Edície 2016Edície časopisu

História a vývoj zobrazovacích zariadení (3) LCD monitory

Na trhu je veľa typov monitorov, ktoré sa líšia technológiou zobrazovania, veľkosťou uhlopriečky, rozlíšením, pozorovacími uhlami, grafickým výkonom a mnohými ďalšími parametrami. Momentálne (v roku 2016) na trhu jednoznačne dominujú LCD TFT monitory s technológiou displeja IPS (In Plane Switching) a systémom LED podsvietenia. Následne si priblížime niektoré vlastnosti, ktoré charakterizujú kvalitný grafický monitor ako zobrazovaciu jednotku, ktorá slúži
k zobrazovaniu textových a grafických informácií.

Rozdelenie a výber monitorov podľa ich použitia

Monitory môžeme rozčleniť do skupín podľa ich využitia a to: na bežné, kancelárske, hráčske monitory a monitory pre profesionálne využitie v oblasti videa, fotografie a grafiky.

Monitory pre foto-grafické účely

Oblasť profesionálnych monitorov určených pre grafické využitie má tiež svoje špecifiká. Výraz „grafický monitor” výrobcovia používajú ako základnú kategóriu pre pokrytie širšieho spektra profesných odborov s dôrazom na vizuálnu interpretáciu dát, do ktorej spadajú všetky odbory, v ktorých názve sa objavuje slovo „grafia”, napr. geografia, termografia, fotografia a takisto video, CAD a rôzne oblasti 3D-modelovania a podobne.

Bezpečné prehliadanie grafických dát

„Grafické monitory“ nie sú bežné monitory a navyše sa medzi sebou líšia hlavne možnosťami využitia. Mnohí si myslia, že pokiaľ je monitor „dobrý na prehliadanie” grafických dát a fotografií, potom je dobrý aj na všetko ostatné. Nemusí to však byť pravda.

Profesionálna editácia grafických dát

Škála činností v grafických odboroch je natoľko široká, že sa nedá obsiahnuť v tomto článku. Určite je vhodné odporučiť individuálnu konzultáciu pred nákupom monitoru pre konkrétne potreby grafického pracoviska. V súčasných podmienkach nárokov na rôzne formy a výstupy publikovania si grafik málokedy vystačí s jedným nastavením. Napr. pre presnú simuláciu tlačového výstupu je veľmi výhodný monitor s nezávislým nastavením nielen bieleho, ale i čierneho bodu a takisto korekcie farebnosti v 6 osiach R-G-B-C-M-Y (hexa-color).

Farebný rozsah (gamut) porovnanie: Adobe RGB – sRGB.

Základné vlastnosti foto-grafických monitorov

Farebný rozsah monitora je jedným zo základných kritérií pre posúdenie jeho vhodnosti a využiteľnosti pre prácu s grafikou, videom a fotografiou. Je potrebné vedieť, aký bude farebný rozsah tlačových dát, ktoré budú následne na monitore zobrazované. Farebný rozsah monitora by mal byť väčší, než farebný rozsah spracovávaných dát (AdobeRGB, sRGB, CMYK, REC. 2020 a ďašie farebné priestory).

Homogenita obrazu

Hneď po farebnom rozsahu (gamute) je jedným z najdôležitejších parametrov homogenita obrazu, to je minimálna jasová a farebná odchýlka obrazových bodov po celej ploche obrazovky tak, aby bola farebná reprodukcia náhľadového obrazu na monitore stále rovnaká – nezávisle na jej umiestnení na ploche obrazovky. Dokonalejšie grafické monitory používajú elektroniku monitora a technológiu „kompenzácie jasových a farebných odchýlok“ pre udržanie homogenity. Ideálna homogenita je do 10 – 15 percent odchýlky jasu od stredu obrazovky.

Schopnosť rozlíšenia blízkych farebných tónov

Bežné monitory používajú spravidla registre s 8-bitovou hĺbkou, ktorá umožňuje pracovať maximálne s 256-úrovňami videosignálu, zatiaľ čo špičkové foto-grafické monitory používajú pre výpočet výsledného obrazu tzv. 16-bitové tabuľky, takže dokážu interne pracovať až so 65 tisíc úrovňami videosignálu.

Porovnanie SW a HW kalibrácie

Dlhodobá stabilita nastavených obrazových parametrov

Je základným predpokladom pre serióznu prácu. K tomuto účelu používajú výrobcovia profesionálnych monitorov elektronické regulačné obvody, ktoré neustále vyhodnocujú stav podsvetľovacieho systému, merajú teplotu monitora a ďalšie parametre a automaticky zabezpečujú reguláciu jasu, tak, aby bol konštantný dovtedy, dokiaľ ho užívateľ sám nezmení.

Premenný kontrast

Pri monitoroch používaných pre náhľady kontrolných nátlačkov (tlačové dáta) je veľmi dôležité, aby bolo možné prispôsobovať ich statický kontrastný pomer (biela/čierna) podľa kontrastných pomerov sledovanej tlačovej predlohy, kde sa kontrastné pomery pohybujú podľa použitého papiera od 50:1 do 500:1. Profesionálne monitory pomocou kalibračného systému dokážu meniť okrem jasu, bieleho bodu aj gradáciu obrazu.

Monitory s podporou hardvérovej kalibrácie

Pre profesionálnu prácu a z hľadiska dosiahnutia cieľa kalibrácie (nastavenie cieľových obrazových parametrov zobrazovača) rozoznávame hardvérovú a softvérovú kalibráciu monitorov.

Pripravil: František Martančík www.polygrafia-fotografia.sk

Chcete sa dočítať viac? Objednajte si predplatné časopisu PrintProgress a prečítajte si celý článok.  

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore