Infoprint servis

Informácia o aktivitách RÚZ s cieľom zníženia dopadu súčasnej situácie “COVID-19” na ekonomiku a podnikateľov/ zamestnávateľov SR

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku,

tak ako som Vám sľúbil, urgoval som na Republikovej únii zamestnávateľov, aby poskytla zamestnávateľom informácie o intervenciách, ktoré sa vykonali na úrovni vrcholových zamestnávateľských organizácii pri rokovaniach s predstaviteľmi výkonnej moci, ktoré by zmiernili nepriaznivé dopady súčasnej pandémie COVID-19 na podnikateľské prostredie a podnikateľov. Po dnešnom (25.3.2020) rokovaní Vlády SR a rokovaní Parlamentu SR boli niektoré návrhy zamestnávateľov schválené v skrátenom legislatívnom procese. Zajtra (26.3.2020) sa má uskutočniť ďalšie rokovanie zástupcov zamestnávateľov s ministrom hospodárstva za účasti ministra financií a predsedu vlády. Akonáhle budem mať k dispozícii relevantné informácie, tak Vám ich zašlem. Nižšie Vám preposielam informáciu o doterajších aktivitách.

 

S úctou

Peter Blubla

www.zpns.sk

 

 

 

INFORMÁCIA:

Vážení členovia Prezídia RÚZ,

Vážení členovia RÚZ,

V prílohe mailu a v texte nižšie, si Vám dovoľujeme zaslať  na vedomie informáciu od prezidenta RÚZ p. Kiraľvargu ohľadom doterajších aktivít súvisiacich s vírusom COVID-19:

 

„Pre vašu informáciu vám poskytujem popis doterajších aktivít, ktorých som sa aktívne zúčastnil, resp. ďalší moji kolegovia v prospech podnikateľov/zamestnávateľov:

 

 • 16.3.
  • Vtedajší minister hospodárstva ŽIGA zvolal konferenčný hovor so zástupcami zamestnávateľských organizácií na tému – Návrh opatrení zameraných na zníženie dopadu súčasnej situácie na hospodárstvo SR
  • Počas víkendu sme zaslali naše podnety
  • Konferenčného hovoru sa zúčastnili zástupcovia – AZZZ, RÚZ, APZ, Klub 500, SOPK, ZAP +  Žiga, Kamenický, Sulík, 2 zástupcovia Úradu verejného zdravia, ďalší
  • Vstupy RÚZ
  • Implementujeme opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia vírusu
   • Nezhromažďovanie zamestnancov – výdajne stravy prechádzajú na režim výdaja studenej predvarenej stravy
   • Necestovať a neprijímať pracovné návštevy, pokiaľ  to nie je výnimočne nutné
   • Žiadne mítingy “face to face” – nahradiť konf. hovormi
   • Kto môže – pracuje z domu
   • Komunikácia so zamestnancami na každej zmene – rúška, min 2mvzdialenosť pre komunikáciu, hygiena,  nahlasovanie symptómov resp. cestovnej anamnézy, resp. kontaktu s pozitívne testovanými.
   • Potreba zriadiť Krízový štáb pre obchod – zabezpečovanie obyvateľstva potravinami a hygienickými potrebami
  • Potrebujeme
   • zvýšiť frekvenciu testovania a získavania relevantných výsledkov testovania
   • jasne stanovený postup, aké OOPP majú mať zamestnanci, aby nebola nútená celá pracovná zmena odísť do domácej karantény v prípade, ak sa ukáže, že jeden zo zamestnancov zmeny je pozitívne testovaný. Nemôžeme celé zmeny nechať doma min 14 dní …
   • požadujeme stanoviť denný kontakt na MH, s kým vieme komunikovať ad-hoc
  • JE NEVYHNUTNÉ IMPLEMENTOVAŤ OPATRENIA, KTORÉ ZNIŽUJÚ RIZIKO ŠÍRENIA VÍRUSU, ALE TAKTIEŽ OPATRENIA, KTORÉ ZAMEDZIA VEDOMÉMU ZNIČENIU SLOVENSKEJ EKONOMIKY !

PODPOROVAŤ ODSTAVENIE PREVÁDZKY, ALE TAKTIEŽ PODPOROVAŤ STÁLE FUNGUJÚCE FIRMY, ABY NEBOLI NÚTENE ODSTAVIŤ SVOJU VÝROBU, POSKYTOVANIE SLUŽIEB.

 

  • Minister Žiga predstavil 13 opatrení, s ktorými vystúpil na tlačovke s médiami. Tieto opatrenia sme postúpili Prezídiu RÚZ s požiadavkou o komentár, ktorý bol následne zaslaný na MH

 

 • 18.3.
  • Minister Žiga predložil tento návrh opatrení na zasadnutie vlády SR, ktorá ich zobrala na vedomie (pozn. – ani nič iné už nemohla urobiť)
  • Sulík, ešte nie minister, predložil návrh svojich 32 opatrení a zaslal zamestnávateľským zväzom s požiadavkou o komentár
 • 19.3.
  • Stanovisko, ktoré sme si navzájom v rámci zamestnávateľských zväzov odsúhlasili a zaslali Richardovi Sulíkovi je v prílohe – Richard Sulik_20100319.pdf
  • Zatiaľ sme nedostali žiadnu reakciu
  • K dnešnému dňu sme zaregistrovali množstvo komentárov/ doplnení k uvedeným 32 opatreniam a porovnaní s tým, čo implementujú okolité a ďalšie členské krajiny EÚ

 

 • 22.3. nedeľa
  • V médiách sa objavil dokument so 42 opatreniami ministra Sulíka. Okomentoval to, že je to pracovný materiál, ktorý nemal byť poskytnutý verejnosti, keďže nie je odsúhlasený koaličnými partnermi
  • Finalizovali sme stanovisko zamestnávateľských organizácií a zaslali predsedom koaličných strán, ktoré je v prílohe – 20200322 KĽÚČOVÉ OPATRENIA …
  • Zatiaľ sme nedostali žiadnu reakciu

 

 • 24.3.
  • Kontaktoval som ministra Sulíka ohľadom záverov Krízového štábu
  • Žiadal som o daily kontakt na MH a stretnutie reprezentantov zamestnávateľov

 

 • 25.3.
  • Firmy USSK, Železiarne Podbrezová, Tatravagónka Poprad, Slovnaft – zasielajú list o implementovaných a plánovaných opatreniach s cieľom zníženia rizika šírenia vírusu na minimum
  • List USSK v prílohe – Letter to MoE Richard …
  • Minister Sulík zvoláva stretnutie zástupcov zamestnávateľských organizácií na 26.3., na ktoré pozýva premiéra a ministra financií.

   Ďalšie informácie budú nasledovať.

   Miro Kiraľvarga

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore