Edície 2015

Kľúčom k úspechu je inovatívnosť. Canon posilňuje – personálne i produktovo

V októbri posilnila spoločnosť Canon Slovakia svoj obchodný tím Commercial Printing, ktorý sa zameriava na rozvoj a podporu zákazníkov v oblasti produkčnej kontinuálnej a hárkovej tlače pre segmenty TDM a Grafic Arts. Obchodný tím sa rozšíril o Marcelu Virčíkovú, ktorá nastúpila na pozíciu Key Account Manager CP SK.  Zodpovedá za podporu komerčných  tlačiarov a rozvoj ich obchodných príležitostí s využitím riešení a tlačových technológií značky Canon.

Marcela sa môže pochváliť viac ako 20-ročnými skúsenosťami z oblasti polygrafie. Do Canonu prichádza zo spoločnosti Europapier Slovensko, kde pôsobila na pozíciách Produktový špecialista, Senior Key Account Manager a New Business Development. K jednej z jej hlavných zodpovedností patrila zodpovednosť za divíziu grafických a digitálnych papierov v rámci celej Slovenskej republiky. Predtým bola produkčnou riaditeľkou v spoločnosti AZ PRINT, kde mala na starosti komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu celej tlačiarne.

Inovatívnosť na prvom mieste

Spoločnosť Canon je pre Marcelu Virčíkovú synonymom pre inovatívnosť. Pozitívne vníma vysoký stupeň profesionality na všetkých úrovniach spoločnosti, veľmi atraktívnu podnikovú filozofiu, jasnú víziu a smerovanie, a najmä schopnosť premieňať svoju víziu na realitu.

„Podnikať zodpovedne s dôrazom na udržateľnosť v oblasti životného prostredia, spoločnosti a podnikania je pre Canon samozrejmosťou, ktorá má svoje základy v už zmienenej podnikovej filozofii Kyosei,“ hovorí nová manažérka. Kyosei je japonské slovo, ktoré znamená žiť  a pracovať spoločne pre spoločný prospech – princíp,  s ktorým sa stotožňujú všetci zamestnanci spoločnosti Canon.

V oblasti Commercial Printing je spoločnosť Canon (po akvizícii spoločnosti Océ v r. 2010) dlhodobo lídrom s najvyšším trhovým podielom v rámci celosvetového trhu kontinuálnej tlače. „K silnej pozícii v tejto oblasti prispieva okrem špičkovej technológie podľa môjho názoru najmä to, v čom sa spoločnosť Canon snaží odlíšiť od zabehnutého modelu niektorých obchodných spoločností, a to tým, že vízia divízie Commercial Printing siaha za rámec konvenčného predaja technológie, prislúchajúceho software a následného servisu. V našej ponuke je toho oveľa viac,“ konštatuje Marcela Virčíková.

Spoločnosť Canon v súčinnosti so svojimi zákazníkmi ponúka platformu na vytváranie nových obchodných modelov, technických formátov, objavovanie nových príležitostí rastu a vytvárania pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov.

„Naším cieľom je prinášať zákazníkom najnovšie technológie, informácie o trendoch v správaní, očakávaniach a ambíciách koncových zákazníkov, ale aj o tom, čo budú v súvislosti so zmenami trhu ich zákazníci vyžadovať v budúcnosti,“ dodáva Marcela. Dôkazom záujmu a ocenenia snáh tímu odborníkov Canon zo strany zákazníkov je  napríklad aj rastúci záujem o účasť na medzinárodnej  konferencii Future Book Forum, ktorá sa už po tretí raz začiatkom novembra konala v Nemecku (Poing),  s medzinárodnou účasťou najvýznamnejších vydavateľstiev  a tlačiarní regiónu EMEA (Európa, Stredný Východ a Ázia).

Océ ImageStream 3500

Spojením najlepších myšlienok, nápadov a návrhov sa na konferencii formuje definícia možnej budúcej podoby knižného trhu spoločne s vyhľadávaním nových príležitostí v oblasti publikovania. Canon sa snaží podať pomocnú ruku pri odhaľovaní nového potenciálu pre digitálnu tlač, resp. kombináciu digitálnej tlače s tradičnými tlačovými technológiami, a prispievať k zdieľaniu nových príkladov inovatívneho publikovania – osobné a on-demand, umožňujúce vytváranie pridanej hodnoty, zlepšenie cash flow v dôsledku „nulového skladu“, jednoduchšie aktualizácie, možnosť tlače od jedného výtlačku, či možnosť rozšírenia ponuky na väčšie množstvo titulov.

Vďaka produktovému radu tlačiarní Image Stream obmedzenia prestávajú platiť

Odkedy začali na trh vo väčšej miere prichádzať vysokorýchlostné atramentové tlačové systémy, boli primárne cielené do oblasti transakčných/Transpromo tlačí (vysoké objemy štruktúrovaných premenných dát – „čo strana, to originál“). V tomto segmente sú všeobecne menšie nároky na kvalitu a používajú sa „laserové“ (alebo lepšie „neofsetové“) potláčané médiá. Dôvod je ten, že klasickým ofsetom je tento typ tlače technicky nerealizovateľný. Ako sa ale s časom radikálne zvyšuje kvalita tlače a produktivita atramentových produkčných tlačiarní a zároveň klesá ich TCO (Total Cost of Ownership, teda celkové náklady na vlastníctvo), stali sa tieto tlačové systémy zaujímavé aj pre tradičné polygrafické spoločnosti. „V poslednom čase u nich dochádza k zmenšovaniu nákladu zákaziek, k zvyšovaniu počtu titulov, požiadaviek na ich  personalizáciu, tlač na vyžiadanie a podobne,“ vysvetľuje  Petr Lacina, CP Local Team Leader CZ/SK spoločnosti Canon CZ.

To všetko sú predpoklady koexistencie ofsetovej a digitálnej  tlače aj tam, kde to doteraz bolo nepredstaviteľné či objektívne  neekonomické. Doteraz ale najväčší problém prieniku atramentu do bášt ofsetu predstavovala škála potlačiteľných médií. Papiere bežne využívané v polygrafii boli doteraz bez ďalších špeciálnych úprav pred tlačou atramentmi buď nepotlačiteľné, alebo potlačiteľné s kompromisnými výsledkami. Ofsetové papiere bolo (a často je) potrebné pred potlačou ošetriť špeciálnou vrstvou takzvaného primeru, ktorý zvyšoval ekonomické náklady tlače a zároveň mohol spôsobovať ďalšie problémy pri tlači (koalescencia – zhlukovanie farbiva) či potenciálne pri dokončovacom spracovaní tlače (vyššia náchylnosť k oteru). Aj keď výrobcovia papiera spolu s boomom produkčných atramentových systémov začali vyvíjať a dodávať lacnejšie a dostatočne kvalitné „atramentové“ papiere, ich stále vyššia cena bola jednou z bŕzd ešte dynamickejšieho nástupu atramentu do bašty polygrafie.

„Tieto obmedzenia však prestávajú platiť s tohtoročným uvedením nových produkčných atramentových kontinuálnych systémov Canon radu ImageStream – Océ ImageStream 3500 a Océ ImageStream 2400,“ hovorí Petr Lacina. Tieto systémy na tlač na rolku v šírke 30,  respektíve 20,5 palca, sú schopné bez potreby dodatočnej  povrchovej úpravy potláčať rýchlosťou 160 m/min a v natívnom rozlíšení 1 200 x 1 200 dpi nielen špeciálne atramentové médiá, ale aj bežné ofsetové papiere vrátane natieraných matných aj lesklých. To je umožnené využitím nových tlačových hláv, nových atramentov a novej technológie sušenia výtlačkov, ktoré z týchto tlačiarní – v kombinácii s vhodnými off-line či on-line dokončovacími zariadeniami a efektívnym workflow – robia pre polygrafov vrcholne zaujímavú alternatívu.

Bližšie technické informácie o tlačovom systéme  Océ ImageStream 3500 najdete pod QR kódom uvedeným pri fotografii.

VarioPrint i300 – kombinácia dvoch rôznych svetov

Druhou nedávno uvedenou produktovou posilou spoločnosti Canon je Océ VarioPrint i300, prvá hárková produkčná atramentová tlačiareň Canon. Predpoklady jej vzniku sú identické s Océ ImageStream 3500/2400, len spôsob realizácie rovnakého cieľa, teda potlače štandardných ofsetových médií, je iný.

Océ VarioPrint i300

„Tlačiareň Océ VarioPrint i300 v sebe totiž kombinuje výhody dvoch rôznych svetov – produktivitu a nízke prevádzkové náklady produkčnej atramentovej tlače a väčšiu flexibilitu týkajúcu sa možnosti spracovania viacerých druhov papiera aj v rámci jedinej tlačovej úlohy,“ popisuje rozdiel Petr Lacina. V kombinácii so schopnosťou využitia všetkých špecifík a výhod hárkového produkčného workflow pri maximálnom formáte B3 a so širokými možnosťami pripojenia on-line dokončovacích zariadení prichádza na trh tlačový systém, ktorý vypĺňa medzeru na trhu medzi kontinuálnymi tlačovými systémami, menej produkčnými tonerovými hárkovými systémami a atramentovými hárkovými systémami väčšinou formátu B2, ktoré sú ale viac cielené do oblasti tradičného ofsetového workflow a tým  čiastočne „popierajú samy seba“, respektíve jednu z hlavných  výhod digitálnej produkčnej hárkovej tlače. „Tou je schopnosť efektívnej produkcie skutočne aj minimálnych nákladov, už od jedného kusa, jednotlivých titulov s možnosťou skutočne efektívneho, rýchleho a automatizovaného finálneho spracovania aplikácie s minimálnym potrebným podielom ľudskej práce,“ dodáva Petr Lacina.

Océ VarioPrint i300 sa tak nestáva len „atramentovým hárkovým ofsetom“ s možnosťou tlače variabilných dát, ale skutočným nástrojom na PoD (Print On Demand, teda tlače na vyžiadanie) – malých nákladov najrôznejších aplikácií s pridanou hodnotou, distribuovaných na základe inovovaného obchodného modelu. Jeho akceptácia umožní tým, ktorí ho najskôr ako inovátori v roky zabehnutých schémach implementujú, získať úplne nové portfólio zákazníkov a ponúknuť im široký sortiment nových produktov a služieb, ponúkajúcich z princípu možnosť vyšších ziskov oproti tradičným obchodným modelom. „Tie totiž v poslednom čase v polygrafii všeobecne veľmi rýchlo podliehajú procesu erózie marže,“ uzatvára Petr Lacina.

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore