Infoprint servis

Koenig & Bauer spája firemné ciele vo svojej novej stratégii „Exceeding Print“

Koenig & Bauer pokračuje v transformácii z tradičného výrobcu strojov na agilnú technologickú skupinu. Na základe globálnych megatrendov a intenzívnych diskusií so zákazníkmi a odborníkmi z odvetvia spoločnosť definovala svoje strategické smerovanie na niekoľko nasledujúcich rokov. Kurz, ktorým sa už uberá smerom k väčšej digitalizácii a vyššiemu stupňu modularity, povedie nielen k väčšiemu úspechu na kľúčových obchodných trhoch spoločnosti Koenig & Bauer s tlačou obalov v popredí, ale tiež k zníženiu spotreby materiálu a energie pri tlači. procesy, vďaka čomu sú udržateľnejšie. Okrem toho si Koenig & Bauer stanovuje aj ciele udržateľnosti, ktoré sú ešte ambicióznejšie s jej novou koncernovou stratégiou „Exceeding Print“. Spolu so svojou zodpovednosťou voči svojim zákazníkom a zamestnancom, ako člen UN Global Compact, najväčšej svetovej iniciatívy v oblasti udržateľnosti, sa Skupina snaží ešte viac zvýšiť svoje úsilie pri plnení svojich ekologických, sociálnych a komunitných povinností.

Záväzok k cieľom udržateľnosti do budúcnosti

„Do roku 2025 sa snažíme znížiť emisie CO2 v našich výrobných závodoch o 75 percent a od roku 2030 máme v úmysle byť úplne uhlíkovo neutrálni,“ povedal generálny riaditeľ Dr Andreas Pleßke. „Ako popredný poskytovateľ trvalo udržateľných riešení v tomto odvetví pomáhame našim zákazníkom znižovať ich ekologickú stopu. Riešenia založené na technológii, ktorú sme vyvinuli, znižujú spotrebu energie, obmedzujú odpad a znižujú spotrebu atramentu a náteru, čím pomáhajú znižovať emisie CO2.“

Energetická účinnosť a ochrana klímy

Koenig & Bauer používa systém riadenia energie, aby pripravil pôdu pre svojich zákazníkov, aby boli energeticky efektívnejší v tlačiarenských operáciách, a pomáha im nasmerovať ich výrobné procesy trvalo udržateľným smerom. Ako člen siete 4evergreen Alliance môže Koenig & Bauer začať spolupracovať s výrobcami papiera a lepenky, výrobcami skladacieho kartónu, vlastníkmi značiek, dodávateľmi technológií a materiálov, spolu so zberným, triediacim a recyklačným priemyslom už v ranom štádiu, aby našli vhodné riešenia. Koenig & Bauer udržiava partnerstvo s ClimatePartner na podporu úsilia o kompenzáciu emisií CO2 podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy. Spoločnosť je navyše partnerom v iniciatíve udržateľnosti „BlueCompetence“, ktorú riadi VDMA, a je prvým výrobcom tlačiarenských strojov, ktorý sa stal členom siete „Zdravá tlač“.

Modularita: Kľúč k vyššej efektívnosti

Koenig & Bauer je jediným výrobcom strojov na svete, ktorý ovláda všetky procesy priemyselnej tlače na všetky substráty na svojich kľúčových trhoch. Zákazníci profitujú zo širokej škály produktov, skúseností a technických znalostí, ktoré si spoločnosť vybudovala za viac ako 200 rokov svojej histórie. Ako najstarší výrobca tlačiarenských strojov na svete Koenig & Bauer vždy považoval svoju úlohu za priekopníka priemyslu a inovačnej sily.

Modulárna platforma pre budúce generácie strojov ponúka zákazníkom množstvo výhod. „Nové technológie sú nielen rýchlejšie pripravené na trh, ale je možné aj integrované riadenie strojov a systémov a štandardizácia údržby,“ zdôraznil člen výkonnej rady a COO Michael Ulverich. „Modulárny princíp zaisťuje, že zákazníci budú naďalej profitovať z riešení šitých na mieru. Štandardizácia množstva prvkov otvára viac príležitostí pre inováciu a individualizáciu – pri zachovaní rovnakej vysokej kvality.“ Koenig & Bauer má v úmysle zachovať si svoju podnikateľskú nezávislosť aj v budúcnosti zachovaním vysokej úrovne vertikálnej integrácie – od najmenšieho ozubeného kolesa až po zložité jednotky.

Digitalizácia: Celoskupinové riešenia prispôsobené zákazníkom

Okrem strojov sú digitálne služby čoraz dôležitejšie pre vzájomné prepojenie strojov, zber a analýzu údajov a efektívne riadenie procesov. Koenig & Bauer vyvíja digitálne služby založené na vysoko škálovateľných cloudových platformách a sprístupňuje ich zákazníkom prostredníctvom portálu na spoluprácu. Analýza strojových dát tvorí základ pre hodnotenie výkonu, stanovovanie benchmarkov a scenárov priemyselnej analýzy. V kombinácii so strojovým učením to umožňuje spoločnosti Koenig & Bauer oveľa skôr a presnejšie identifikovať potenciálne poruchy v procesoch a plne automaticky spúšťať servis a údržbu. Neplánované prestoje sa tým môžu znížiť a servisné intervaly sa môžu zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

„Spoločnosť Koenig & Bauer v roku 2010 prešla na cloudovú platformu Customer Relationship Management (CRM), popredný produkt v odvetví,“ dodáva Ralf Sammeck, člen výkonnej rady pre segment Sheetfed a CDO. „V celej skupine, Predaj, Servis a Marketing, spolu s priľahlými funkciami, všetky používajú aplikáciu CRM, ktorá tiež poskytuje údaje o výkone pre stroje pripojené v rámci siete.“ To umožňuje zamestnancom Koenig & Bauer poskytovať zákazníkom rady, ktoré uspokoja ich očakávania vždy, keď sú v kontakte. „Softvér poháňa našu transformáciu z výrobcu strojov na technologickú spoločnosť,“ pokračuje Sammeck. „Naši zákazníci ťažia z konzistentnej integrácie procesov a z procesov riadenia úloh optimalizovaných pre dáta, ktoré využívajú dáta ako základ.”

Krátke časy prípravy a flexibilné procesy pri tlači obalov

Vysokovýkonné digitálne lisy od Koenig & Bauer ponúkajú zákazníkom v oblasti tlače obalov nové obchodné modely pre tlač veľmi krátkych sérií, rýchlo sa meniace požiadavky, bezpečnostné prvky, riešenia sledovania, ako aj personalizáciu a individualizáciu. Dôraz sa kladie na celý hodnotový reťazec s cieľom optimalizovať náklady. Vďaka ľahko použiteľným rozhraniam človek-stroj je obsluha pre zákazníkov intuitívnejšia. Koenig & Bauer reaguje na trend hybridných tlačových procesov v segmente papiera, lepenky, vlnitej lepenky a filmu kombináciou analógovej a digitálnej tlače a technológií dokončovania. To umožňuje optimálne využitie výhod oboch aplikácií, čím sa rozširuje rozsah materiálov, na ktoré je možné tlačiť. Vstupom do potravinárskeho a nápojového kartónového priemyslu umožní Koenig & Bauer v budúcnosti plnofarebnú digitálnu tlač na kartónové obaly.

„Procesy digitálnej tlače budú katalyzátorom nových obchodných modelov,“ je presvedčený Christoph Müller, člen výkonnej rady pre segment Digital & Webfed. „Predpokladáme, že väčšina spoločností, ktoré budú v budúcnosti našimi zákazníkmi, ešte ani nebola založená.

Podporujeme spoločenskú zodpovednosť a rozmanitosť a odmietame diskrimináciu

V rámci strategického plánu spoločnosti Koenig & Bauer bola ako sociálny cieľ prijatá aj väčšia rozmanitosť v rámci spoločnosti vo vzťahu k pohlaviu, veku a medzinárodnosti. Jedným z kľúčových bodov je napredovanie žien, napríklad prostredníctvom mentorských a kariérnych programov a zavádzaním rozsiahlych opatrení na zosúladenie rodiny a kariéry, ako aj iniciatív na boj proti diskriminácii a rasizmu. „Naším cieľom je byť špičkovým zamestnávateľom pre každého,“ zdôrazňuje Pleßke. Ako spoločnosť s regionálnymi koreňmi prevzal Koenig & Bauer od samého začiatku spoločenskú zodpovednosť. Ako je tomu už viac ako 150 rokov, spoločnosť pokračuje vo vzdelávaní budúcich kvalifikovaných pracovníkov na svojom vlastnom učilišti a garantuje zamestnanie po ukončení učňovského vzdelávania. Koenig & Bauer podporuje kultúrne a spoločenské inštitúcie na miestach svojej skupiny a na celom svete.

Finančný riaditeľ Dr Stephen Kimmich je presvedčený: „Tým, že sa zaviažeme plniť našu ekologickú, sociálnu a komunitnú zodpovednosť, vysielame dôležitý signál kapitálovému trhu. Koenig & Bauer je jediným výrobcom tlačiarenských strojov, ktorý ovláda všetky priemyselné tlačové procesy na takmer každý typ substrátu – dokonca aj na vlnitú lepenku – a dodáva softvér, systémy a služby pre celé tlačové a dokončovacie procesy. Koniec koncov, optimalizácia „celkových nákladov na proces“ je pre našich zákazníkov kľúčovým faktorom pri akomkoľvek rozhodovaní o kúpe technológie viac ako kedykoľvek predtým. To tiež dáva spoločnosti dobrý dôvod, aby sa považovala za „dôveryhodného poradcu“ pre svojich zákazníkov a sprostredkovateľa zmien a inovácií v rámci tlačového priemyslu. „Exceeding Print“ prispeje k dosiahnutiu našich strednodobých finančných cieľov, ktoré vyčleňujú obrat 1,3 miliardy EUR a maržu EBIT viac ako 7 percent.“

„Naša stratégia „Exceeding Print“ nám umožňuje propagovať udržateľnosť ako najväčšiu výzvu, ktorej bude v budúcnosti čeliť obalový priemysel, a udržať si svoj nárok na vedúce postavenie v oblasti digitalizácie,“ hovorí Dr Andreas Pleßke a zhŕňa opatrenia, ktoré boli rozhodol. “To znamená organický rast s našimi vlastnými obchodnými modelmi a produktmi, ale nevylučuje rast prostredníctvom akvizícií.”

 

 

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore