∷ Z aktuálneho vydania

Keď dnes nevieme, čo bude zajtra

PP 4/2022

Na blížiacej sa PRINTPROGRESS konferencii v Trnave sa budeme venovať aj otázkam diania v polygrafickom priemysle. Situácia je komplikovaná a preto aj ten provokujúci nadpis.

Vzhľadom na časové obmedzenie vystúpenia a taktiež aj pre možnosť pozrieť si dáta podrobnejšie a vyvodiť vlastné úvahy a konzekvencie si Vám dovolíme priniesť viaceré štatistické a iné informácie charakterizujúce vývoj v časovom rade ako aj momentálnu situáciu v našej brandži.

Začnime teda so suchopárnymi údajmi zo štatistiky. Vychádzame z oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v metodike Eurostatu. Polygrafickú produkciu delíme „hrubo“ na NACE kategórie,
pričom NACE 1811 sú tlačené noviny, časopisy a periodiká, vychádzajúce aspoň štyri razy za týždeň (noviny),
NACE 1812 sú tlačené noviny, časopisy a periodiká vychádzajúce menej než štyri razy do týždňa, tlačené knihy, brožúry a letáky, tlačené mapy, etikety a ceniny a NACE 1813+1814 je sadzba a služby spojené s prípravou tlačovej formy (prepress), dokončovacie spracovanie (postpress). Ďalej treba uviesť, že štatistika vykazuje len podniky nad 20 zamestnancov. Zväz polygrafie na Slovensku už dlhodobo eviduje tieto údaje, ale pre potreby prezentácie sa zameriame na obdobie rokov 2009 (teda tesne po finančnej kríze, kedy sa začala prejavovať v plnej miere aj u nás) až po rok 2020 (začiatok pandemicko-materiálovo-energetickej krízy), kedy sme získali posledné oficiálne údaje zo štatistického úradu. Aj tak si myslíme, že to vytvára dostatočný časový rad
na vyvodenie určitých korelácií, i keď roky 2021 a dnešok nám potvrdzujú, že „človek mieni a pánboh mení“.
Vzhľadom k tomu, že získané údaje zo štatistického úradu neuvádzajú za dané roky rovnaký počet …čítať viac »

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore