Edície 2015

Len zohraný tím odborníkov dokáže zaručiť spokojnosť zákazníkom

Spoločnosť Böttcher ČR, k. s. je výrobcom a dodávateľom pogumovaných valcov pre polygrafické a technické účely. Zároveň poskytuje ucelenú technológiu – ofsetové poťahy, tlačovú chémiu a ďalšie pomocné materiály pre polygrafiu. Firma má výrobný závod vo Vyškove na Morave v Českej  republike, pobočku v Prahe a dcérske  spoločnosti na Slovensku, Maďarsku a v Baltiku. Cieľom firmy je poskytovať zákazníkom optimálnu kvalitu, rýchly a spoľahlivý servis.  Viac o aktivitách firmy sme sa dozvedeli od obchodných zástupcov vo Vyškove, Prahe a v Bratislave, ktorí odpovedali na naše otázky.

Firma Böttcher prezentuje svoje služby a produkty pod logom „Böttcher Systems“. Čo sa pod týmto sloganom skrýva?

Pod týmto slovom sa vlastne skrýva široká paleta služieb a produktov, ktoré zákazníkom ponúkame. „Böttcher Systems“, obsahuje ucelené systémové riešenie pre tlač vo forme širokého sortimentu špecifických vysoko kvalitných produktov, ruka v ruke s odborným poradenstvom a garanciou bezproblémovej tlače. To je naša stratégia teraz, ale aj do budúcnosti.

Böttcher sa špecializuje hlavne na renováciu a pogumovanie valcov pre technické účely, a pre účely polygrafického priemyslu. Z pohľadu obchodu a obratu, aký je ich percentuálny podiel?

Slovensko: 20:80
Česká republika: 35:65

Z pohľadu problematiky a obchodu, ktorá oblasť (technické, alebo polygrafické valce) je náročnejšia a prečo?

Slovensko: Technické valce sú pre nás zložitejšie. Nakoľko sa s nimi môžete stretnúť od poľnohospodárstva cez výrobu hliníka, dreva, oceľových plechov až po valce, ktoré vedú výťah na moste SNP, kde sme valce z polyuretánu dodali asi pred desiatimi rokmi.  Česká republika: Na to je veľmi ťažko odpovedať. Záleží na tom, kto je na čo expert. Pre predajcu zaoberajúcim sa ofsetom sú technické valce veľmi zložité a platí to i na opak.

Takmer každá technológia tlače je spojená s valcami. Ktorá z konvenčných technológií je vo vašich obchodoch dominantná (ofset, flexotlač, alebo)?

Slovensko: Ofset je stále pre nás kľúčový. Česká republika: Ofset, ale stále sa zvyšuje podiel nášho  obratu vo flexotlači.

Ako je to s kvalitou a chemickou odolnosťou valcov?

100% chemická odolnosť gumy neexistuje. Vždy guma mierne reaguje s médiom, ktoré je v styku s gumou. Firma Böttcher vyrába gumové zmesi, ktoré však reagujú s rôznymi kontaktnými médiami len v malej miere. Zákazník musí vedieť aké médium používa a my mu zvolíme správnu gumovú zmes. Jedným z hlavných kritérií firmy Böttcher je štandardná kvalita valcov vyrobených v ktoromkoľvek závode na celom svete. Všetky výrobné závody majú k dispozícii materiály, know-how a sú certifikované v súlade s normami kvality EN ISO 9001:2000. Povrchy valcov sú vystavené chemickému zaťaženiu  prevádzkovými médiami, ako sú tlačové farby a vlhčiace prostriedky, ale aj čistiacimi a ošetrujúcimi prostriedkami. Pre špeciálne prevádzkové prostriedky, ako napríklad rýchlo schnúce tlačové farby, UV tlačové farby alebo špeciálne laky, je v niektorých prípadoch potrebné, použiť povrchy valcov zo špeciálneho materiálu.

Je ešte čo zlepšovať v kvalite a vo vlastnostiach povrchov valcov?

Böttcher ponúka pre svojich zákazníkov aj špeciálne farebníkové valce, ktoré tiež prispievajú ku skracovaniu času prestojov. Ich princíp je v tom, že farebníkové pogumované valce sú opatrené špeciálnou vrstvou laku, táto špeciálna vrstva laku má dve úlohy a výhody. Po prvé, valce sú ďaleko viac odolnejšie proti chemickému poškodeniu. Druhou výhodou polakovaných valcov je pri viacfarebných strojoch (5-6 agregátov), kde je potrebné častejšie meniť tlačovú farbu, že sa tieto valce oveľa rýchlejšie umývajú, a tým sa výrazne skracuje čas umývania a tým aj čas prípravy pre tlač. Vo všeobecnosti hlavnou výhodou nových valcov je ich hladkosť, ktorá prináša rýchlejšie umytie než pri rilsanových  valcoch.

Tlačová chémia je faktor, ktorý dnes hrá veľkú roluv tlačovom procese. Životné prostredie, ochrana zdravia zamestnancov sú prvoradé. Nové smernice EÚ sú v tomto smere prísne. Ako reaguje Böttcher na túto skutočnosť?

Firma Böttcher investuje do výskumu a podieľa sa na vývoji a výrobe šetrnej (zelenej) chémie. V súčasnosti firma dokáže ponúknuť kompletný sortiment certifikovanej chémie pre tlačiarne. Sortiment tvoria, prípravky pre umývanie valcov a ofsetových poťahov, čistiace a regeneračné pasty na valce, prísady do vlhčiacich roztokov, špeciálne čistiace prostriedky a pomocné prípravky. Správne nasadenie tej ktorej chémie je dobré konzultovať s našimi odborníkmi, ktorí vedia v prípade potreby problém analyzovať a ponúknuť vhodné riešenie.

Ako prebieha komunikácia so zástupcami tlačiarní? Vyznajú sa v problematike?

Samozrejme, že áno. Doba keď sa dali zákazníci opiť rožkom je nenávratne preč a to je dobre. Klamstvo alebo nesplnenie sľubov zo strany dodávateľa má preňho veľmi nepríjemné dôsledky. Dobré meno sa získava ťažko. Môže sa však stratiť okamžite. Späť sa získava len veľmi ťažko.

Čím sa vám darí získavať klientov? Je to kvalita, cena alebo kvalitný servis?

Pokiaľ by sme mohli naše predajné argumenty zoradiť podľa priorít za zákazníka, vyzerali by nasledovne:
1. Kvalita
2. Servis
3. Cena
4. Osobné vzťahy
5. Celkový imidž firmy

Je polygrafia ešte perspektívny business?

Vyzerá, že áno. V roku 1970 bola polygrafia iná, ako je dnes. Predpokladáme, že v roku 2030 bude tiež iná. Tí, ktorí sa vedia prispôsobiť, vyhrajú. Tak ako v každom odvetví ľudského života.

V čom je vaša konkurenčná výhoda? 

Myslíme si že, v poradenstve, servise a v neustálej inovácii. K tomu kvalitné produkty a osobné vzťahy a úspech firmy je zaručený. Vyzerá to jednoducho, ale je to beh na dlhú trať. Trvá niekoľko rokov.

Na záver

Tlačové valce, ofsetové poťahy a tlačová chémia sú produkty, ktoré sa priamo podieľajú na výrobe tlačovej produkcie. Böttcher presadzuje kvalitu a ponúka produkty, ktoré sú medzi sebou harmonicky zladené a umožňujú tlačiarňam zvyšovať kvalitu tlače, skracovať prestoje a znižovať náklady. Technické zázemie Böttcher v Nemecku a regionálni produktoví manažéri tvoria tím, ktorý dokáže zaručiť spokojnosť svojím zákazníkom.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore