Tlačové správy - Polygrafia

Kreatívna tlač

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. V odbornej literatúre robia citlivejší autori istý rozdiel medzi tvorivosťou a kreativitou. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal. Kreativita je funkciou ega, dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho seba hodnotenia.

AKO JE TO S KREATIVITOU V POLYGRAFII?
Kvalitne spracované polygrafické produkty (knihy, časopisy, brožúry, finančné správy, obaly, etikety a iné…) priťahujú pozornosť čitateľov, či konzumentov. Aj keď výrobný proces jednotlivých tlačových technológií (digitálna tlač, ofset, flexo, sieťotlač, či hĺbkotlač) je presne definovaný, to neznamená, že nenesie znaky kreativity. Je potrebné poznamenať, že polygrafická výroba je v reťazci vzniku finálneho výrobku / produktu až na druhom mieste (výrobe predchádza spravidla konštrukcia a grafický návrh).

TLAČ PÔSOBÍ NA VŠETKY ZMYSLY
Trh s tlačovinami sa veľmi dynamicky mení a rozvíja. Požiadavky a nároky zákazníkov rastú s potrebou neustáleho objavovania aj tých najmenších detailov kvality spracovania, kreatívnych prvkov a originality. To výrazne ovplyvňuje koncového zákazníka v rozhodnutí kúpiť, či nekúpiť. Tým, že tlač pôsobí na všetky zmysly človeka sa otvárajú aj široké možnosti pre kreativitu. Existuje celý rad možností, ako výrobok, ktorý chceme uviesť na trh a udržať ho dlho úspešným, zviditeľniť, ako presvedčiť trh o kvalitách takého výrobku. Počnúc substrátmi, cez laky, razbu fólií až po použitie priamych farieb, rozdielnych rastrov alebo rozšíreného farebného spektra.

KREATIVITA V TLAČI SA ZAMERIAVA NA ZUŠĽACHŤOVANIE TLAČOVÍN
Dnešné moderné tlačové stroje a tlačové technológie môžu ťažiť z nedostatkov elektronických médií. Podmienkou ale je, aby dokázali využívať možnosti, ktoré ponúka zušľachťovanie tlačovín. Nejde o zušľachtenie za každú cenu, ale o výber toho najlepšieho spôsobu, ako urobiť tlačený produkt ešte viac vypovedajúcim a zaujímavejším. Ponúkam stručný prehľad najčastejších operácií, ktoré sa využívajú pri tlači a finalizácii polygrafických produktov.

LAKOVANIE Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť atraktívnosť výrobku a súčasne zabezpečiť jeho ochranu a predĺžiť životnosť, je povrchová úprava. Tých dnes existuje viacero druhov (napr. laminovanie), ale jednou z najrozšírenejších je zušľachtenie povrchu vhodným typom laku. Zušľachťovanie lakovaním je samozrejme závislé na type technológie a typu použitého laku. Podľa zloženia a spôsobu aplikácie sa laky delia na tlačové, disperzné a UV laky. Z pohľadu efektu dokážu laky vytvoriť lesklý, matný povrch, resp. povrch s efektom pomarančovej kôry (kombináciou dvoch lakov, tzv. hybridné lakovanie). Lakovanie sa aplikuje spravidla na celú plochu potlačeného hárku, alebo len na jeho časť, v takom prípade hovoríme o parciálnom lakovaní.

RAZBA – RELIÉFNA A ZA TEPLA
V prípade povrchového zušľachtenia ide o reliéfnu (slepotlač, embosovanie) úpravu. Zmena reliéfu sa vytvára pomocou jednej alebo dvoch razníc (patrica a matrica). Razba sa dá praktizovať len ako bežná zmena reliéfu, prípadne túto razbu môžeme realizovať farebne cez tzv. razbovú farebnú fóliu, alebo metalickú zlatú, striebornú, či holografickú fóliu. Prenos pigmentu z fólie na médium prebieha za tepla (horúca razba) a zabezpečuje ho raziaca forma, ktorá je vyhriata na pracovnú teplotu cca. 130-170 stupňov. Razba sa dá aplikovať na obálky, prebaly, na knižné dosky potiahnuté plátnom a pod. Ako motív razby sa dá použiť text, logo, perokresba, prípadne iná vhodná grafika. Na razbu sa spravidla používajú leptané alebo gravírované zinkové či mosadzné štočky (raznice).

ZUŠĽACHŤOVANIE OFSETOM ZA STUDENA, EFEKTNÁ TECHNOLÓGIA
Inovatívnou metódou metalickej tlače je studená razba. Táto technológia umožňuje vytvárať veľmi efektné úpravy etikiet, obalov a špičkové akcidenčné tlače so skvelými metalickými efektmi. Poskytuje zákazníkom vysoké zhodnotenie tlačových výrobkov. Ide o in-line spracovanie, ktoré je začlenené ako nadstavba priamo do tlačového stroja. Známe sú nadstavbové systémy: manroland – Prindor, Heidelberg – FoilStar, či systém KBA – VinFoil Infigo. Uvedenou technológiou aplikujeme in-line spôsobom metalickú fóliu (zlatú, striebornú, holografickú a iné) na potláčané médium, presnejšie povedané pigment z fólie, za studena. Systém funguje s využitím dvoch ofsetových tlačových jednotiek tak, že farebník prvej tlačovej jednotky nanesie cez tlačovú platňu parciálne (môže aj celú plochu) adhezívnu vrstvu (lepidlo) pre uchytenie pigmentu z metalickej fólie. V druhej aplikačnej jednotke vstupuje fólia s hárkom do štrbiny medzi ofsetovým poťahom a tlakovým valcom, kde sa prenosová vrstva fólie oddelí od nosnej podložky fólie a priľne k hárku len v mieste kontaktu s lepidlom. Nosná časť fólie s nevyužitými plochami sa navíja späť na rolu v nadstavbe zariadenia. Po celej operácii sa dá, na nanesenú metalickú vrstvu, aplikovať bežná farebná tlač, alebo ďalšie zušľachťovacie efekty (disperzné či UV laky a pod.).

VÝSEKY
Sú jedným z obľúbených spôsobov záverečnej úpravy tlačených materiálov. V bežnej firemnej praxi sa najčastejšie stretávame s výsekom pri zadávaní výroby papierových dosiek, tzv. foldrov. V bežnom živote sa stretávame s množstvom ďalších výrobkov, ktoré prešli výsekovým strojom, prípadne výsekovým automatom – obaly, etikety, reklamné visačky, tvarovo riešené blahoželania a pod. Nápaditý a dobre zvolený výsek alebo ohyb (lom) môže byť práve tou drobnosťou, ktorá dodá produktu punc netradičnosti a odlíši ho od konkurencie. Návrhy tvarov výsekov a ohybov dovoľujú popustiť uzdu fantázie. Použitie výseku je vhodný spôsob, ako zatraktívniť bežné produkty a propagačné materiály.

BUĎTE KREATÍVNI
Ktorý zo spôsobov zušľachtenia tlačoviny je najlepší, ktorý sa vyplatí a je vhodný pre daný produkt a určitú cieľovú skupinu? To sú otázky, ktoré by mali byť v podstate zodpovedané už pri tvorbe návrhu, či konštrukcii vlastného produktu. Je kreativita a zušľachťovanie tlačovín zbytočný luxus alebo kľúč k úspechu? Závisí to od konkrétneho podnikateľského zámeru. Pripravil: František Martančík www.polygrafia-fotografia.sk

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore