∷ Z aktuálneho vydania

LEPENKY S BARIÉROU IDEÁLNE NA BALENIE POTRAVÍN

Pre balenie potravinárskych produktov sa čím ďalej, tým častejšie stretávame s požiadavkou na kartónové obaly. Pri čerstvých, mokrých, mastných potravinách a produktoch do chladiacich a mraziarenských boxov nie je zväčša možné použiť bežné hladké lepenky, ale lepenky bariérové.

„Bariéra je potrebná kvôli priepustnosti a migrácii. Zatiaľ čo vodná para, ktorá sa dostáva do obalu, spôsobuje často nežiadúcu zmenu vlhkosti, strata vody môže naopak spôsobiť nežiadúce vysychanie baleného produktu. V závislosti na type baleného produktu musia potravinári sledovať priepustnosť nielen pre vodu a vodné pary, ale aj pre mnohé plyny. Druhým sledovaným faktorom je migrácia. Pri migrácii dochádza k uvoľňovaniu látok z obalu do baleného produktu. Vzhľadom k veľmi prísnym legislatívnym a hygienickým opatreniam sa však spotrebiteľ nemusí pri slovenských potravinách touto migráciou znepokojovať,“ uvádza Astrida Ottová, Business Unit Manager divízie Printing & Packaging.

Bariéru je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad vrstvením plastov, impregnáciou, natieraním, či úpravou vnútorných vrstiev lepenky. Na rozdiel od plastových flexibilných obalov podporuje krabica z lepenky významnou mierou produkt aj značku. Plochy určené k potlači sú pevné a často väčších rozmerov ako napr. pri sáčkoch, kde najmä deformáciou tvaru môže grafika strácať na svojej pôsobnosti. Ďalším prínosom  je aj vnímanie lepenky spotrebiteľom ako materiálu, ktorý je ekologický a 100 % recyklovateľný. Kartónový obal v porovnaní so sáčkom vytvára tiež zdanie vyššej kvality produktu. Je známe, že viac ako 75 % nákupných rozhodnutí sa uskutoční priamo v obchode a pri kúpe často rozhoduje aj povedomie o značke a lojalita k nej. Lepenkový obal v mraziacom boxe je vnímaný veľmi pozitívne nielen spotrebiteľom, ale aj marketingovými odborníkmi, nakoľko významnou mierou prispieva k propagácii produktu a umožňuje celkovo lepšiu komunikáciu smerom k zákazníkovi. Slabšou stránkou bariérových lepeniek je všeobecne nižšia úroveň bariéry v porovnaní s plastovými riešeniami a aj vyššia cena za celkové prevedenie balu.

Čítať celý článok

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore