Ste tu

Kompenzace

Společnost CICERO Stapro Group s.r.o., která vyvíjí informační systém CICERO, aktuálně pracuje na projektu kompenzace CO2. O co se jedná? Začněme od podstaty věci.

Emise CO2 jsou jedním z nejpalčivějších světových problémů – trpí příroda a naše zdraví. Údaj z roku 2010 ukazuje na světové emise v hodnotě 30,6 gigatun CO2. Problémem nejsou však jen emise, ale i stále se zvyšující spotřeba zdrojů (ropa, uhlí atd). Hlavním cílem lidstva tedy zcela logicky je snížit produkci CO2 a spotřebu energetických zdrojů a současně zachovat stabilní růst ekonomiky. Jak tohoto cíle dosáhnout je nasnadě. Ze zkušenosti víme,
že pokud do tohoto tématu vtáhneme co nejvíce lidí a budeme jim rizika emisí CO2 připomínat, začnou si lidé problém více uvědomovat a spolupracovat. Příklad? Třídění odpadu – každý známe reklamy z novin a TV na třídění odpadu a koneckonců každý máme barevné kontejnery někde ve své blízkosti. Výsledek je, že velká část z nás
nyní odpad třídí – něco, na co jsme ještě před 10 – 15 lety ani nepomysleli. Tzn., zafungovala reklama a dostupnost kontejnerů, ale je zde ještě jedna důležitá věc a to, že nám lidem nejsou životní prostředí a naše budoucnost lhostejné.

Nyní se vraťme k CO2, resp. zcela konkrétně k CO2 v polygrafii. Podstatou projektu KOMPENZACE CO2
je zjistit, kde kolik CO2 vzniká a spočítat kolik ho tiskárna vyprodukuje na výrobu např. jedné konkrétní brožury. Úspora energií a emisí při výrobě této naší brožury je až druhořadý cíl (samozřejmě je dobře, když se zaměstnanci tiskárny chovají zodpovědně k životnému prostředí, ale na druhou stranu jak moc je tiskárna schopna ovlivnit např. spotřebu energie tiskového stroje – minimálně např. jeho včasným vypínáním apod., ale není to nic zásadního). Prvořadý cíl je zapojit do tohoto procesu zákazníka. Pokud víme, kolik CO2 je vyprodukováno při výrobě jeho zakázky, můžeme mu říci – „Vážený zákazníku, vaše brožura bude stát 100 Kč/ks, ale pokud se chcete chovat zodpovědně k životnímu prostředí, bude stát 105 Kč/ks.“ Co znamená těch 5 Kč rozdíl? Na světě fungují společnosti, které se věnují ekologickým projektům – vysazují stromy, čistí přírodu od odpadků apod. Těch pět korun je vlastně takový odpustek, který zákazník zaplatí sice tiskárně, ale ta ho pošle výše zmíněným ekologickým společnostem. Zákazník tedy tím, že si zadá výrobu své brožury životní prostředí zatíží, ale zároveň mu prospěje – je vytvořena ekologická rovnováha, tedy kompenzace.

 

Čítať celý článok

Príbuzná téma

Pridaj komentár

Top