Edície 2015Edície časopisu

Fujifilm – Superia projekt

Grafická divízia Fujifilmu si od foto divízie „požičala“ názov ich najúspešnejšieho amatérskeho farebného filmu pre nové globálne riešenie pre ofsetovú tlač. Tento projekt bol oficiálne predstavený v apríli 2015 na výstave v Číne. Je zameraný na optimalizáciu prípravy ofsetovej tlačovej platne a ofsetovú tlač. Ponúka tlačiarňam bezproblémovú a efektívnu prípravu tlačovej formy, workflow riešenia spojené so šetrením tlačových farieb a  samotnú tlač.

Spojením týchto kľúčových technológií sa má dosiahnuť efektívnejší tlačový proces vďaka:

1. Materiálovým úsporám.
2. Úspore personálnych nákladov.
3. Úspore energie.
4. Redukcii emisie škodlivín.
5. Šetreniu vodou.

Všetky tieto úspory možno dosiahnuť:
1.  Použitím bezprocesných alebo nizkochemických tlačových platní (ZAC systém), termálnym alebo fialovým CTP systémom.
2.  Workflow systémom (úspora farieb, úspora času pri príprave dát).
3.  Úspora vlhčiacich roztokov a úspora ostatnej tlačovej chémie.
4.  Optimalizácia tlačového procesu, konzultačným servisom (zníženie makulatúry).

Pre každú zemepisnú zónu bol určený projektový manažér a pre každú krajinu bude vyškolený konzultant.

V tejto časti sme sa zamerali na prípravu ofsetovej tlačovej formy, možné úspory jednak použitím bezprocesnej platne, ZAC systému i použitím nízkotlakovej destilácie a maximálnej možnej redukcii odpadu.

Úspory pri použití bezprocesnej tlačovej platne Brillia PRO-T3.

Zákazník ušetrí náklady na vyvolávací automat, chémiu i vodu. Platňa je vhodná pre malé a stredné tlačiarne.

Pre veľké a stredné tlačiarne ponúka okrem platní spracovávaných klasickým systémom Brillia LH- PCE a Brillia LH-PYE i platne spracovávané ZAC systémom, Brillia LH- PJE, LH – PLE a LH-PXE.

Úspory pri použití ZAC systému sú znázornené na obrázku.

Úspory pri použití  bezprocesnej tlačovej platne Brillia PRO-T3.

Úspory pri použití ZAC systému.

Schéma použitia XR-1200.

Porovnanie nákladov.

Životnosť ZAC vývojky, interval výmeny.

K ZAC systému je možné priamo pripojiť zariadenie XR-1200, ktoré vákuovou destiláciou oddestiluje od odpadovej vývojky vodu, ktorá sa opätovne použije k riedeniu koncentrátu regenerátora. Schéma použitia XR-1200 je znázornená na obrázku.

Toto zariadenie v kombinácii so ZAC systémom dokáže zredukovať odpad, a tým ušetriť náklady na likvidáciu odpadu. Porovnanie nákladov pre klasický systém spracovania platne, ZAC systém a ZAC systém s využitím XR-1200 je znázornený na obrázku.

Dôležitá je i životnosť nasadenej chémie v ZAC systéme, ktorá priamo ovplyvňuje množstvo odpadovej chémie, odpadovej vody i dodatočných nákladov na čistenie vyvolávacieho automatu. Životnosť ZAC vývojky, interval výmeny a z toho plynúce úspory sú znázornené na obrázku.

Mnohé tlačiarne na Slovensku využívajú ZAC systém a prináša im nemalé úspory. Avšak okrem materiálových úspor, úspor servisných nákladov a úspor na spracovanie odpadu je systém zaujímavý  aj svojou stabilitou i jednoduchou obsluhou.  Koncentrát doplňovanej vývojky si automat riedi sám bez zásahu obsluhy. Vývojka neobsahuje žiadne kremičitany, a tak sa vo vyvolávacom automate nevytvárajú ťažko rozpustné zrazeniny a usadeniny. Čistenie je aj po 4 mesiacoch neprerušovaného používania oveľa jednoduchšie ako pri klasických systémoch. Vyvolávací čas je len 15 až 16 sekúnd a len počas neho tečie v automate i oplachová voda. Systémy s recirkuláciou oplachovej vody sa nám v praxi neosvedčili pre tvorbu baktérií v oplachovom tanku, a preto sme od ich použitia upustili. I tak je úspora vody značná.

Pre fotopolymérny systém ponúka Fujifilm nízkochemické platne PRO-V. Oproti klasickým platniam LP-NV sa platne spracovávajú len v aktivátore. Nie je potrebný oplach ani zagumovanie. Na rozdiel od vývojky, ktorej pHsa pohybuje v silne alkalickej oblasti (medzi 11,0 až 11,2), je pH aktivátora len 9,8. Podobné platne sú vyrábané aj pre tlač novín. Tu sú v ponuke dva  druhy platní PRO – VN a PRO – VN2. V jednom  litri aktivátora je možné spracovať až 20 m² platní. Všetky druhy fotopolymérnych platní sú vhodné i pre tlač UV farbami. Je možné ich vypaľovať, a tak zvýšiť ich výdržnosť v tlači. Platne pracujú s bežnými vlhčiacimi roztokmi, hoci výrobca ponúka široký sortiment vlhčiacich roztokov a tlačovej chémie či už s tlačou s IPA alebo bez neho. Fotopolymérne platne sa najviac uplatnili v potlači obalových materiálov a novín. Ich rozlišovacia schopnosť a tlačové vlastnosti však umožňujú i bežnú tlač.  (20-mikrónový FM a 2-98% bod)

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore