Edície 2016Edície časopisu

MIS CICERO – trendy

Aktuální verze MIS CICERO nese označení 9.0 a vyšla již před dvěma lety. Je tedy na čase myslet na další vývojový stupeň nejrozšířenějšího informačního systému pro tiskárny ve střední Evropě.

 

Aktuálním trendem je posun na webovou platformu. Tzn. poskytnout pracovníkům, pro které to má smysl, více volnosti při práci. Některé funkcionality byly uvolněny již do aktuální verze 9.0, ale jejich vývoj nadále pokračuje. Pojďme si je představit:

Sběr dat v html

Klíčová funkcionalita systému – terminály pro sběr dat mají svoji pracovní plochu nyní ve webovém prohlížeči. Výhod je několik:

 •  tiskárna nemusí pořizovat nákladný hardware, stačí pouze běžný tablet
 •  tím, že se jedná o mobilní zařízení, lze ho využít
 • i pro práce mimo síť firmy (např. instalace tiskovin u klienta v případě velkoformátové produkce k evidenci hodin, ale i cesty)
 •  koncepce hlavní obrazovky umožňuje rychlý
 • pohled na aktuální produkci managementu z mobilu či tabletu
 • lepší ergonomie

 

Webový sběr dat – hlavní obrazovka

Rozšířené jsou i možnosti sběrodatového formuláře:

 •  Zadání přípravných, produkčních i libovolných, předdefinovaných neproduktivních časů.
 •  Umožňuje logování hlavní obsluhy a v libovolném čase a množství přístup pomocníků na stejnou práci.
 •  Již během zpracování je možné předvyplnění dat pro sběr dat a krátit tak čas prostojů.
 •  Náhled historie práce.
 •  Přehled potřebného materiálu.
 •  Sled pracovních operací dle plánu výroby pro aktuální pracovní místo s relevantními technologickými informacemi.
 •  Tisk paletových štítků a evidence počtu a čísel palet pro pozdější lepší identifikaci.
 •  Hlášení závad a jejich předání do servisního modulu MIS CICERO.

 

Webový sběr dat – výkaz práce na stroji

 

Mobilní čtečky čárových kódů s OS Android

Zásadní novinkou je použití mobilních čteček čárových kódů s operačním systémem Android s aplikací. Díky nim lze vykonávat běžné agendy ve skladu a v expedici přímo v prostoru skladu bez nutnosti práce s PC. Podpořeny jsou archy, palety, role a ostatní materiály. Díky použití čteček a čárových kódů dochází, samozřejmě, k eliminaci lidských chyb při zadání do systému.

 

Aplikace pro čtečky čárových kódů na operačním systému Android

V mobilních čtečkách jsou podpořeny oblasti:

Všechny skladové pohyby (přejetí, výdej, meziskladová převodka, inventura atd.).

Expedice zakázky vč. evidence návratu dodacího listu.

 

Webový přístup pro frontoffice

Webový přístup pro frontoffice

Díky tomu, že tiskárny rozšiřují svůj obchodní tým čím dál více do terénu, je stále silnější potřeba zpřístupnění klíčových obchodních agend na mobilním zařízení. Odpovědí na tuto aktuální potřebu je nový webový obchodní modul umožňující okamžitý přístup k důležitým informacím z webového prohlížeče. Informace lze, samozřejmě, omezit pouze pro konkrétního obchodníka, resp. pro obchodní tým.

Nový modul přenáší z databáze MIS tyto informace:

 •  Databáze zákazníků s relevantními informacemi.
 •  Databáze nabídek a zakázek s relevantními technologickými a obchodními informacemi.
 •  Evidence dodaných podkladů.
 •  Expediční plán.

 

Manažerské dashboardy

Mimo to má uživatel k dispozici dashboard s klíčovými informacemi o své práci – analýza nabídek / zakázek / platební morálka klientů.

Manažerské dashboardy

V podstatě každou agendu z MIS je možné ve formě krátkého grafického reportu zobrazit funkcionalitou Manažerské dashboardy. Jedná se opět o html export do webového prohlížeče a je zacílen především na management a majitele tiskárny. Přehlednou formou zobrazuje v reálném čase vybrané oblasti v MIS, např.:

 •  Analýzu nabídek/zakázek za vybrané období
 •  Podíl obchodníků na výnosech
 •  Statistické ukazatele (celkové obraty, top zákazníci, …)
 •  Plnění obchodního plánu

 

 

Kratší, rychlejší, přehlednější…

Cílem vývoje MIS CICERO je rychlejší zobrazování informací, kratší cesty pro uživatele, přehlednější pracovní prostředí a vysoká přidaná hodnota.

Jiří Zápotocký

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore