Tlačové správy - Polygrafia

Kontrolné známky na cigaretách a alkohole bude tlačiť štátna tlačiareň

Kontrolné známky na liehovinách, alkoholických nápojoch a tabakových výrobkoch by mala tlačiť štátna tlačiareň. V dvoch novelách zákonov o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a spotrebnej dani z alkoholických nápojov to navrhlo Ministerstvo financií SR a dnes tieto novely schválila vláda SR.

Zriadením štátnej tlačiarne by sa mal zúžiť okruh osôb, ktoré budú poznať ochranné prvky aplikované na kontrolnú známku, zjednoduší sa ich kontrola a zároveň sa tým eliminuje priestor na falšovanie kontrolných známok. V súčasnosti sa v Slovenskej republike uskutočňuje tlač kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľských balení cigariet v dvoch komerčných tlačiarňach. V rámci boja proti daňovým únikom došlo už v minulosti k úprave tlače kontrolných známok, aj napriek tomu však rezort financií považuje doterajší systém tlače za rizikový, preto navrhol zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov novelizovať. Okrem toho tabakové výrobky patria na Slovensku k najviac zaťaženým spotrebnou daňou. Ďalším z dôvodov prečo zákon potreboval zmeny je tak aj snaha vlády bojovať proti daňovým únikom. Finančné riaditeľstvo SR bude nad manipuláciou s kontrolnými známkami, materiálmi použitými na ich výrobu, ako aj nad likvidáciou vytlačených tlačových listov kontrolných známok vykonávať dozor. Vláda chce zabrániť daňovým únikom pri tabakových výrobkoch aj tak, že zavedie zdaňovanie tabakových sušených listov. Na druhej strane chce zlepšiť podnikateľské prostredie, a to tak, že podnikatelia budú mať jednoduchší spôsob daňovej registrácie.

Novelizovať zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa rezort financií rozhodol aj na základe minuloročnej aféry s nelegálne vyrobenými liehovinami v Českej republike, ktoré obsahovali metanol. Tlač kontrolných známok pri alkohole sa aktuálne uskutočňuje v štyroch komerčných tlačiarňach. Niektoré pritom majú sídlo aj mimo Slovenskej republiky. Nový systém tlače známok by mal byť založený na výbere jednej komerčnej tlačiarne, ktorá by ich tlačila za trvalej prítomnosti správcu dane v tlačiarni. Ministerstvo financií plánuje zaviesť aj nové ochranné prvky na týchto známkach.

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov by mal nadobudnúť účinnosť od 1. decembra 2013, okrem bodov, ktoré upravujú problematiku tlače a distribúcie kontrolných známok, tieto časti zákona nadobúdajú účinnosť až od 1. októbra 2014.

Zdroj: TASR, 2013

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore