 20 %. Katalóg Quelle zmizol z trhu prakticky za noc. Internet a elektronické médiá brandžu zmenili. Hospodárstvo už síce rastie, ale tento rast – predovšetkým v Nemecku – ešte ilustrovanú hĺbkotlač nezasiahol. Okrem toho na trhu existuje prevaha ponuky, na čo ešte priemysel adekvátne nezareagoval. A tak sa “webofset” dostáva stále viac do popredia.

Trendom je rýchlosť
Dobré na rokovaniach ERA je, že sa k slovu dostáva celý reťazec tvorcov. Referujú aj zákazníci hĺbkotlačiarov. Dobrý príklad dialógu je prednáška Dr. Marcusa Ackermanna z Bonprix Handelsgesellschaft. Jeho slová, že „tlač je ešte stále veľmi dôležitým dielom našej spoločnosti“, boli dobrou správou. Dôležitejší však bol pohľad na budúcnosť odbytu. A v tom je e-commerce úplne v popredí. Aj v budúcich rokoch budú síce printové médiá pre Bonprix hrať dôležitú úlohu, ale v inom kontexte ako doteraz. Odbyt sa pohybuje v rýchlo sa meniacom prostredí – a na to musí reagovať – flexibilitou. Flexibilita tiež znamená, že bude stále viac rôznych verzií katalógov, ale s menším počtom strán.
Dr. Giancarlo Cerutti a Max Rid prezentovali vo vzájomne sa doplňujúcich prednáškach hĺbkotlačový stroj strednej veľkosti. Cieľom je podstatne znížiť náklady. Týmto sa posilní konkurencieschopnosť hĺbkotlače v oblasti 72 až 96 strán a malých nákladov. Stroj je novovyvinutý pre šírky 2 až 3 m. Kompaktný a flexibilný, jednoducho obsluhovateľný s minimom pracovníkov a nižšou spotrebou energie – tak dostane rotačný ofset konkurenciu nových rozmerov. Faktormi úspešnosti sú vyššia rýchlosť (+21 %), menší odpad (-30 %), nižšia spotreba energie (-12 %), menej pracovníkov (-25 %), rýchlejšia príprava (iba jedna hodina) – a to všetko za podstatne nižšie investície (-23 %). Tým je podľa Ceruttiho „nová hĺbkotlač“ výhodnejšia ako rotačný ofset.
Max Rid doplnil informácie Ceruttiho. Pretože bez prispôsobenia sa prípravy tlače by bol pokrok iba polovičný. Rýchlosť gravírovania bude stúpať, merania a kontroly kvality budú viac automatizované, sklad valcov sa posunie bližšie k tlačovému stroju. Výmena valcov sa podstatne zrýchli, takže celkový proces sa mimoriadne zrýchli a zvýhodní.

[space height=”110″] [/column]

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore