Tlačové správy - Manažment

Mondi SCP počas Environmentálneho dňa privítalo predstaviteľov regiónu

Jesenný, v poradí už tridsiaty prvý Environmentálny deň, sa konal priamo v priestoroch Mondi SCP.

Mondi SCP nedávno hostilo starostov okolitých obcí, zástupcov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení počas tradičného Environmentálneho dňa. Spoločnosť organizuje Environmentálne dni dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň – s cieľom vytvoriť priestor na otvorenú komunikáciu na rôzne témy z oblasti životného prostredia. Jesenný, v poradí už tridsiaty prvý Environmentálny deň, sa tentoraz konal priamo v priestoroch Mondi SCP.

Mondi SCP - Environmentálny deň 2017
Spoločnosť si pripravila prezentáciu, kde informovala o zrealizovaných a plánovaných projektoch a pozvaní externí hostia tentokrát hovorili o témach, ako sú Využitie komunálneho a priemyselného odpadu na výrobu technického alternatívneho paliva (TAP), Postupná modernizácia Spoločnej čistiarne odpadových vôd Hrboltová a jej vplyv na kvalitu čistenia odpadových vôd, či Aplikačná novela zákona o odpadoch.

„Sme radi, že sme sa opäť stretli, aby sme mohli viesť aktívny dialóg so zástupcami širokej verejnosti na témy zo životného prostredia. Vždy sa snažíme priniesť témy, ktoré sú aktuálne a pre predstaviteľov regiónu zaujímavé“, v príhovore povedal Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP

Trvalo udržateľní. Každý deň. Mondi SCP podporuje lokálne environmentálne projekty

Počas jarného Environmentálneho dňa, ktorý sa konal v Demänovskej doline, Mondi SCP ohlásilo výzvu na predkladanie environmentálnych a ekologicky zameraných projektov pre rok 2017. O podporu mohli žiadať obce, občianske združenia a školy pôsobiace na dolnom Liptove.
„Celková suma, ktorá do regiónu každoročne putuje, je 50 000 EUR. Podmienkou je, aby projekty priniesli trvalú a viditeľnú zmenu v oblasti životného prostredia a boli z dotácie Mondi SCP len spolufinancované“, informovala Marianna Matajová, manažérka životného prostredia v Mondi SCP.

Mondi SCP - Environmentálny deň 2017

Aj v roku 2017 si komunita na dolnom Liptove v rámci programu „Mondi SCP, náš najlepší sused“ rozdelí na realizáciu environmentálnych projektov spolu 50 000 EUR.

Prehľad 15 projektov, ktoré v roku 2017 získali podporu od Mondi SCP:

1. Zlepšenie prostredia v okolí prameňa Očianka pri obci Liptovská Štiavnica (zakrytie prameňa a vyvedenie vody z prameňa nerezovými rúrami, vybudovanie prístupového chodníka z panelov a prírodného kameňa).
2. Zlepšenie environmentálneho povedomia detí v MŠ Š.Moyzesa v Ružomberku (zakúpenie a inštalácia preliezky, nákup kníh, glóbusov a didaktickej pomôcky na environmentálnu výchovu).
3. Zlepšenie prostredia v obci Liptovský Michal (vytvorenie relaxačného priestoru pri obecnom úrade, vysadenie drevín a kvetov a vytvorenie parkovacej plochy).
4. Zlepšenie prostredia v obci Štiavnička (úprava terénu pri cintoríne, odbahnenie potôčika a brehov, vysadenie nových krovín a inštalácia nových krmítiek pre vtáky).
5. Zlepšenie prostredia v okolí kostola sv. Filipa a Jakuba v Liptovskej Teplej (nové informačné tabule, vybudovanie nového chodníka okolo kostola, nové odpadkové koše a doplnenie zelene).
6. Zvýšenie ekologického povedomia detí z OZ Slniečko pre všetky deti (nákup pomôcok na monitorovanie vodného toku v Čutkovskej a Hrabovskej doline, na zisťovanie čistoty vody a na určovanie živočíchov a rastlín v tejto lokalite).
7. Revitalizácia záhrady v MŠ v Ľubochni (vybudovanie bezpečnej dopadovej plochy pre deti, údržba detského ihriska a vytvorenie bylinkovej záhradky).
8. Zlepšenie prostredia v obci Komjatná (dobudovanie altánku pri detskom ihrisku v lokalite Studničná, vybudovanie krbového ohniska).
9. Obnova pôvodného genofondu a posilnenie populácií druhov rýb vo Váhu pod Jamborovým prahom vysadením starších vekových kategórií pstruha potočného a lipňa tymianového.
10. Zlepšenie prostredia v školskej záhrade pri MŠ Bystrická cesta v Ružomberku (vybudovanie enviro-altánku pre interaktívne environmentálne aktivity detí v predškolskom veku, nákup zelene, vytvorenie arboréta, vytvorenie náučných tabuliek k druhom drevín, nákup záhradného náradia pre deti).
11. Zlepšenie životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva v obci Potok (zakúpenie nádob na separovaný zber do domácností).
12. Zveľadenie areálu pri ZŠ a MŠ Lisková (zakúpenie záhradného náradia pre deti a vybudovanie prístrešku na odkladanie tohto náradia).
13. Úprava nevyužívanej časti školskej záhrady pri MŠ Hrboltová (terénne úpravy, vybudovanie pieskoviska, vytvorenie záhradky na pestovanie, osadenie sedenia pre deti a zakúpenie tabúľ na kreslenie).
14. Zveľadenie prírodnej pamiatky Lúčanské travertíny v obci Lúčky (vyčistenie a úprava terénu, osadenie lavičiek a náučného panelu).
15. Výstavba altánku pre vyučovanie detí v exteriéri pri MŠ Černová (Zakúpenie a inštalácia altánku).

„Budeme aj naďalej pokračovať v podpore regiónu, v ktorom pôsobíme. Podporujeme rôzne oblasti ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie, šport a v neposlednej rade aj životné prostredie. Prostredníctvom projektov sa nám darí v spolupráci s okolitými obcami zanechať niečo trvalé, niečo, čo tu ostane aj pre ďalšie generácie“, prehlásil Bernhard Peschek, prezident spoločnosti Mondi SCP.

Zdroj: Mondi SCP01

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore