Edície 2015Edície časopisu

Kreatívne impulzy – 10. časť: Smetiarska komunikačná odysea

Východiskový stav

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s. (OLO a. s.) odštartovala v roku 2011 proces zásadnej riadenej zmeny. V snahe vybudovať modernú odpadársku firmu európskeho formátu, nasadil nový manažment tvrdé kritéria a požiadavky na vytvorenie nielen nového štýlu riadenia, ale aj vizuálnej komunikácie spoločnosti, ktorá mala potvrdiť a zrozumiteľne komunikovať túto kvalitatívnu zmenu. Základom sa mal stať redizajn loga a nová stratégia marketingovej komunikácie vrátane vizuálneho štýlu, ako súčasti korporátnej identity spoločnosti.

Autor poštovej známky OLO a tiež komplexného grafického riešenia spoločnosti Dušan Junek, autorizuje aršík pre kozmonauta a člena Olompijskeho výboru Ivana Bellu.

Posledná zásadnejšia zmena vo vizuálnej komunikácii sa v spoločnosti odohrala v roku 2004, kedy OLO spustilo, na verejnosti i v odborných kruhoch známu reklamnú kampaň s Olinkami pod názvom COLORS OF OLO. „Od počiatku sme vedeli, že slogan COLORS OF OLO musí mať písmo ako Benetton a jeho slávne COLORS OF BENETTON. V tom bol ten vtip, “ spomína autor dodnes populárnych Oliniek Maroš Schmidt, vtedy ešte študent a začínajúci grafik, dnes významný dizajnér a kurátor zbierok produktového dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu.“ Podarilo sa. A ďalších sedem rokov Olinky na korbách smetiarskych aut úspešne brázdili celú Bratislavu a boli impulzom pre reštart separovaného zberu v meste. Žiaľ, spoločnosť za toto obdobie nevenovala dostatok pozornosti udržiavaniu systému vizuálnej komunikácie a „Benetton“ prestal fungovať. Logo spoločnosti po dvadsiatich rokoch existencie prestalo spĺňať nároky na súčasnú vizuálnu komunikáciu. A hlavne nikdy v minulosti nebol vytvorený  profesionálny logo manuál ani firemný dizajn manuál. To vytvorilo priestor na rozšírenie „ľudovej tvorivosti“ niektorých zamestnancov a firma postupne strácala svoju grafickú tvár.

„Pred novým marketingovým tímom firmy stála mimoriadna výzva. V priebehu troch rokov, s postupom celkových zmien v spoločnosti, zmeniť celý vizuálny koncept spoločnosti.“

Najväčšia reklamná agentúra v meste

Snom každého marketéra a grafického dizajnéra všade vo svete je realizovať projekt veľkej odpadárskej spoločnosti. Prečo? No, lebo tá firma je spravidla akoby najväčšou reklamnou agentúrou v danom meste. Predstavte si, že v Bratislave máte k dispozícii cca 80 veľkých nákladných Mercedesov, ktorých nadstavba je ideálnym nosičom reklamy a tieto pohyblivé billboardy denne križujú ulice mesta. V meste je rozmiestnených viac ako 55 tisíc, spravidla veľkoobjemových nádob na komunálny odpad, ktoré sa tiež môžu stať nositeľom firemného posolstva. No a každý občan bezmála pól miliónového mesta je tvorcom odpadu. Jednoducho, odpad a OLO je na očiach všetkých. Slušný komunikačný potenciál a poriadna výzva.

Strategický cieľ a stratégia komunikácie pre roky 2012-2014
Cieľ

Vytvoriť nový vizuálny štýl spoločnosti, ktorý má potvrdiť a zrozumiteľne komunikovať jej kvalitatívnu zmenu.

Stratégia
  • Realizovať reprezentatívny prieskum vnímania značky OLO v definovaných cieľových skupinách obyvateľov Bratislavy ako východisko pre tvorbu komunikačnej stratégie.
  • Zásadne zmeniť spôsob komunikácie spoločnosti s externým/interným prostredím. Prijať proaktívny a otvorený princíp komunikácie, začať budovať partnerské vzťahy ku kľúčovým cieľovým skupinám:  k samospráve, správcovským spoločnostiam, médiám a predovšetkým občanom Bratislavy.
  • Spoluutvárať zodpovedný vzťah občanov Bratislavy k ochrane a tvorbe životného prostredia a kvalite života vo svojom meste.
Problém a jeho riešenie

Vedenie spoločnosti definovalo požiadavky na nový vizuálny štýl. Vyvstal však vážny problém, a tým je veľmi nízka úroveň povedomia občanov v oblasti odpadov a ich vzťahu k ochrane životného prostredia, čo je mimochodom všeobecný problém Slovenska. Z tejto skutočnosti, podľa prieskumov, vyplýval aj skôr rozpačitý a v niektorých situáciách až negatívny vzťah občanov mesta k „smetiarom“, a tým aj k “smetiarskej” značke. Bolo potrebné kreovať niečo, čo by posunulo túto paradigmu  v mysliach recipientov voči zamestnancom i samotnej firme. Východisko našiel marketingový tím v projekte zacielenom na najmladšiu generáciu Bratislavčanov a prostredníctvom nich aj na ich rodinné prostredie.

Projekt OLOMPIÁDA

Vznikol ako kombinácia hry, zábavy a vzdelávania. Týmto projektom OLO oslovilo pedagógov z materských, základných i špeciálnych škôl. Chladnými neostali ani magistrát Hlavného mesta a sponzori. Pre spropagovanie OLOMPIÁDY, a tým aj značky spoločnosti OLO, sa postupne stali tvárami projektu významné osobnosti Slovenska, ktorým problematika životného prostredia nie je cudzia. Kozmonaut Ivan Bella, olympijskí víťazi bratia Peter a Pavol Hochschornerovci, hokejista Zdeno Cíger, spisovateľ Daniel Hevier, Adela Banášová a mnohí ďalší. Ak nultý ročník OLOMPIÁDY (2012) štartoval s podporou 45-tich škôl (8 000 žiakov), tak v roku 2014 bolo do projektu zapojených už 20 200 detí zo 106 bratislavských škôl. Od vzniku projektu mladí „olompionici“ vyseparovali  65,7 ton plastu a 399,8 ton papiera. Nový vizuálny štýl spoločnosti dostal nový príťažlivý obsah a príbeh. Jeho súčasťou sa stali rebranding loga spoločnosti a vytvorenie firemného dizajn manuálu, nová web stránka spoločnosti, výchovno vzdelávací projekt OLOMPIÁDA, projekt mediálnej komunikácie, vrátane vytvorenia manuálu krízového manažmentu a krízovej komunikácie, aktivity v internej komunikácii – oceňovanie zamestnancov, stretnutia s manažmentom, firemné eventy, firemný časopis, vzdelávanie zamestnancov.

Olompiáda – štart projektu v roku 2012

Počiatok zmeny – nové logo OLO

Na autora komplexného grafického riešenia Dušana Juneka, nestora slovenského grafického dizajnu boli vznesené požiadavky a kritériá,  ktoré malo nové logo a jeho grafické riešenie spĺňať:

  • ľahká čitateľnosť a zapamätateľnosť, abstraktné a minimalistické – jednoduché tvary, minimum farieb;
  • obsahová a ideová primeranosť oblasti, ktorú má reprezentovať;
  • nadčasovosť a nezávislosť na aktuálnych dizajnérskych trendoch,  ktoré garantujú možnosť dlhodobého používania;
  • jedinečnosť – ľahká odlíšiteľnosť od konkurencie;
  • prispôsobiteľnosť aplikácie a čitateľnosť na veľkoplošných  aj minimalistických plochách, web stránke, či inej elektronickej komunikácii aj v monochromatickom prevedení;
  • akceptovanosť – logo by malo vyhovovať všetkým zainteresovaným stranám: zadávateľovi, tvorcovi, ale v prvom rade cieľovej skupine.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore