Edície 2016Edície časopisu

Naša anketa: Drupa 2016 (2) Düsseldorf

V predchádzajúcom vydaní sme prezentovali bezprostredné dojmy  polygrafov, ktorí navštívili veľtrh Drupa 2016. Jeden z najväčších a najvýznamnejších medzinárodných veľtrhov v oblasti modernej polygrafie naplnil ich očakávania a pre mnohých bol výnimočným zážitkom, z ktorého môžu čerpať v ďalšom období. V ankete pokračujeme ich bezprostrednými názormi na ďalšiu otázku:

Aké posolstvo z výstavy Drupa 2016 prinášate pre vašu spoločnosť?

Peter Blubla, prezident ZPNS

Polygrafia si udržiava líderstvo a tlačený produkt má svoje opodstatnené miesto aj v nastupujúcom „virtuálnom svete“. Drupa 2016 len potvrdila opodstatnenosť polygra fického priemyslu v rámci mediálno-informačnej branže. Pre Zväz polygrafie na Slovensku a jej členov je to dobrá správa.

Martin Bělík, kreatívny riaditeľ DataLine Technology, a. s.

Je to jednoznačná zpráva o tom, že naši dodavatelé patří mezi absolutní lídry trhu a své postavení na tomto veletrhu jednoznačně potvrdili. Dalším důležitým momentem je fakt, že mnoho ortodoxních tiskařů, kteří se v minulosti halám s digitálními technologiemi vyhýbali, v letošním roce projevovali o tyto stroje skutečně upřímný a nefalšovaný zájem.

Josef Misof, generálny riaditeľ Europapier

Polygrafia sa bude rozvíjať najmä v oblasti digitálnej tlače a my musíme byť pripravení vedieť ponúknuť široké portólio digitálnych papierov v rôznych kvalitách pre tento segment. Potešilo ma veľké zastúpenie polygrafov zo Slovenska, ktorí sa zaujímali najmä o technologické novinky. Postrehli sme aj predané stroje priamo na výstave pre slovenských tlačiarov. Je to pozitívny signál, že na Slovensku sa budú realizovať nové investície do strojového parku, čo naše odvetvie veľmi potrebuje.

Mária Blahová, konateľka GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o.

Technológie ako aj požiadavky zákazníkov na trhu tlače sa menia ešte rýchlejšie ako v minulosti. Každý, kto chce v tomto prostredí uspieť, musí byť predovšetkým flexibilný a schopný rýchlo sa týmto zmenám prispôsobiť. Drupa 2016 nám dala príležitosť stretnúť sa s partnermi, zákazníkmi ako aj s konkurentmi z celého sveta. Je to jedinečná skúsenosť a to nielen z pohľadu jej veľkosti ale aj diverzity.

Jiří Zápotocký, obchodní ředitel CICERO Stapro Group s. r. o.

Polygrafie je a nějakou dobu zůstane stabilní, byť v rámci mezí mírně inovativní a to i v porovnání se svými konkurenty/partnery – elektronickými médii, což je pro nás v polygrafii důležitá zpráva.

Ivan Topoľský, konateľ spoločnosti Heidelberg Slovensko

Ofset ešte bude dlho žiť, hlavne vo väčších formátoch. V menších formátoch sa ukazuje najvýhodnejšie kombinácia ofsetu s digitálom. Potvrdil sa význam a oprávnenie organizácie veľtrhu Drupa ako najväčšej a najvýznamnejšej výstavy printmédií na svete. Toto sa už napríklad nedá povedať o Ipexe, ktorého význam značne upadol…

Peter Lauko, obchodný manažér Konica Minolta

Osobne som si odniesol aj veľmi veľa optimistickej nálady, lebo viem, že nastal čas povedať, že polygrafia je iná. Je lepšia, zaujímavejšia a komplexnejšia ako kedykoľvek predtým. 

Za našu spoločnosť viem určite povedať, že Konica Minolta je jedným z najprogresívnejších výrobcov posledných rokov a predstavené UV inkjetové technológie formátu
B2 a B1 sú toho dôkazom. Aj keď každý rok v polygrafii
je pre dodávateľov zariadení stále ťažší, zároveň je o to zaujímavejší, preto sa na nové výzvy tešíme a budúcnosť vidíme veľmi pozitívne. Ak vo všeobecnosti záujem o menšie výstavy upadá, tak našťastie v prípade veľtrhu Drupa tomu tak určite nie je. Klasickými dôvodmi, prečo sa zúčastniť sú, samozrejme, významné obchodné rokovania a rozširovanie obzorov v poznaní noviniek.

Peter Mračna, konateľ Fujifilm Slovakia, s. r. o.

Naša úloha je jasná. Pri zachovaní klasickej predtlačovej technológie v ofsete, vstúpiť s Flenexom i na flexo trh, a hlavne v čo najvyššej miere preraziť v inkjetovom digitále. Ďakujem všetkým slovenským návštevníkom nášho stánku, verím, že získali inšpiráciu do budúcnosti. Snáď ešte jednu poznámku: Tak, ako sa z Düsseldorfu stáva multikultúrne a multináboženské mesto je podľa mňa stále špinavšie a nevľúdnejšie. Nie je to už to útulné čisté mesto, ako som ho spoznal pred 20 rokmi.

Jozef Masaryk, Antalis, a. s.

Budúcnosť sa bude uberať digitálnym smerom, a to predovšetkým personifikáciou tlače a online riešeniami. Pre nás ako veľkoobchod to znamená prispôsobiť sa ponukou médií vhodných na digitálne aplikácie, ako aj servisom na najvyššej úrovni, vrátane online služieb. Samozrejme, tým nechcem povedať, že klasický ofset je mŕtvy. Táto zmena sa neudeje zo dňa na deň, no treba byť pripravený, aby sme klientom ponúkli služby, vďaka ktorým môžu byť úspešní. Celkovo si myslím, že Drupa 2016 priniesla posun vo viacerých oblastiach a potvrdila trend digitalizácie a ekotechnológií. Každopádne neľutujem rozhodnutie navštíviť tento veľtrh a som rád, že som mohol byť osobne pri tom.

Tibor Nagy, obchodný poradca KBA CEE Sp. z o. o.

Zákazníci majú evidentne chuť investovať, čo je nielen pre KBA, ale pre celé naše odvetvie dobrým znamením. Je jednoznačné, že záujem o tlač pretrváva a KBA sa na trhu prezentovalo ako inovatívny líder so stabilným ekonomickým zázemím. Naše moderné riešenia môžu pomôcť prosperovať širokému spektru zákazníkov od tlače obalov z papiera, plechu, skla, plastov, fólií, cenín až po vysoko produktívnu tlač merkantilu, kníh, novínči časopisov. Chcel by som poďakovať naozaj veľkému počtu zákazníkov zo Slovenska a vôbec z celého nášho CEE regiónu, ktorí sa na stánku KBA zaujímali o naše technológie. Mnohí merali dlhú cestu autom, aby sa osobne zúčastnili tejto olympiády polygrafie.

Mirko Brezňan, výrobný a obchodný  riaditeľ TBB, a. s.

Prezentované technológie a ich opčná vybavenosť, veľmi agilne dokázali zareagovať na potreby súčasného trhu. Oproti predchádzajúcemu veľtrhu Drupa, kedy dodávatelia konvenčných industriálnych riešení tak trochu zostali v tieni tých digitálnych, tohtoročná výstava potvrdila zmysluplnosť úzkeho prepojenia oboch svetov. I keď často ešte v podobe prototypov, výrobcovia dali zmysluplné odpovede na otázky týkajúce sa riešenia súčasných, ale aj budúcich trendov, znižujúcich sa nákladov jednotlivých zákaziek s ich rastúcou variabilitou až na úroveň personalizovaných produktov s imperatívom krátkych prípravných časov a primeranej produktivity. Tie odpovede spočívajú principiálne na implementáciách digitálnych riešení alebo ich princípov do konvenčných zariadení, ktoré sa vyznačujú modulárnou konfigurovateľnosťou, nezávislým riadením jednotlivých komponentov, jednoduchosťou obsluhy s maximálnou automatizáciou jednotlivých krokov výrobných postupov. K tomu ponúkajú dodávatelia technológií smart riešenia týkajúce sa servisnej podpory realizovanej v reálnom čase, ako aj znižovanie environmentálnych aspektov činností súvisiacich s prevádzkovaním takýchto zariadení. Na základe týchto naznačených trendov, výrazne viac, ako v minulosti, sa zdá byť pravdepodobným a realizovateľným prerod mnohých konvenčných polygrafických podnikov na tzv. hybridné, disponujúce konvenčným a digitálnym vybavením, ktoré umožnia nielen prežiť, ale aj ďalej rásť.

František Martančík, polygraf, nezávislý publicista

Byť flexibilným a úspešným na trhu, bude vyžadovať oveľa väčšie úsilie a dobré obchodné nápady. Z pohľadu, človeka, ktorý sleduje vývoj a nové trendy v oblasti polygrafie, môžem potvrdiť, že Drupa 2016 ponúkla skutočne komplexný obraz o modernej polygrafii na najbližšie desaťročie. Významní výrobcovia polygrafických strojov a softvérové firmy ukázali, že majú pripravené fungujúce riešenia, tak pre konvenčné ako aj digitálne technológie. Osobne neočakávam, že na Slovensku ani vo východnej Európe, to významne v dohľadnom čase ovplyvní polygrafické odvetvie. Či sa bude inovovať a investovať do moderných strojov a technológií, a či vzniknú na Slovensku nové tlačiarenské podniky, ukáže dopyt po polygrafických produktoch.

Petr Jetel, Product Manager PSG spoločnosti Xerox

Najväčšia svetová výstava v tomto odvetví jasne určila smery budúceho vývoja. Tým je vzrastajúci význam inkjetových tlačových technológií a to i v hárkovej tlači vo formátoch od B3 až po B1. Ďalším nemenej dôležitým trendom je automatizácia všetkých opakujúcich sa rutinných procesov od predtlačovej prípravy až po dokončovacie spracovanie. Na expozícii Xerox sa zákazníci mohli zoznámiť s obidvomi trendmi. Najväčším magnetom bolo predstavenie nového hárkového inkjetového stroja Xerox Brenva HD
a kontinuálneho inkjetového tlačového stroja Xerox Trivor 2400 s novým typom atramentu určeným pre tlač na ofsetové natierané médiá, a to bez akejkoľvek predchádzajúcej povrchovej úpravy. Celkom bolo vystavených 19 tlačových strojov rozmiestnených do šiestich sekcií venovaných najzaujímavejším typom zákaziek.

Veľká účasť vystavovateľov, rozsiahle expozície a prítomnosť stoviek tisíc zákazníkov z celého sveta jednoznačne vypovedá o význame tlačového priemyslu v súčasnosti.

Redakcia ďakuje účastníkom ankety za ich úprimné odpovede a spoločne s nimi sa teší na veľtrh Drupa 2020.

Anketu pripravil Vladimír Dobrovič, VELDAN

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Pozrite si tiež
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore