Edície 2015

GRAFITEC SLOVAKIA GROUP Na výstave IGAS 2015

V  dňoch 11.-16. septembra 2015 sa v japonskom Tokiu konala polygrafická výstava IGAS 2015. Grafitec sa na nej zúčastnil ako dealer  významných japonských výrobcov strojov a technológií  pre polygrafický priemysel. Výstava IGAS 2015 prebiehala v duchu hesla: Tlač a inovácie – ďalšia výzva pre tlačové technológie. Medzi mnohými svetovými ako aj lokálnymi producentmi  polygrafických a knihárskych strojov a zariadení zaujímali významné miesto spoločnosti Ryobi MHI Graphic Technology Ltd. a Horizon International Inc., ktoré priniesli niekoľko zaujímavých noviniek.

 

Ryobi MHI Graphic Technology Ltd.
Silné spojenie, nová značka, nový dizajn, maximálna synergia

Už v januári 2014 došlo k synergickému spojeniu síl spoločnosti RYOBI Limited (Ryobi) a Mitsubishi Heavy Industries Printing and Packaging Machinery, Ltd. (MHIPPM), aby tak pod spoločnou značkou RYOBI MHI Graphic Technology Ltd. (RMGT) mohli ponúknuť rozšírený produktový rad ako aj posunúť svoje  možnosti v oblasti vývoja, výroby, marketingu a služieb.

Aby bolo zaistené, že zákazníci po celom svete budú jasne rozpoznávať novovzniknutú značku RMGT, spoločnosť posilnila svoju firemnú identitu prostredníctvom plnej integrácie rozdielnych značiek, farieb a dizajnov produktov Ryobi a MHI – PPM.

Nové logo spoločnosti pozostáva z dvoch oproti stojacich oblúkovitých elementov, ktoré v strede medzi sebou zvierajú skratku „RMGT“ (RYOBI MHI Graphic Technology Ltd.). Tento  dizajn vyjadruje zjednotenie dvoch samostatných spoločností do jedného celku v záujme spoločného rastu v jednote so svojimi zákazníkmi. Hoci logo RMGT má  zaoblený tvar, zachováva niektoré ostré línie vyjadrujúce firemný imidž spájajúci ráznosť a vitalitu s integritou a odolnosťou. Červená, ako firemná farba vyjadruje odhodlanie a nadšenie pre tvorbu skutočne unikátnych a originálnych produktov a riešení. Nová značka symbolizuje spojenie dvoch silných partnerov, ktorí v novonadobudnutej  jednote presadzujú podnikovú filozofiu spoločnosti RMGT “Spoločnosť rastie spolu so zákazníkmi”.

RMGT – 920ST-4

Predstavenie nového dizajnu širokej verejnosti

Na veľtrhu IGAS 2015 spoločnosť po prvýkrát predstavila produkty v novom dizajne strojov, ktorý spolu s uplatnením moderných technológií vysokej funkčnosti, kladie dôraz na bezpečnosť, jednoduchosť, ľahké ovládanie a vysoký výkon. Čisté línie dizajnu vyjadrujú inovatívnosť a presnosť.

V rámci veľtrhu spoločnosť  prezentovala tri tlačové stroje RMGT, ktoré boli vybavené pokročilou verziou ekologického LED-UV vytvrdzovacieho systému, ktorý spoločnosť ako prvá vo svete vyvinula pre segment hárkových ofsetových tlačových strojov. Všetky vystavené stroje boli tiež vybavené monitorovacím systémom s veľkou obrazovkou, čo umožňuje obsluhe exaktné sledovanie kvality tlače v priebehu tlačového procesu na pulte diaľkového riadenia stroja.

4-farbový tlačový stroj RMGT 11 (formát 1 130 mm)

Tento nový tlačový stroj spája výnimočnú výkonnosť strojov MHI – PPM formátu 1 130 mm so softvérom jednoduchým na údržbu, ktorý sa ukázal tak úspešný pri strojoch formátu 1 050 mm, pri poskytnutí maximálnej šírky hárku 1 130 mm a maximálnej rýchlosti tlače 15 000 obr./hod. Spoločnosť RMGT ako prvá na svete predstavila ofsetový tlačový stroj vo formáte 1 130 mm vybavený LED – UV vytvrdzovacím systémom ako aj systémom SimulChanger, ktorý prináša plne automatickú výmenu platní.

6-farbový tlačový stroj RMGT 10 (1 050 mm)

Vystavovaný model tlačového stroja s maximálnou šírkou hárku bol  vybavený novovyvinutým automatickým non – stop nakladačom a vykladačom, ktoré umožňujú nepretržitú potlač lepenky. Zároveň bol tento stroj vybavený lakovacím zariadením s komorovou lakovačkou umožňujúcou vysoké zušľachtenie produktov.

4-farbový tlačový stroj RMGT 9 (formát 940 mm)

Rad štandardných 920 mm modelov bol rozšírený o nový model s maximálnou šírkou hárku 940 mm.

Vďaka stabilnému výkonu nakladača hárkov a prehľadnému softvéru, ktorým sa vykazoval veľký úspech  už pri použití v strojoch formátu 1 050 mm prináša tento  model vyššiu produktivitu. Vystavený stroj bol taktiež vybavený zariadením pre kontrolu kvality zabudovaným vo vykladacej sekcii.

IRODORI – spolu vyfarbíme svet

Novým konceptom spoločnosti Ryobi MHI Graphic Technology Ltd sa stal slogan IRODORI – spolu vyfarbíme svet. Vychádza z predpokladu, že tlačené materiály vnášajú do našich životov žiarivý, farebný svet. Spoločnosť RMGT sa snaží tento svet zachytiť práve prostredníctvom nového korporátneho odkazu.

Svet, kde ľudia prosperujú, nachádzajú radosť, potešenie, zábavu a šťastie je vyjadrený koceptom „IRODORI (farba)“  a prispieva k vytvoreniu farbistej spoločnosti.

Horizon International Inc.

„Svet miluje knihy”

Spoločnosť HORIZON International Inc. sa pod heslom „Svet miluje knihy” prezentovala sofistikovane prepracovaným stánkom, pričom vystavené stroje zastupovali všetky segmenty post pressu od jednoduchých  jednoúčelových strojov po komplexné  knihárske linky a riešenia. Horizon sa v posledných rokoch okrem klasického spracovania tlačenej produkcie vo zvýšenej miere zameriava na spracovávanie digitálnych tlačových výstupov a personalizáciu produktov.

V rámci noviniek bolo predstavené all-in-one zariadenie SmartSlitter, ktoré zvláda v jedinom prechode priečne rezanie, bočný orez, ryhovanie ako aj priečnu a pozdĺžnu perforáciu podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Tieto vlastnosti predurčujú stroj pre produkciu vizitiek, pozvánok, blahoželaní, kupónov, vstupeniek, rôznych poukážok a podobných produktov. Bez problémov spracováva polaminované hárky na obálky pre mäkkú väzbu, menu listy, rôzne skladačky a pod.

Prostredníctvom registrácie tlačovej značky kontroluje posun obrazu z digitálnej tlače hárok po hárku. Vďaka čítačke čiarových kódov pre automatické nastavenie je vhodný pre spracovanie variabilných zákaziek. Ako všetky stroje Horizon aj SmartSlitter poskytuje komfortnú prevádzku dosahovanú prostredníctvom ovládania stroja cez veľkú farebnú dotykovú obrazovku. Pre rozšírenie možností spracovania  je možné stroj  vybaviť množstvom voliteľného príslušenstva.

Ďalšou z noviniek boli rotačné výsekové systémy RD-4055  a RD-3346, ktoré sú určené pre výsek, ryhovanie, perforáciu, rozrezávanie, dierovanie a zaoblenie rohov digitálne či ofsetom potlačených hárkov ako aj produkciu tvarovaných samolepiacich etikiet a štítkov. V jednom prechode strojom možno vykonávať výsek a narezávanie etikiet, čo umožňuje používanie matrice s rôznou výškou liniek. Funkcia opakovania registra umožňuje zníženie nákladov. Pri jednom prechode hárku môže byť až päť opakovaní.

HORIZON SmartSlitter

Horizon RD-4055

Stroje je možné vybaviť voliteľným vykladaním na stôl alebo do stohovača alebo automatickým odstraňovaním odpadu pomocou kolíkov alebo vzduchových dýz.

HORIZON predstavil zákazníkom aj svoj koncept variabilného spracovania digitálnej tlače z kotúča – Horizon Smart Binding System. Inteligentný systém lepenia určený  pre digitálnu tlač z  kotúča produkuje inline variabilné knihy rôznej hrúbky a veľkosti bez nutnosti manuálneho zásahu. Z kotúča je odvíjaný potlačený výstup digitálnej tlače,  pričom sa následne delí na jednotlivé hárky, ktoré plynule  prechádzajú do skladacieho stroja AF-566F. Tu poskladané zložky sú stohované a bodovo lepené do knižných blokov za pomoci zariadenia BBS-40. Následne sú vedené do 9-čeľusťovej lepičky SB-09V. Výstupy z lepičky putujú prostredníctvom dopravníkového pásu do variabilného trojrezu HT-1000V. Prestavba trojrezu prebieha automaticky počas produkcie prostredníctvom čítačky čiarových kódov umiestnenej pri vstupe do trojrezu.

Horizon Smart Binding System

Okrem týchto strojov a zariadení má Horizon pripravený celý rad modernizácií v súčasnosti  dodávaných strojov a zariadení, ktoré budú prezentované na veľtrhu DRUPA 2016, kde s nimi našich zákazníkov radi podrobne oboznámime.

Aký je teda odkaz veľtrhu IGAS 2015?

Trhové prostredie v polygrafickom priemysle prechádza rýchlymi zmenami. Objem trhu v rozvinutých krajinách klesá, zatiaľ čo v rozvojových krajinách rýchlo rastie. S rastom internetových médií sa úloha a hodnota tlačového média mení. Tieto globálne zmeny životného prostredia majú na polygrafický priemysel silný vplyv.

Úspešní hráči tak musia byť nielen schopní vyrovnať sa s týmito zmenami, ale predovšetkým aktívne zmeniť sami seba v interakcii s odvetvovým prostredím a aktívne viesť priebeh týchto zmien. Inovácie ako výsledok proaktívneho myslenia a konanie sú kľúčovým aspektom polygrafického priemyslu v 21. storočí.

IGAS 2015 splnil svoje predsavzatie predstaviť najnovšie technológie, riešenia a inovácie, ktoré rozšírili možnosti  pre budúcnosť polygrafického priemyslu.

 

 Ing. Mária Blahová,
konateľka GRAFITEC SLOVAKIA GROUP

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore