Kontakt

PrintProgress

Vydavateľstvo:

VELDAN, spol. s.r.o., Leoša Janáčka 38, 917 01 Trnava

Riaditeľ vydavateľstva:
Marian Hains – hains@veldan.sk, tel. +421 905 612 197


Tím redaktorov:

Právny servis:

  • Grafika: AD/ART, s.r.o., Bratislava
  • Tlač: 2imPress, s.r.o., Bratislava
  • Rozširuje: VELDAN, s.r.o.
  • ISSN: 1336-281X

Výpis z Obchodného registra SR Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 13706/T

Tlačidlo Späť hore