∷ Z aktuálneho vydania

KĽÚČOVÝ FAKTOR KVALITY TLAČE

Pogumované valce v tlačovom stroji

Každý skúsený ofsetový tlačiar vie, že i s tým najlepším tlačovým strojom, tlačovými farbami, tlačovými platňami, potláčaným materiálom a ideálnym vlhčiacim roztokom nemusí dosiahnuť požadovanú vysokú kvalitu tlače. Tlačový proces značne ovplyvňuje súhrn viacerých faktorov. Veľkú úlohou v tomto procese „hrajú“ pogumované valce. Ich čistota, správne nastavenie, kvalita gumy, prípadne polyuretánu, pretože v posledných rokoch sa namiesto gumy začal používať v menšej miere i polyuretán.
U pogumovaných valcov musí mať guma veľmi dobrú chemickú odolnosť voči používaným chemikáliám, ktoré sa nachádzajú na jej povrchu pri tlačovom procese alebo v procese ich mytia. Mechanické vlastnosti gumy, konkrétne jej odolnosť a zároveň mäkkosť, je dôležitý faktor výdrže takýchto valcov. To isté platí u polyuretánových valcov a okrem toho musí byť polyuretán odolný voči hydrolýze. Hydrolýza je, jednoducho povedané, rozklad látky pôsobením vody. A polyuretán je na hydrolýzu zvlášť náchylný. Pri hydrolýze sa valec nekontrolovateľne roztečie a má konzistenciu medu. Moderné, farebníkové valce sú však úplne odolné voči hydrolýze a takýto efekt sa už nevyskytuje.
Nechcem však zaťažovať čitateľa prílišnými detailami a ďalej písať o rozdelení valcov na gumové a polyuretánové alebo na konvenčnú
a UV tlač. Zaujímavejšie je písať o princípe „sedliackeho rozumu“ pri starostlivosti a používaní pogumovaných valcov v tlačových stojoch. Sedliacky rozum velí nasledovné: O čo sa dobre staráme, to vydrží dlhšie a bude nám to slúžiť lepšie. A to platí o každej časti tlačového stroja, valce nevynímajúc.
Často dostávam otázku, koľko vlastne pogumované valce vydržia v tlačovom stroji? Moja odpoveď, s určitou mierou zveličovania, je nasledovná: Je to podobné ako s pneumatikami od najlepšieho výrobcu. Záleží, či je „obutá“ na novom aute vysokej kvality a jazdíte po
tých najlepších cestách. Alebo je používaná pneumatika na aute, ktoré je v zlom technickom stave, geometria kolies je mimo všetkých možných tolerancií a jazdíte po tých najhorších možných cestách. Nezanedbateľný je i vplyv samotného vodiča auta, na ktorom sú pneumatiky „obuté“. Keď jazdí zle, neekonomicky a brzdí vždy na poslednú chvíľu, samotné auto a pneumatiky sa nadmerne opotrebovávajú.
Po odbornej stránke musíme v prvom rade rozlišovať tzv. prvovybavenie valcov a druhovybavenie valcov. Pod pojmom prvovybavenie máme na mysli dodané pogumované valce na úplne novom tlačovom stroji. Negatívne vplyvy na valce (okrem negatívneho vplyvu skúšania všetkých možných a nemožných chemikálií, tlačových farieb a prísad do vlhčiaceho roztoku) je ďaleko menší, nakoľko všetky faktory, ako ložiská, nastavenie valcov, čistota rilsanových valcov, počiatočná údržba tlačového stroja, sú zo začiatku používania stroja ideálne. Takéto valce vydržia bez výmeny až 100 miliónov otáčok v tlaku, pokiaľ hovoríme o farebníkových valcoch a vlhčiace valce 60 až 70 miliónov otáčok. Dennodenným používaním tlačového stroja sa tieto faktory zhoršujú. Po výmene originálnych valcov už hovoríme o druhovybavení. Pogumované valce pri druhovybavení majú životnosť kratšiu až o 20 %
a niekedy i viac.

Problém údržby a starostlivosti o tlačový stroj, vplyv chémie, nastavenia valcov je značne obšírny a ani zďaleka sa nedá popísať na pár riadkoch. Preto odporúčame užívateľom tlačových ofsetových strojov využiť možnosť bezplatného školenia, ktoré poskytujú výrobcovia pogumovaných valcov, a tak spojiť „sedliacky rozum“ s odbornými poznatkami z oblasti tlačového procesu.

* Rilsan je materiál so špecifickými vlastnosťami, ktorý sa využíva na povrchovú úpravu najrôznejších materiálov. Povrchy ošetrené Rilsanom sú nielen odolné proti korózii, ale tiež aj proti oderu, nárazu a vibráciám. Súčiastky a diely ošetrené Rilsanom nepodliehajú korózii pôsobením radu chemických látok. Rilsan ako taký sa výborne spracúva a do zmesi potom môžu byť pridávané stabilizátory, farbivá, sklenené vlákna, mazivá, uhlíkové vlákna a ďalšie prímesi, vďaka ktorým výsledná zmes získava jedinečné vlastnosti.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore