Edície 2016Edície časopisu

Mondi SCP podporí 19 environmentálnych projektov

Od roku 2011 najväčší výrobca celulózy a papiera na Slovensku pravidelne podporuje environmentálne projekty v rámci programu „Mondi SCP, náš najlepší sused“ sumou 50 000 eur ročne.

Počas posledného Environmentálneho dňa, ktoré spoločnosť Mondi SCP dvakrát ročne organizuje v regióne dolného Liptova pre starostov okolitých obcí, zástupcov štátnej správy, neziskových organizácií a občianskych združení, bola otvorená aj nová výzva na predkladanie projektov pre rok 2016. Z celkového počtu 32 podaných projektov bolo vybraných 19, ktoré získajú podporu.

„O podporu sa mohli uchádzať obce, školy, občianske a neziskové združenia a organizácie dolného Liptova. Podmienkou je spolufinancovanie projektu, čiže každý žiadateľ musí získať časť finančných prostriedkov aj z iných zdrojov. Chceme tým poukázať, aká dôležitá je spolupráca komunity a nášho závodu pri takej téme, akou je životné prostredie okolo nás,“ vysvetľuje Marianna Matajová, riaditeľka životného prostredia v Mondi SCP.

Mondi SCP v roku 2016 podporí tieto projekty:
 1.  Zveľadenie školského areálu a revitalizácia školskej záhradky na ZŠ Lúčky (osveta v oblasti podpory a ochrany včiel, nákup včelích úľov a potrebných pomôcok).
 2.  Zlepšenie prostredia v obci Stankovany (zakúpenie lisu na PET fľaše a ALU plechovky, nákup hnojiva a postreku proti burine pre futbalové ihrisko).
 3.  Zlepšenie prostredia v obci Ľubochňa (vyčistenie a oprava fontány, trávne úpravy a kvetinová výzdoba).
 4.  Ochrana prírodného prostredia vysadením pôvodných druhov rýb do Váhu Slovenským rybárskym zväzom v Ružomberku (obnova pôvodného genofondu a posilnenie populácie rýb).
 5.  Odpadové hospodárstvo v Ivachnovej (zakúpenie kontajnerov na triedený odpad, vybudovanie plôch na kontajnery).
 6.  Skrášlenie prostredia v obci Liptovský Michal (vysadenie zelene, vytvorenie zberných miest na separovaný odpad, nákup smetných košov na psie exkrementy).
 7.  Vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny pre rodiny v Bešeňovej (vysadenie zelene a kvetov, nákup hracích zostáv pre deti).
 8.  Vytvorenie environmentálneho prostredia s pozitívnym vplyvom na výkonnosť žiakov na Diagnostickopsychologickom oddelení v Ružomberku (výsadba rastlín do veľkých kvetináčov, nákup lavičiek).
 9.  Skrášlenie a skvalitnenie životného prostredia v okolí cintorína v Štiavničke (úprava terénu, výsadba okrasných stromov).
 10.  Vytvorenie priestoru pre relaxáciu v obci Turík (postavenie záhradného altánku v obecnej záhrade, vybudovanie tienistej plochy s lavičkami a vytvorenie bylinkovej záhrady).
 11.  Zlepšenie a skvalitnenie školských priestorov pre Ružomberský katolícky kruh (nákup okrasných rastlín, zatrávnenie záhrady, úprava chodníkov).
 12.  Triedenie odpadu na ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku (zakúpenie nádob na separovaný odpad, environmentálne vzdelávanie na vyučovacích hodinách).
 13.  Vytvorenie relaxačno-náučnej zóny v Materskej škole Š. Moyzesa v Ružomberku (nákup multifunkčných stolov a učebných pomôcok, úprava areálu, výsadba drevín).
 14.  Vybudovanie eko-záhradky v Liskovej (vykonanie terénnych úprav, zakúpenie lavičiek, vybudovanie chodníka).
 15.  Spríjemnenie prostredia v okolí domu smútku, cintorína a kostola v Liptovskej Lúžnej (nákup lavičiek, kvetov a drevín).
 16.  Oddychová zóna v Partizánskej Ľupči (nákup lavičiek, preliezok, okrasných drevín).
 17.  Vybudovanie školského akvária vo vestibule ZŠ Klačno v Ružomberku (vybavenie akvária a nákup rybičiek pre vzdelávanie žiakov).
 18.  Vybudovanie eko-altánku na podporu environmentálneho povedomia u detí v ZŠ a MŠ v Liptovských Revúcach (nákup altánku a jeho zariadenia).
 19.  Premena zastaraného asfaltového ihriska na multifunkčné športové ihrisko pre deti z detského domova z občianskeho združenia Nezábudka v Ružomberku (oprava ihriska, nákup lavičiek, inštalácia osvetlenia, výsadba zelene).

 

„Budeme aj naďalej pokračovať v podpore regiónu, v ktorom pôsobíme a som rád, že môžeme pomôcť spríjemniť prostredie okolo nás prostredníctvom projektov, ktorých výsledok je viditeľný a praktický pre ľudí žijúcich v okolí Ružomberka“, sľubuje Bernhard Peschek, prezident spoločnosti Mondi SCP.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore